Ensam på lånet men två på bostad

2020-01-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har köpt en lägenhet. Vi står 50/50 lägenheten. Men eftersom min sambo pluggar så står jag ensam på lånet, lånade 80% av totala summan. Så min fråga är: om vi separera, vad händer då? Kan hon kräva hälften av lägenhetens värde utan att behöva betala någon del av lånet?Mvh Marcus
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Det handlar egentligen om en bevisningsfråga. Eftersom ni står båda på lägenheten så är det klart och visat att ni ska dela på lägenheten vid en separation. Däremot står du ensam på lånet och behöver visa samt härleda lånet till bostaden och visa att hon endast är "dold" och är även en gäldenär.Är det tydligt i tex låneavtalet att lånet behövdes för att köpa lägenheten så kan det vara ett starkt argument att även din sambo ska utgöra en del av avtalet.Dock är det utan tvekan säkrast för din del att utforma ett avtal som stadgar och hon ska betala hälften av lånet till dig eller om ni går till banken och lägger till henne som en gäldenär.Hon kan alltså kräva halva lägenheten och möjligtvis (omöjligt att säga utan alla omständigheter) slippa undan att betala lånet och därför bör ni formulera ett inbördes avtal, tex ett samboavtal.Hoppas du fått svar på din fråga.MVH

Äganderätt till husdjur vid upphörande av samboförhållande

2020-01-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min nuvarande sambo valde att i april 2019 betala hälften var för våran hund, vid tillfället var vi inte sambos. Hunden står skriven på mig på jordbruksverket och försäkringen för hunden är också skriven på mig.Jag funderar på att separera med min sambo och undrar vem som har äganderätt till hunden.
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar din fråga så har du och din sambo delat på kostnaden för hunden, dels för köpet av hunden samt löpande kostnader som exempelvis mat och veterinärbesök. Frågan som ska besvaras är då vem som har äganderätt till hunden.Kan husdjur utgöra samboegendom?Om ett sambohållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap, ska samboegendomen delas upp mellan parterna om någon av dem begär det (8 § sambolagen). Frågan blir då om husdjur kan utgöra samboegendom. Enligt 3 § sambolagen så är det gemensam bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk som utgör samboegendom. Med bohag menas exempelvis möbler, hushållsmaskiner, TV med mer. Husdjur räknas dock inte som bohag.Föreligger det samäganderätt?Den som är registrerad som ägare för ett husdjur anses som utgångspunkt ha äganderätten till denna. Det kan dock föreligga så kallad samäganderätt vilket innebär att flera personer anses vara ägare (1 § samäganderättslagen). Din sambo kan vissa att hen har samäganderätt till hunden genom exempelvis visa att denne har stått för halva inköpskostnaden eller visa att denne stått för delar av de löpande kostnaderna. SammanfattningEftersom du är registrerad som ägare för hunden är det som utgångspunkt du som kommer ses som ägare. Kan din sambo visa att hen har betalat för hälften av kostnaderna för hunden kan hen också ses som ägare. Av frågan framkommer att ni har delat på kostnaderna för hunden och ni kommer troligen anses ha lika rätt till hunden båda två. Hoppas detta gav svar på din frågaMed vänlig hälsning

När räknas bostad som gemensam i samboförhållanden?

2020-01-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag köpte ett hus 2009. Jag befann mig i en ny relation efter min skilsmässa. Vi flyttade in samtidigt med min dotter. Nu ska vi separera, jag och min sambo och jag har skrivit ett avtal om uppsägning an inneboende på tre månader. Har han någon rätt till huset som jag äger 100%?Vad säger sambolagen?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar om din före detta sambo har rätt till del i huset vid en bodelning. För att besvara denna frågan kommer jag tillämpa sambolagen (SamboL).Vad säger sambolagen? Den juridiska definitionen av samboskap innebär att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § 1 stycket SamboL). När ett samboförhållande upphör och någon av samborna begärt bodelning ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om denna egendom förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vid en separation skall bostad och bohag delas lika efter avdrag för skulder (14 § SamboL). Annan egendom, till exempel enskild egendom (4 § SamboL) eller om annat har avtalats (9 § SamboL) ska undantas från bodelningen av bostad och bohag.Vad innebär detta för dig?Den avgörande frågan här är om huset har införskaffats för gemensamt bruk. I sådana fall ska huset vid separation delas lika efter avdrag för skulder. I och med att jag inte har några vidare uppgifter om omständigheterna vid husköpet kan jag inte konkret besvara din fråga. Det avgörande är helt enkelt om huset införskaffades för gemensamt bruk eller inte. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Sambos besittningsrätt

2019-12-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej kan min sambo kasta ut mig ur ett hus han hyr. Jag har ej någon bostad. Vad har jag för rätt
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med vänlig hälsning,

Köpa bostad som särbo

2020-01-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är särbo med gemensamma barn. I dags läget bor vi i varsin lägenhet, men ses ganska ofta (2-5 dagar i veckan beroende på semestrar och dylikt under somrarna bor vi i kolonistuga tillsammans). Om jag köper en lägenhet och vi senare går skilda vägar, kan då lägenheten räknas som gemensam? Den köps av mig, för mig och barnen, men vi kommer att vara där tillsammans. Kan lägenheten även räknas som gemensam samboegendom om den ena parten köper en lägenhet och relationen tar slut innan man flyttar in?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Enligt sambolagen (2003:376) 3 § utgör bostad som köpts för gemensam användning samboegendom. Det är ganska simpelt, har ni eller en av er köpt en bostad samt bohag (tex möbler osv) för gemensam användning (planerat att ni ska bo i lägenheten gemensamt vid tidpunkten av köpet) så kommer den utgöra samboegendom och delas 50/50 ifall ni går skilda vägar.Ett sätt att undgå detta är tex att skriva ett samboavtal där ni stadgar att du har fulläganderätt till bostaden eller att ni avtalar bort sambolagen. Detta kan vara säkrast då det kan vara svårt att visa på att det inte var planerat att ni skulle bo i bostaden gemensamt vid tidpunkt för köpet.MVH

Begreppet "förvärvad för gemensam användning" i sambolagen

2020-01-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Följd fråga sambo/SamboavtalDen avgörande frågan här är om huset har införskaffats för gemensamt bruk. I sådana fall ska huset vid separation efter avdrag och skulder delas lika. Jag och mannen jag var gift med, besökte gemensamt banken för att ordna lånelöfte till mig inför nya husköpet. Jag själv letade efter objekt. Vid inflyttningen i nya huset, hade vi inte ansökt om skilsmässa än. Det kom senare. Min nya sambo skrevs sig en kort tid senare med en c/o adress hos mig. Räknas det som införskaffande för gemensamt bruk?
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det hus som mannen du förut var gift med var med på banken för att ordna lånelöfte till kan räknas som samboegendom i ditt nuvarande samboförhållande. Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig. När ett samboförhållande upphör ska samboegendom fördelas mellan samborna genom bodelning ifall någon av parterna begär det inom ett år efter samboförhållandet upphörde, se 8 § SamboL. Precis som du skriver blir då den avgörande frågan vad som ska räknas som samboegendom. Detta regleras i 3 § SamboL. Enligt den paragrafen utgör sambors gemensamma bostad samboegendom om den förvärvades för gemensam användning. Vad som menas med sambors gemensamma bostad regleras närmare av 5 § SamboL.Att en bostad förvärvas för gemensam användning betyder att det vid förvärvet ska ha funnits ett syfte hos parterna att egendomen skulle användas gemensamt. Det är alltså avsikten med bostadsförvärvet som är avgörande, man tittar helt enkelt på om i ert fall huset köptes för att användas som din och din sambos gemensamma bostad eller inte. Detta gör att det inte spelar någon roll om det bara är den ena personen som köpt bostaden och blivit ensam ägare till den, så länge syftet var att den skulle användas som gemensam bostad. Om bostaden däremot inte förvärvades med tanken att den skulle vara båda parternas gemensamma bostad är den inte sådan egendom som ska ingå i bodelning, detta enligt 8 § SamboL som säger att det är just samboegendom som ska fördelas lika mellan parterna. Sammanfattningsvis är det avsikten med köpet som spelar roll. Om jag har tolkat din fråga rätt är det alltså så att huset du beskriver i din fråga ska vara samboegendom om avsikten med husköpet var att du och din sambo skulle använda huset som er gemensamma bostad. Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga. Om du vill ha ytterligare rådgivning i ditt ärende rekommenderar jag att kontakta Lawline via mail eller telefon, där kan du få utförligare hjälp. Vänligen,

Kan en sambo be den ena sambon att flytta ut ur parets hyresbostad?

2020-01-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej kan min sambo kasta ut mig ur en bostad han hyr jag är skriven på samma adr. Jag har ej något boende
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på sambolagen (SamboL).Svaret beror på omständigheternaDet framgår inte av din fråga om din sambo innehaft hyreskontraktet innan ni träffades, vilket får till följd att bostaden inte ska ses som samboegendom, eller om ni flyttat in i lägenheten vid samma tidpunkt, vilket får till följd att lägenheten ska anses vara er gemensamma bostad och samboegendom, även om endast den ene sambon står på hyreskontraktet (3 § SamboL).Skulle din sambo be dig flytta ut ur er bostaden upphör ert samboförhållande, vilket får till följd att en bodelning ska göras. Kan ni inte komma överens ska den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden få lov att överta hyreskontraktet (16 § SamboL).Om bostaden inte är samboegendom kan du ändå ha rätt att överta hyreskontraktet, men det krävs synnerliga skäl, såsom att du skulle bli bostadslös med småbarn eller liknande. Regeln används mycket sällan (22 § SamboL).Skulle det vara så att ni flyttat in tillsammans och att lägenheten därmed utgör samboegendom, så kan du även begära att domstolen, i väntan på bodelning, avgör vem av er som ska ha rätt att bo kvar i bostaden (28 § SamboL).Skulle bostaden inte vara samboegendom så har dock den andre sambon i regel rätt att be dig flytta ut ur lägenheten.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett Gott Nytt År!Med vänliga hälsningar

Finns det en försörjningsplikt för sambos?

2019-12-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har studerat sedan 2,5 år på universitet, har tre barn ihop med en man som jag levt med i 13 år och i våras gjorde vi slut. Vi separerade i augusti. Jag har svårt att försörja mig på enbart CSN och barnbidrag nu när jag bor deltid i en annan lägenhet (vi delar på vårt fd gemensamma hus på halvtid). Jag undrar hur sambolagen säger när det kommer till försörjning under studietiden. Är det samma som äktenskapsbalken? Eller finns det annorlunda regler i sambolagen?Mvh
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med vänlig hälsning,