Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?

2021-06-17 i Underhåll
FRÅGA
Vad gäller om underhållsstöd efter separation och den ena föräldern, vårdnadshavaren, gifter sig? Kvarstår underhållsstödet från umgängesföräldern?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrarna svarar för underhållet av barnet, 7 kap. 1 § föräldrabalken. Eftersom personen som den ena föräldern gifter sig med inte är förälder till barnet, kan äktenskapet inte i sig utgöra att underhållsstödet från umgängesföräldern går förlorat.

Men den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden av barnet, är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån, 7 kap. 5 § första stycket föräldrabalken.

Sammanfattning
Detta innebär att personen som den ena föräldern gifter sig med kan bli underhållsskyldig av barnet, dock inte i den utsträckning barnet kan få underhåll från umgängesföräldern.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94159)