Samboavtal

2015-06-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt hus, jag kommer sätta in 400 000:- i kontantinsats och min sambo ingenting. Vilken typ av dokument behöver jag för att jag och mina barn ska få tillbaka mina satsade pengar vid en ev separation? Har mina barn rätt att få ut mina pengar om jag skulle gå bort om det finns ett skrivet papper på att jag har satt in dessa pengar eller behövs det någon form av testamente? Vi har barn på var sitt håll sedan tidigare. Vad händer med mina satsade pengar OM vi skulle gifta oss, kommer min make då att ärva alla mina pengar som sedan kommer ärvas av hans barn? Behövs det någon form av äktenskapsförord för att mina barn ska få tillgång till mina pengar eller räcker det med att vi skriver ett dokument nu som beskriver att pengarna ska tillfalla mina barn vid min bortgång? Det viktigaste för mig är att inte mina pengar kommer försvinna till min sambos barn i stället för till mina egna barn. Är giftermål ett dåligt alternativ för mig rent juridiskt, måste det skrivas mer juridiska papper då för att mina barn ska få tillgång till mina pengar?
Eric Brinck |Hej!Tack för din fråga och att du vänder dig till oss på Lawline! Vid en bodelning för sambos är det viktigt att komma ihåg att en sambo inte har någon arvsrätt och vid din död kommer därför dina barn att ärva allt av dig, 2:1 Ärvdabalken (ÄB). Under ett samboskap kan dock medel komma att förflyttas från den ena sambon till den andra om egendomen blir samboegendom. Vad som är samboegendom defineras i 3§ sambolagen som den gemensamma bostaden och bohaget. För att en bostad, oavsett bostadstyp, ska anses vara gemensam bostad ska den vara "avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål". Vid en eventuell bodelning för sambos ingår samboegendomen, vilket framgår av 8 § sambolagen som du hittar här. Samboegendomenn delas då på två oavsett om den ena sambon har betalt mer av bostaden eller bohaget. Den bostad ni nu köper blir alltså samboegendom enligt sambolagen och kommer därför delas mellan er vid en eventuell bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Vid ett eventuellt dödsfall för dig innebär det att din sambo äger halva bostaden och och dina barn/arvingar får den andra halvan. Lagen är dock till största del dispositiv vilket betyder att ni kan skriva ett avtal där ni skriver att sambolagen inte ska tillämpas, 9§. Detta medför att du kommer äga den del av bostaden som du har betalt för och dina barn har då rätt att få ut en större del av bostaden. Ett samboavtal är relativt lätt att skriva, de enda formkraven som finns är att det ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna, 20§. Kom ihåg att ni ska ett exemplar vardera. Det absolut enklaste för er är alltså att skriva ett samboavtal mellan er där det står att sambolagen inte ska tillämpas mellan er samt att var och ens egendom ska vara er enskilda egendom. Om ni sedan vill gifta er rekommenderar jag er att skriva ett testamente där du testamenterar allting till dina barn. För ett testamente är dock formkraven hårdare och jag rekommenderar dig då att ta kontakt med Familjens jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente vid ett eventuellt giftemål. Hoppas det var svar nog på din fråga!

Fördelar med att upprätta ett samboavtal

2015-01-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag är sambo med två gemensamma barn. Han har större förmögenhet, men jag har en mycket högre inkomst än honom.Ett äktenskapsförord som bara tar hänsyn till hans förmögenhet känns orättvis med tanke på min högre inkomst och det faktum att jag har bolån på vårt gemensamma boende.Hur kan ett rättvist äktenskapsförord se ut? Tack på förhand
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Inledningsvis skall sägas att då ni är sambos, så är det ett samboavtal som är aktuellt för er att upprätta, och inte ett äktenskapsförord. Syftet med ett samboavtal är att bestämma vad som skall eller inte skall ingå i det gemensamma boet. Huvudregeln i ett samboförhållande är att all egendom som införskaffats för den gemensamma användningen är att betrakta som samboegendom och skall därmed ingå i en bodelning vid upphörande av ett samboförhållande och då delas lika.Avseende din fråga på hur ett rättvist samboavtal skall se ut så kan jag inte ge dig något exakt svar. Ett alternativ skulle kanske kunna vara att ni avtalar om att ni behåller era respektive förmögenheter samt att den som erlagt störst betalning på det gemensamma huset kan komma att få en större ägarandel till denna, om det skulle bli aktuellt med bodelning och en eventuell försäljning av bostaden. Det är dock helt upp till er själva att bestämma hur samboavtalet skall se ut och vad som skall ingå! Det kan vara att rekommendera att upprätta ett samboavtal av den anledningen att det leder till att eventuella framtida tvister undviks mellan er.Hoppas Du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Registrering av samboavtal

2014-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har en ganska så enkel fråga (tror jag) men väldigt svår att får svar på över internet. Vart ska man skicka in ett samboavtal?Jag vet att äktenskapsförord är ändrat från tingsrätten för ungefär två år sedan, till Skatteverket.
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Till skillnad från vad som gäller för äktenskapsförord behövs inte någon registrering av ett avtal genom vilket samborna skriver bort sambolagen helt eller delvis. De enda formkrav som finns för samboavtalet för att det ska vara giltigt är att avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda samborna. Avtalet kan sedan förvaras på valfri plats.

Övertagande av bostad enligt sambolagen (2003:376)

2014-11-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag och min sambo har varit tillsammans i 20 år och för 16 år sedan köpte han sina föräldrars hus. Det skrevs också ett papper om att jag har ingen rätt till huset. Men för 13 år sedan fick vi vårat första barn och sedan tre till. Jag har ett barn på 24 sedan tidigare. Min fråga är!! Nu efter att vi bott i huset i 16 år, renoverat, fixat & trixat har jag INGEN rätt i huset?? om vi skulle gå isär etc.? Jag betalar mat och kläder och han betalar räkningarna. Känns lite sådär nu när jag tänker på det att jag varit delaktig men har ingen rätt?? Hoppas ni kan maila mig ett svar! Tack på förhand //Madeléne
Anna Berglund |Hej och tack för din fråga!Sambors gemensamma bostad ska som utgångspunkt utgöra deras samboegendom. Samboegendom ska i princip delas lika mellan samborna vid en bodelning. Den utav samborna som bäst behöver bostaden har då rätt att få den egendomen, 16 § andra stycket sambolagen. Att en utav samborna har bättre behov kan t.ex. bero på att den sambon får ensam vårdnad om barnen. Dock är det så att det krävs att det är skäligt med hänsyn till övriga omständigheter att en sambo övertar en bostad som tillhör den andra sambon. Här ska en helhetsbedömning göras, men t.ex. kan det tala emot ett övertagande om bostaden har varit sambons föräldrahem. Finns det inga behovsskäl eller om ett övertagande kan anses som oskäligt så tillfaller egendomen den sambo som varit ägare till densamma.Jag uppfattar det som att din sambo har köpt huset av sina föräldrar, och inte har fått det i gåva (om han har fått det i gåva skulle nämligen svaret kunna bli ett annat). Sambor eller blivande sambor får avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, 9 § sambolagen (jfr äktenskapsförord). Detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. Även om ett avtal har upprättats så kan det vid bodelning jämkas eller helt lämnas utan avseende om avtalet är att anse som oskäligt.Finns det inget avtal som ni båda har undertecknat ska bostaden ingå vid en bodelning, men för att du ska få överta bostaden från din sambo så krävs att du är i bäst behov av bostaden samt att övertagandet inte kan anses som oskäligt. Med vänliga hälsningar, 

Fråga om kraven på samboavtals utformning

2015-05-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som måste stå med i ett samboavtal för att det ska vara giltigt? Som jag förstått det behöver det inte vara bevittnat, så räcker det med namn, datum, personnummer och "Vi vill avtala bort sambolagens bodelningsregler"?(I vårt fall köper ena parten lägenheten och alla stora möbelinköp.)Tack!
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till och börja med kan nämnas att det av 8 § sambolagen (se här) framgår att en bodelning ska ske när ett samboförhållande upphör av annat skäl än äktenskap, om någon av samborna begär det. Det som då ska fördelas mellan samborna i bodelningen är samboegendomen. Enligt 3 § samma lag utgörs samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning.Den ovan angivna ordningen kan dock undvikas genom ett sådant samboavtal som du nämner, vilket framgår av 9 § sambolagen. För att ett sådant avtal ska vara giltigt uppställs i 9 § andra stycket vissa formkrav. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna, och precis som du anger i frågan krävs inte någon bevittning. Värt att nämna kan också vara att samboavtalet INTE, till skillnad från ett äktenskapsförord, måste vara registrerat hos skatteverket för att gälla.Lagen ställer däremot inga särskilda krav på samboavtalets materiella innehåll, d.v.s. på vad som faktiskt ska stå i avtalet. Det naturliga är att ni i avtalet kommer överens om att bodelning enligt sambolagen inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.Till sist vill jag tillägga att ni enkelt kan få hjälp att upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst, som ni kan hitta här.Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att inkomma med ytterligare frågor i frågeformuläret nedan.Med vänlig hälsning,

Fördelar med upprättande av samboavtal, äktenskapsförord samt testamente

2015-01-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag är ihop med världens gulligaste tjej sen 3 år tillbaks. Vi håller just på att leta lägenhet för att flytta ihop. Jag har friat så vi planerar att inom ca ett år gifta oss.Jag har ärvt en del pengar från min mormor för ett halvår sen och min kompis påpekade att vi nog borde skriva ett samboavtal. Jag vet inte riktigt vad det är och vi ska ju ändå snart gifta oss och förhoppningsvis skaffa barn.Vad ska jag/vi tänka på inför att vi flyttar ihop och sen gifter oss? Finns det något annat jag bör tänka på? Som äktenskap, separation, barn, död?MvhAlexander
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej och tack för din fråga! Jag ska försöka besvara den så gott det går!Först och främst, många som väljer att flytta ihop upprättar ett samboavtal. Det är ett sätt att fördela sin samboegendom vid en eventuell separation. Genom ett upprättande av ett samboavtal så kan de som sambor bortse från reglerna i Sambolagen och istället upprätta ett eget skriftligt avtal kring fördelning av samboegendomen om ni i framtiden av någon anledning inte skulle vilja bo ihop längre. Samboegendom är då gemensam bostad, bohag som kan bestå av möbler och liknande i hemmet som är avsett att användas tillsammans. Sådant som inte har köpts för att användas gemensamt i bostaden är inte samboegendom. Ni kan även behöva skriva vissa samäganderättsavtal och det är avtal om något ni äger tillsammans. Om detta inte görs kan det då finnas en risk i att endast en person antas vara ägare vid en eventuell tvist eller separation. Det kan exempelvis vara så att ni köper något gemensamt så är det viktigt att det står på kvittot att köpet har gjorts gemensamt. Det kan då vara lämpligt att ni båda skriver under kvitton, köpehandlingar etc. Regler om samäganderätt finner ni här: https://lagen.nu/1904:48_s.1. Rörande arvet du hade fått från din mormor så kan det vara så att du fått arvet i samband med ett testamente och då kan det finns en bestämmelse som följer med arvet. Det kan vara så att din mormors avsikt med arvet var att det endast skulle tillfalla dig och att det inte ska delas med någon annan. Då kommer det inte behöva delas om en tvist eller separation skulle uppstå, även om ni har skrivit samboavtal rörande arvet. Om ni sedan gifter er så kommer samboförhållandet att upphöra enligt SFS 2003:376 Sambolag : https://lagen.nu/2003:376. Då gäller istället reglerna i Äktenskapsbalken: https://lagen.nu/1987:230. Huvudregeln vid en eventuell skilsmässa är då att makarna har lika rätt till halva boet. Det gäller oavsett om det har skett innan äktenskapets ingående eller efteråt. Detta kan man dock avtala bort genom att upprätta ett äktenskapsförord. Vid en bortgång finns det regler gällande uppdelningen av arvskiftet och de reglerna finner du här: https://lagen.nu/1958:637. Då fördelas arvet enligt den legala arvsordningen.Det är dock vanligt att många upprättar ett testamente då det finns en vilja att fördela en del, eller hela kvarlåtenskap till en viss person för att fördelningen inte ska bidra till osämja i framtiden. För att ett testamente ska vara giltigt så måste det vara skriftligt och två vittnen ska vara med när testamentet skrivs på av testatorn, alltså personen som upprättar testamentet. Reglerna kring detta finner du här : https://lagen.nu/1958:637#K10. Det är väldigt vanligt att man upprättar något av ovanstående då för att undvika framtida tvister. Det kan vara värt att beakta!Jag hoppas att du fick svar på dina frågor!Hälsningar,

Framtida sambos rätt till hus

2014-11-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har köpt ett hus själv som jag står som ägare på. Om jag skaffar mig 1 tjej och hon flyttar in här vad händer om vi flyttar isär får hon rätt till en del av huset då? Hur ska jag göra så att mitt hus aldrig kan tas ifrån mig?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om du inleder ett parförhållande med en kvinna som flyttar in i huset du har köpt blir ni sambos. Enligt sambolagen ingår endast samboegendom i eventuell bodelningen, 8 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P8S1). Samboegendom är sådant som har förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen (https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Du har köpt ditt hus innan förhållandet och som jag förstår det har du inte någon relation eller aktuell framtida sambo just nu. Alltså utgör ditt hus inte samboegendom, du har inte köpt det för att du och kvinnan ska bo där tillsammans. Det finns ett undantag till den här regeln i 22 § sambolagen som innebär att sambon kan överta bostaden i vissa fall. Det här gäller endast om bostaden är en hyresrätt eller bostadsrätt. Sammanfattningsvis har din eventuella framtida sambo ingen laglig rätt till huset du har köpt. Du har inte förvärvat huset för gemensam användning och hon kan inte heller överta huset enligt undantaget i 22 §. Det blir dock annorlunda om ni skulle gifta er. Vid eventuellt giftermål råder jag dig till att upprätta ett äktenskapsförord där det föreskrivs att huset ska vara din enskilda egendom, på så sätt ingår huset inte i bodelning då heller.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänligen,

Innebörden av samboavtal

2014-10-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag är nyseparerad från ett förhållande som varade i 16år, Vi byggde ett gemensamt hus och jag stod för lånen i början och sen tog exet över lånen, Jag har tydligen skrivit under ett dokument som säger att sambolagen inte skall gälla mellan oss, betyder det att jag inte har rätt till något av husets värde nu? Jag lämnade allt inklusive möbler och allt annat jag köpt.Vad kan jag göra?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!När man skriver ett samboavtal som ni har gjort i det här fallet innebär det att sambolagen inte blir tillämplig, och det har en liknande verkan som ett äktenskapsförord. Det innebär att sambolagens regler om likadelning av samboegendom, alltså bostad och bohag inte ska användas vid en separation. Istället ska var och en av de tidigare sammanboende behålla det de äger i det gemensamma hemmet, och själva äganderätten rubbas inte genom separationen. Detta innebär att allt du faktiskt betalat och äger i det gemensamma hemmet är fortfarande ditt och din tidigare sambo kan inte göra anspråk på det. Allt du betalat med egna pengar är alltså dina saker och det kan inte förändras genom separationen. Saker och ting som ni köpt gemensamt har ni samäganderätt till och ni presumeras äga tillsammans. Det kan alltså hävdas att du fortfarande äger en del av huset på grund av samäganderätt, den del av det som du har betalat, men man kan alltså inte säga att det rakt av är halva huset ifall din sambo har betalat mer av det.