Kan man avtala bort underhållsansvaret?

2021-05-18 i Underhåll
FRÅGA
Är föräldrabalkens reglering om underhållsskyldighet tills barnet är 18 år eller tills skolgången avslutats enligt FB, dock längst till 21 års ålder dispositiv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du vill ha reda på huruvida det är möjligt att avtala bort underhållsskyldigheten i 7 kap 1 § Föräldrarbalken.

Enligt bestämmelsen ska föräldrarna ansvara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga samt vad barnet behöver. Hänsyn ska vidare tas till om barnets egna ekonomiska förmåga. Som du redan konstaterat upphör underhållsskyldigheten när barnet fyllt 18 eller tills barnet gått ut skolan, dock längt till dess att barnet fyller 21. Med skola avses grundutbildningar såsom grundskola och gymnasium.

Vad gäller de kostnader som kommer med underhållet så ska föräldrarna dela på dessa sinsemellan. De ska betala efter egen ekonomisk förmåga vilket innebär att den ena föräldern kan komma att betala mer eller mindre än den andra.

Denna lagstadgade underhållsskyldighet går inte att avtala bort utan är tvingande. Ett avtal som befriar en underhållsskyldig förälder från ansvar är inte giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?