När utgör sambors gemensamma bostad samboegendom?

Hej! Jag och min sambo bor idag i min hyresrätt. För ett år sedan köpte min sambo tillsammans med hans ex ett hus för gemensamt bruk. De hade lägenhet och tanken var att bo kvar där till huset är färdigrenoverat. De gick separata vägar och vi träffade varandra. Det här huset var/är i dåligt skick och min sambo har blåst ut allt. Det är princip bara ett badrum & väggar kvar i boendet. Han står dock skriven där. Han äger hela huset idag själv. Men nu går vi i tankarna att renovera & bygga ut det. Men blir detta gemensam samboegendom? Då han inte bott där stadigvarande alls. Huset har inte ens ett kök idag. Så flyttar vi dit gemensamt så blir det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag förstår din fråga som att du vill veta om din och din sambos tilltänkta bostad utgör samboegendom eller inte. Bestämmelser om samboförhållanden, bl.a. vad som ugtör samboegendom, finns i sambolagen (2003:376). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad är samboegendom?

Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag under förutsättning att den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Den gemensamma bostaden kan exempelvis utgöras av fast egendom som någon av samborna äger (5 § 1 punkten sambolagen). Det gemensamma bohaget, å sin sida, avser möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Däremot omfattas inte bohag som uteslutande används av den ena sambon.

Vad menas med egendom som är förvärvad för gemensam användning?

Den springande punkten för vad som kommer att räknas som samboegendom (vid en eventuell bodelning) är därmed att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (det spelar således ingen roll vem av samborna som har förvärvat egendomen i fråga). Det avgörande är alltså avsikten med förvärvet av egendomen (prop. 1986/87:1, s. 257). När det kommer till den gemensamma bostaden brukar denna anses vara förvärvad för gemensamt bruk om den har förvärvats under samboförhållandets gång. Har den däremot förvärvats före samboförhållandet brukar den inte anses vara förvärvad för gemensamt bruk (se t.ex. NJA 2004 s. 542). I undantagsfall kan dock en bostad som har förvärvats i nära anslutning till samboskapets ingående anses ha förvärvats för gemensamt bruk om avsikten var att den skulle användas i samboförhållandet. 

Sammanfattning

Eftersom din sambos hus inte har förvärvats för ert gemensamma bruk så kommer det förmodligen inte att utgöra samboegendom (och därmed inte omfattas av en eventuell bodelning i händelse av ert samboförhållandes upphörande).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”