Räcker ett underskrivet avtal om äganderättsförhållandena på bostad och lösören som ett samboavtal?

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo ägde en lägenhet innan som jag nu flyttat in i. Jag har köpt in mig i lägenheten (med en kontantinsats) och står som 50/50 på lånet. Vi har reglerat allt gällande vem som gått in med vad, båda ska ha samtycke till försäljning och vilka möbler som ägs av vem som är påskrivet av mig, han och vår bankman. Behöver vi göra något mer för att detta ska gälla vid en ev konflikt? Eller är det detta avtal som gäller då?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ni har som du beskrivit det reglerat erat ägande förhållande båda rörande lägenheten och lösören. Det är ett avtal som gäller vid en eventuell tvist. För att det ska vara lätt att använda det som bevisunderlag vid en tvist är det viktigt att det är klart och tydligt vad som menas i avtalet för att det inte ska ge upphov till några överraskningar för er. Men ett avtal som det du beskriver gäller som ett samboavtal och kan användas vid en eventuell tvist för att klargöra äganderättsförhållandena. Ni behöver inte göra något mer än det ni redan gjort. Se till att det är tydligt och att ni har en varsin kopia av avtalet.Hälsningar

Vilka rättigheter har en sambo för att få loss sin del av bostadsrätten?

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter har separerat. Hennes x bor kvar i bostadsrätten som de äger 50% var i. Han flyttar inte ut, men kan inte köpa ut henne. Hur kan hon få honom att gå med på försäljning av bostadsrätten? Vilka lagliga rättigheter har hon att få loss sin del i bostadsrätten?
Maria Simeonidou |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att din dotter och hennes ex inte varit gifta. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att de varit sambos. Det kan inledningsvis sägas att regler om sambos finns i sambolagen.Bodelning ska göras om någon av samborna begär detNär ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det senast ett år efter samboförhållandets upphörande (8 § sambolagen). Det som ingår i bodelningen då är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Din dotter har alltså rätt att begära bodelning för bostaden. Är det så att ex-sambon motsätter sig detta finns det möjlighet att ansöka om att en bodelningsförättare förordnas (26 § sambolagen). Din dotter bör ansöka om en bodelningsförättareI och med att ex-sambon inte vill gå med på att sälja lägenheten och inte heller kan köpa ut henne så är bodelningsförättare det bästa alternativ som hon kan använda sig av. Är det så att de inte kan enas om en bodelning, ska domstolen på ansökan av den ena förordna en bodelningsförrättare (26 § sambolagen). Bodelningsförätttaren ser då till att bouppteckningen förrättas. Om det inte går att nå en frivillig överenskommelse ska bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning, dvs. bodelningsförrättaren ska besluta hur egendomen ska delas upp. Är det så att ingen av de kan lösa ut varandra ur bostaden kommer bostaden troligtvis att utbjudas till försäljning. Vägrar ex-sambon att samarbeta får även domstolen på ansökan av bodelningsförättaren förelägga att döma ut vite (se 26 § sambolagen som hänvisar till 17 kap. 5 § äktenskapsbalken). Min rekommendation är att främst försöka förklara för ex- sambon att bostad och bohag ska delas lika mellan sambor samt att din dotter har rätt att påkalla bodelning enligt lag. Är det så att ex-sambon vägrar samarbeta rekommenderar jag att ta hjälp av en bodelningsförättare som kommer att se till att en bodelning sker på ett korrekt sätt. Du kan läsa mer om hur man ansöker om bodelningsförättare HÄR.Vänligen,

Vet ni vad som gäller (sambolagen?) vid separation då huset ska säljas (just nu bor jag och min son i huset). Vilja kostnader ska man dela på?

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej :)Vet ni vad som gäller (sambolagen?) vid separation då huset ska säljas (just nu bor jag och min son i huset). Vilja kostnader ska man dela på?
Christoffer Dahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning mellan sambor hittas i sambolagen (SamboL).I en bodelning efter att ett samboförhållande upphört ingår endast samboegendom, d.v.s. bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Det framgår av 3 § SamboL. Den egendom som någon av er (oavsett vem) betalat för ska därmed ingå i en bodelning, såtillvida egendomen är köpt för gemensamt bruk.Det totala värdet av samboegendomen kommer att fördelas lika på er efter att avdrag gjorts för att täcka era skulder. Det framgår av 14 § SamboL. Vad gäller hus, fast egendom, som förvärvats för gemensam användning gäller huvudregeln att värdet av allt summeras och delas lika. Om en sambo behöver bostaden av någon speciell anledning kan denne få egendomen. Det kan till exempel vara att sambon har vårdnaden om ett barn. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Måste jag lösa ut min sambo ur vår bostad vid en separation?

2019-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo tänker gå skilda vägar . Vi bor i hus och allt står på mej . Pga hans slarv och kronofogden . Vi har bott tillsammans i 10 år . Vad är det som gäller om vi går skilda vägar . Har jag någon skyldighet att lösa ut honom ?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att ni är sambos är sambolagen (SamboL) tillämplig vid besvarandet av din fråga. Enligt 1 § SamboL är sambolagen tillämplig när två personer bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. I svaret till dig kommer jag därför utgå från att sambolagen är tillämplig. Eftersom du inte nämner något om samboavtal utgår jag ifrån att något sådant inte finns.När ett samboförhållande upphör kan man begära bodelning.Ett samboförhållande kan upphöra genom att ni ingår äktenskap med varandra eller någon annan, ni flyttar isär, någon av er avlider eller om någon av er ansöker om en bodelningsförrättare (2 § SamboL).Om samboförhållandet upphör för att den ena eller båda vill flytta isär kan det ske en bodelning om någon av er begär det. Ni måste alltså inte göra en bodelning. Men om någon av er vill det, måste det ske, under förutsättning att begärandet av bodelning sker inom ett år efter det att samboförhållandet har upphört (8 § SamboL). I en sådan bodelning ska all samboegendom ingå (8 § SamboL). Er gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning räknas som samboegendom (3 § SamboL). Med er gemensamma bostad menas en sådan bostad som köpts för att vara ert gemensamma hem och som huvudsakligen används som sådant (5 §, första stycket, tredje punkten SamboL). Eftersom det inte framgår i din fråga huruvida ert hem köptes för ert gemensamma boende, eller om du bodde där innan din sambo flyttade in, kan jag inte säga exakt om din bostad skulle ingå i en eventuell bodelning. Men OM bostaden köptes för att ni skulle bo där gemensamt, ska den ingå i en sådan bodelning.Om ingen av er har begärt bodelning måste ni själva bestämma vem som ska få behålla vad i er samboegendom. Men om någon av er har begärt bodelning kommer bodelningen att fördelas mellan er på lotter. Vid en bodelning ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Vid en sådan beräkning ska skulderna först dras av, innan man delar på möblerna. Det innebär att om du har ett lån på exempelvis 10.000 kronor, vilket då är en skuld, får du räkna bort möbler av ett liknande värde – sålänge möblerna är dina – och sedan delar ni på resten. Det innebär att om du har en skuld som bara täcks av att du får behålla exempelvis soffan som du köpt, så kommer soffan inte räknas in i bodelningen och därmed kan din sambo då inte få soffan. (13 § SamboL). Om det inte finns tillräckligt mycket möbler eller inventarier som kan räcka för att täcka upp din skuld, kommer du alltså att få behålla all samboegendom som du har köpt – sålänge du kan visa att det är du som har köpt det. Din sambo kan dock aldrig bli skyldig att hjälpa dig att betala på lånet, oavsett om han egentligen har varit med och använt pengar därifrån. Den av er som bäst behöver bostaden har rätt att få bostaden i avräkning på sin lott (16 § SamboL). Det innebär att om du är den av er som bäst behöver bostaden har du rätt att få den i bodelning, mot att du ersätter din sambo för värdet av dennes del. Oavsett om du står som ensam ägare, har alltså din sambo rätt till att få ersättning för lägenheten och eventuella andra samboegendomar som står på dig, ifall din sambo begär det. Det gemensamma bohaget är sådana möbler och saker som har köpts för gemensam användning och som varit avsett för det gemensamma hemmet. Privata ägodelar, såsom smycken eller exempelvis en dator, räknas dock inte in om den används uteslutande av den ena sambon (4 och 6 § sambolagen). Men i övrigt gör lagen ingen skillnad på om det är du som köpt möblerna såsom soffan, eller om ni har köpt det med gemensamma pengar. Lagen tar sikte på om saken har köpts och använts för gemensamt bruk. Det innebär att om din sambo begär bodelning, kan han få ta saker som du köpt, under förutsättning att du köpt det för ert gemensamma bohag och du inte har skulder som kan "täcka upp" för samtliga inköp.Hoppas att detta besvarade din fråga!

Hur länge har en sambo rätt att bo kvar i partnerns lägenhet efter en separation?

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag ska separera från min sambo som jag har två gemensamma barn med. Vi bor i en bostadsrätt som han har betalat insatsen för samt står på lånen för. Han har betalat av alla lånen och vi har gemensamt betalat för föreningsavgiften då han har en mycket högre inkomst än jag. Vi flyttade in i lägenheten samtidigt. Nu vill han sälja lägenheten och att jag flyttar ut så fort som möjligt. Jag undrar hur länge jag har rätt att bo kvar i lägenheten innan jag måste flytta? Jag har inte råd att köpa ut honom. Har även svårt att hitta nytt boende. Tanken är att barnen ska bo mest hos mig.
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är hur länge du har rätt att bo kvar i din sambos bostadsrätt. Sambolagen reglerar hur samboegendom ska fördelas mellan sambor, för övrig egendom och övriga frågor t.ex. hur länge någon av parterna får bo kvar i den andres bostad gäller avtalsfrihet och avtalslagen. Har inget avtal slutits är det upp till ägaren av bostadsrätten att bestämma över bostaden och vem som får vistas i denna. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Vad gäller för gemensamt sparkonto när ett samboförhållande upphör?

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej !För 15 månader sedan slutade jag förhållandet med min sambo, hon bor inte i vår hyreslägenhet, men hon är fortfarande registrerad på samma adress som jag.Hon har inte begär någon bodelning. Vi hade ett gemensamt konto i banken och sparade pengar men jag hade i 15 år mer inkomst än hon.Hon ställde inte några problem då, när jag överförde pengar till mitt eget konto från 15 månade tillbaka.Vi hade ett muntligt kontrakt att jag skulle behålla pengar . Nu reklamerar hon halva att pengar Min fråga är, måste jag delar pengarna i hälften?Vilka är mina rättigheter?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållanden hittar du i sambolagen.Sparkonto ingår inte i bodelningDu nämner att din sambo inte begärt någon bodelning. För att en bodelning ska ske så krävs det att en av samborna begär detta senast ett år efter att förhållandet upphört (8 § sambolagen). Även om hon hade begärt bodelnig så ingår inte ett gemensamt sparkonto i bodelningen. I bodelning ingår endast samboegendom dvs gemensam bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk (3 § sambolagen).Du har rätt till dina pengarEtt sparkonto ingår som sagt inte i bodelningen i och med att det varken utgör bostad eller bohag. Vad som gäller för sparkonto är att din andel av pengarna ska gå tillbaka till dig och hennes andel av pengarna ska gå tillbaka till henne. Du måste alltså kunna bevisa att du har lagt in mer pengar i sparkontot än henne genom att exempelvis få fram kontoutrag som bevisning. Är det så att du har bevis på att du har satt in en viss procent av pengarna så har du också rätt till dom. Kan ni inte under några omständigheter fastställa vem som satt in vad så är huvudregeln att pengarna ska delas lika. I och med att ni inte är gifta så har hon ingen rätt enligt lag att få en större andel summa än den hon egentligen satt in på kontot och på så sätt äger.Vad gäller ert muntliga kontrakt är det väldigt svårt att bevisa. Dock har du lagen på din sida i detta fall så du behöver inte vara orolig. Jag rekommenderar dock att alltid försöka få ner avtal i skriftlig format i framtiden för att undvika missförstånd och eventuella tvister.Vänligen,

Samboavtal gällande andelar i fastighet

2019-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min sambo ska göra slut. Vi köpte ett radhus i februari 2019 för 1.9mjkr + lagfart.Då hon är arbetslös och har betalnings anmärkningar så fick jag ta lånet på huset på mig.I köpet av bostaden så gick hon in med 290 000kr.Förutom det så har vi renoverat för ungefär 400 000kr, det har även jag betalat för.Vi har ett samboavtal som det står att hon äger 13% av bostaden, jag hade redan räknat med att det skulle kosta 400 000kr att renovera så hennes % är baserat på att vad jag lade i renovering också, alltså 13% av 2,4mjkr.Nu när vi ska sära på oss säg att radhuset värderas till 2,7mjkr hur räknar jag vad jag ska ge henne för hennes 13% ?.Med vänlig hälsning Filip Akkurt
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett samboavtal, som ni har skrivit, tillåter parter att avvika från Sambolagens regler gällande vad som ska ingå i en bodelning och på så sätt upprätta en egen överenskommelse(https://lagen.nu/2003:376#P9S1). Här råder avtalsfrihet och ert avtal är alltså helt lagenligt. För att besvara din fråga om hur mycket ni vardera ska ha av fastigheten skulle jag säga att det kan bli nödvändigt att göra en så kallad avtalkstolkning. Man kan dels titta på hur ert avtal är formulerat, dvs. ordalydelsen. Om det t.ex. uttryckligen står "13% av bostaden av bostadens värde vid samboskapets upplösning", ja då är det enkelt. Om det däremot bara står "13 % av bostaden" kanske man får undersöka vad som var partsavsikten då avtalet skrevs - vad menade ni båda när ni skrev avtalet och om ni hade olika avsikter; borde ni då ha insett att ni hade olika åsikter? Jag kan tyvärr inte ge dig något tydligare svar än att ni måste titta på avtalet och försöka tolka det och utläsa vad som var avsikten när avtalet skrevs. Men, om jag ska ge en gissning skulle jag säga att en skrivning som säger "13% av bostaden" innebär en presumtion om att värdeökningar ingår i detta (i och med att dina 87% då också har ökat).

Ska hus delas i sambors bodelning

2019-07-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Mitt ex vill ha hälften av mitt hus. Huset införskaffades då vi var ett par, tidigt i förhållandet. Efter ett drygt år flyttade han in och vi bodde tillsammans i huset. Vad gäller nu?Han har inte stått skriven i huset. Jag har skött betalningar et.c.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni redan gjort en bodelning sedan ni flyttade isär gäller som huvudregel det varför nya krav troligen inte kommer att få någon framgång.Har ni inte gjort någon bodelningn i avgörs ditt ex rätt till ditt hus av Sambolagen (SamboL). Enligt SamboL 2§ ska all samboegendom delas lika mellan samborna. Enligt 3§ är bland annat den gemensamma bostaden samboegendom om den var förvärvad för gemensamt bruk, dvs om den köptes för att ni skulle bo tillsammans i den. Om den istället köptes tex, för att du ville ha ett hus och ni sedan bestämde er för att det skulle vara bra att bo där tillsammans är huset inte samboegendom.Om huset är samboegendom har din före detta sambo rätt till halva huset, men tänk på att det inte bara är huset som sak delas utan all annan samboegendom också vilket innebär att du har ha rätt till delar av hans saker också.Hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,