Vilket lands lag är gällande för underhållsbidrag?

2021-06-21 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag är sedan sex år tillbaka svensk medborgare. Jag har en dotter i Slovakien där jag tidigare bodde när jag var slovakisk medborgare. Min dotter är 20 år gammal, har inget arbete utan studerar. Enligt slovakisk lag måste jag betala underhållstöd till min dotter så länge hon studerar, dvs även efter att hon fyllt 18 år.Min fråga är om jag fortfarande lyder under slovakisk lag när jag är svensk medborgare? Eller gäller svensk lagstiftning för mig och vad har jag i så fall för skyldigheter gentemot min dotter?Tacksam för svar!Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör två olika länder vilket innebär att de båda ländernas respektive lagar potentiellt skulle kunna krocka i sina bestämmelser. Det finns då en förordning, Underhållsförordningen, som reglerar vilket lands lag som ska gälla i vilka situationer och är därmed tillämplig lag för din fråga.

Vilken lag ska tillämpas?

Enligt art 15 i underhållsförordningen ska lagen för underhållsskyldighet fastställas i enlighet med 2007 års Haagprotokoll för de stater som är bundna av protokollet. Eftersom både Sverige och Slovakien är medlemmar i EU är båda staterna bundna av Haagprotokollet eftersom det ingåtts av EU för dess medlemsstater (se artikel 3).

Utgångspunkten i protokollet är att underhållsskyldighet ska regleras av lagen i den stat där den underhållsberättigade har sin hemvist (se artikel 3). Det innebär alltså att det i ert fall är slovakisk lag som ska tillämpas på underhållet eftersom din dotter, som är den som är underhållsberättigad, har sin hemvist i Slovakien.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1093)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?

Alla besvarade frågor (96515)