FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll17/06/2021

Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?

Vad gäller om underhållsstöd efter separation och den ena föräldern, vårdnadshavaren, gifter sig? Kvarstår underhållsstödet från umgängesföräldern?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrarna svarar för underhållet av barnet, 7 kap. 1 § föräldrabalken. Eftersom personen som den ena föräldern gifter sig med inte är förälder till barnet, kan äktenskapet inte i sig utgöra att underhållsstödet från umgängesföräldern går förlorat.

Men den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden av barnet, är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån, 7 kap. 5 § första stycket föräldrabalken.

Sammanfattning
Detta innebär att personen som den ena föräldern gifter sig med kan bli underhållsskyldig av barnet, dock inte i den utsträckning barnet kan få underhåll från umgängesföräldern.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”