När upphör egendom att vara samboegendom?

2019-07-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi är sambo sedan många år tillbaka, köpte lägenhet i Norrköping 2017 och båda är delägare, har gem bolån. Om jag flyttar till Stockholm för att jobba och bo men kvarstår folkbokförd i Norrköping på nuvarande adress avslutas vår sambolagen?Kan min sambo krångla till? Behöver jag förstärka min skydd? Hur?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generella utgångspunkter i fråganI din situation aktualiseras sambolagen (2003:376) eftersom det enligt din fråga är två personer som bor tillsammans i ett parförhållande (1 § sambolagen). Det din fråga verkar ta syfte på är huruvida er gemensamma bostad fortfarande kommer omfattas av sambolagen när du flyttar från bostaden. För att besvara frågan måste först fastställas om bostaden utgör samboegendom eller ej. Bostaden är samboegendom om den är inköpt för gemensamt bruk, alltså att ni båda ska bo i den tillsammans (3 § sambolagen). Av din fråga framgår det att båda är delägare till bostaden varav det tycks troligt att den är inköpt för gemensamt bruk och därav är att anse som samboegendom.Vad händer med lägenheten?Följaktligen ska det klargöras om bostaden kommer fortsätta att utgöra samboegendom eller ej när du flyttar från den men fortfarande kommer vara folkbokförd där. Ett samboskap upphör när samborna flyttar isär (2 § sambolagen). Dock kommer du att stå kvar som folkbokförd och inget i din fråga tyder på att du och din sambo har bestämt er för att sluta vara ett par. Det verkar som att enda anledningen att du kommer bosätta dig på annan ort är för arbetets skull. Gällande denna bit till huruvida samboskapet då ska anses upphört finns det inte tydlig rättspraxis kring och sambolagen har inte heller någon reglering kring just denna situation. Här får istället en bedömning göras i varje enskilt fall och faktorer som kan påverka är hur länge du ska vara bosatt på den ort du jobbar samt hur ofta du kommer tillbaka till den gemensamma bostaden.Vad händer nu?Oavsett om det skulle anses att samboskapet upphör i och med att du bosätter dig på annan ort eller ej påverkar inte utgången av situationen kring bostaden. Då den som tidigare nämnts är att anse som samboegendom kommer den delas lika mellan er sambos vid samboskapets upphörande (8 § och 16 § sambolagen). Du har alltså rätt till halva värdet av bostaden om samboskapet skulle upphöra. Dock kan du och din sambo välja att avtala om annat kring bostaden och övrig samboegendom (9 § sambolagen).Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Hur skriver man över en bostadsrätt till ena parten där båda står som 50% ägare samt 50% på bolånet?

2019-07-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hur skriver man över en bostadsrätt till ena parten där båda står som 50% ägare samt 50% på bolånet? Det är sedan tidigare överenskommet med ett samboavtal, gäller det eller vad måste kompletteras?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden kan normalt inte anses ha förvärvats för gemensamt bruk. Endast om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts kan det ibland anses att det skett för att egendomen skulle användas gemensamt. Därav kommer sambolagens regler inte tillämpas vid erat dödsfall gällande huset. Istället blir samäganderättslagen tillämplig. Din sambo kan bli delägare av huset genom t.ex. att du skänker 50 % av bostadsrätten i ett gåvobrev eller att din sambo köper halva huset.Giltig gåvaFör att du ska kunna skänka halva bostadsrätten till din sambo ska ett gåvobrev upprättas. Det är oerhört viktigt att formkravet för ett gåvobrev uppfylls för att det överhuvudtaget ska vara giltigt. Gåvohandlingen måste därför vara skriftlig, underskriven av gåvogivare och gåvotagare, innehålla uppgift om vilken bostadsrätt gåvan rör, samt innehålla en förklaring från dig som gåvogivare att du vill överlåta bostadsrätten till mottagaren av gåvan.Sälja halva husetEtt alternativ för er är att din sambo köper del av bostadsrätten t.ex 50 %. Detta skulle leda till att ni båda äger huset 50 % vardera och vid försäljning skulle ni också få 50 % vardera, d.v.s. ni delar på vinst/förlust. När man säljer bostadsrätt upprättar man ett överlåtelseavtal. Överlåtelseavtalet måste innehålla detta enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BRL) :* Handlingarna ska vara skriftliga och undertecknade av både köpare och säljare* Det ska tydligt framgå vilken bostadsrätt kontraktet gäller och överenskommet pris* Uppgifter om säljare och köpare ska finnas med* Kontraktet behöver vara daterat* Om du som säljer är eller har varit gift, sambo eller registrerad partner kan det krävas samtycke från din sambo/make/maka/partnerÖverlåtelseavtalet brukar också tala om vilka villkor som gäller för affären – det vill säga detaljer som du och köparen kommit överens om. Till sist brukar dokumentet och namnteckningarna bevittnas av två personer.Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen, se 9 kap. 10 § BRL.Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen, se 6 kap. 1 § BRL.Gällande lånet räcker ett samboavtal.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, återkom annars gärna.Önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,

​Blir vi sambor om vi fortsätter att bo tillsammans efter skilsmässan?​​

2019-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min man och jag har varit tillsammans i 24 år. Vi har två barn, varav ett lider av psykisk ohälsa. Just nu mår sonen inte så bra och i samma veva önskar vi skilja oss. För att det inte ska bli för stor och för många händelser på en gång för sonen är tanken att vi ska bo tillsammans under samma tak genom hela betänketiden samt några månader därefter. Detta är inget problem för oss vuxna för vi är vänner. Vi lever i ett förhållande där vi sedan en tid tillbaka har äktenskapsförord med enskild egendom. Vad händer efter skilsmässan gått igenom träder då sambolagen in? Om ja, vad ska vi då bodela vid separationen?Mycket tacksam för svar!
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!För att ni ska definieras som sambor krävs att ni uppfyller rekvisiten i 1 § sambolagen (SamboL), där det bl.a. framgår att ni måste leva i ett parförhållande; detta brukar kallas för att ni ska leva under "äktenskapsliknande förhållanden". Enligt förarbeten till lagen avses med detta att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande där det i vanliga fall ingår ett sexliv (prop. 2002/03:80 s. 44). Det korta svaret är att ni förmodligen inte anses vara sambor enligt sambolagens mening, eftersom ert äktenskap är upplöst och ni numer lever tillsammans som vänner; ni uppfyller helt enkelt inte längre kravet på att ni ska leva i ett parförhållande. Lämpligen gör ni istället en bodelning enligt äktenskapsbalkens (ÄktB) regler när äktenskapsskillnaden formellt sett är ett faktum.Med vänlig hälsning,

Hur kan min sambo få samma rätt till min hyresrätt vid en eventuell separation?

2019-07-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min särbo planerar att bli sambos i min hyresrätt, som jag haft kontrakt på sedan 2015. Fastighetsägaren kommer inte att skriva in henne i kontraktet och jag vill att hon ska ha lika stor rätt till bostaden som jag vid en framtida separation eller om jag avlider. Sambolagen omfattar endast bostad som förvärvats för gemensam användning och jag har ju bott här själv i drygt tre år och står ensam på kontraktet. Vi har inga gemensamma eller hemmavarande barn. Vad kan vi göra för att hon ska ha samma rätt till bostaden som jag. Ett inbördes avtal?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver i din fråga så finns det en regel i sambolagen som innebär att enbart gemensamt förvärvad bostad blir så kallad samboegendom, det vill säga egendom som delas mellan samborna vid en eventuell separation eller dödsfall, sambolagen 3 §. Det ni kan göra för att frångå sambolagen och se till att din framtida sambo också får rätt till lägenheten är att upprätta ett samboavtal. Det kan ni enkelt göra genom Lawlines avtalstjänst. Ett samboavtal är ett juridiskt giltigt dokument där ni kan skriva in precis hur ni vill dela upp era tillhörigheter om samboskapet skulle komma att upphöra i framtiden.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad säger sambolagen om övertagande av bostadsrätt?

2019-07-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Jag köpte en lägenhet för 2årsedan för mig och min tjej att flytta in i. Vi har nu separerat, hon vill bo kvar och ta över lägenheten och jag flyttar ut. Jag tycker det är okej om jag får tillbaka handpenningen jag lagt ut och det jag amoterat. Och att hon då tar över lånet.Vad säger lagen om det här?tänker då främst på sambolagen.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktat Lawline med din fråga.SambolagenDet som är samboegendom är bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk (3 § Sambolag). Banktillgångar, aktier och bilar är exempel på sådant som inte är samboegendom. Lägenheten du köpte är samboegendom eftersom det är er bostad och du införskaffade den för gemensamt bruk. När samboförhållandet upphör har båda personerna som varit sambos rätt att påkalla en bodelning (9 § Sambolag). Vid en bodelning har varje sambo rätt att få täckning för sina skulder (13 § Sambolag), vad som sen återstår delas lika mellan dom som varit sambos (14 § Sambolag). Det finns en jämkningsregel som kan åberopas när samboförhållandet endast varat en kort tid (15 § Sambolag), den innebär att om paret varit sambos kortare tid än fem år behöver paret inte dela på allt. Regeln brukar kallas trappan eftersom parterna bodelar 20% av sin samboegendom per år de varit sambos, om ni inte var sambos innan ni flyttade in i lägenheten har ni totalt varit sambos i två år, och ni ska då dela på 40% av er vardera samboegendom. Du får alltså behålla 60% av den samboegendom du äger utan att bodela om det, och din föredetta sambo får göra likadant. Om ni är överens kan ni göra på andra sättOm ni är överens med varandra har ni flera alternativ som avviker från lagens huvudregel. Ni kan skriva ett samboavtal om att ni inte vill att någon bodelning ska ske (9 § Sambolag), då blir lägenheten din förutsatt att det är du som äger den, och du kan då sälja den till henne. Ni kan också skriva ett föravtal om hur ni vill att bodelningen ska ske, där kan ni skriva ner vad ni tänkt om övertagandet av lägenheten (10 § Sambolag). Ni kan också komma överens om att ingen av er begär bodelning under den ettårsfrist som gäller för bodelning mellan sambos (8 § Sambolagen 2 stycket), och på så sätt strunta i sambolagen. Du kan sälja lägenheten till henne för ett pris ni kommer överens om, och det behöver inte återspegla marknadsvärdet. Till sist kan ni göra på det sättet som du föreslagit i din fråga, och så länge ni är överens om att göra på det viset får ni göra så.Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Upphörande av samboförhållande

2019-07-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi är sambo, men har inget avtal.Jag äger hus och allt, han flyttade in hos mig.Vi har byggt och delat kostnader för en garage. Hur är det när vi separerar med garage och allt jag köpte själv för huset?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om samboegendomNär ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, kan någon av samborna begära en bodelning. Bodelning innebär att sambornas samboegendom fördelas lika mellan dem enligt 8 § sambolagen. Samboegendom utgörs enligt 3 § sambolagen av bostad och bohag om det förvärvats för gemensamt bruk. Med bohag avses bland annat möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Däremot räknar man inte in sådant som uteslutande används för den ena sambons bruk. Vidare räknar man enligt 7 § sambolagen inte heller in sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål. Med bostad avses fast egendom som utgör sambornas gemensamma bostad och som är förvärvad för gemensam användning.Bedömningen i ditt fallOm du köpte huset före ni inledde erat förhållande och det inte var avsett att den skulle användas gemensamt med din sambo, kommer den inte utgöra samboegendom. All inredning och dylikt som du själv köpt för huset kommer emellertid betraktas som samboegendom i form av bohag om det förvärvats efter att han flyttat in hos dig, se 6 § sambolagen. Garaget torde betraktas som en del av bostaden varför äganderätten enbart tillfaller dig och ska således inte betraktas som samboegendom. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Sambo vill sälja huset

2019-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo äger huset vi bor i sedan 10 år tillbaka. Vi båda står på huslånet. Om jag flyttar o han säljer huset får jag något av ev vinst? Om det säljs med förlust får jag en skuld oxå? Tack på förhand
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är en aning svårt att säga baserat på din fråga. Det framgår inte riktigt klart hur ni förvärvade er gemensamma bostad och huruvida lånet som ni båda står på tecknades av er båda vid köpet eller under någon annan omständighet. Det framgår heller inte om det är tanken att ni ska separera eller om ni är oense om en eventuell försäljning. Om ni planerar att separera När ett samboförhållande upphör så har parterna rätt att begära en bodelning av samboegendomen enligt sambolagen (SamboL) 8 §. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk enligt 3 §. Den springande punkten är alltså huruvida er gemensamma bostad köptes innan eller efter ni inlett er samborelation. Om bostaden förvärvades under tiden ni var ett par så ingår den i er bodelning. Skulle försäljningen gå med vinst så kommer vinsten att delas mellan er efter att ert gemensamma lån är löst och eventuella skatter är betalda. I denna beräkning tas alltså enbart bostaden med som exempel och inte övrig samboegendom som skulle kunna komma ifråga t ex bohag enligt SamboL 6 §. Skulle det vara så att du flyttade in i en befintlig bostad och sedermera skrivit in dig på ett befintligt lån utan att stå som ägare på bostaden så blir situationen något knivigare vid tillämpning av sambolagen. I händelse att det skulle ligga till på det viset behövs det mer information för att kunna göra en mer utförlig bedömning. Ett gemensamt lån belastar båda parter med lika stor del om inget annat avtalats med långivaren vilket framgår av skuldebrevslagen 2 §, vilket skulle innebära att ni delar skulden lika mellan varandra om det skulle hamna på ett underskott. Om ni är oense om en försäljning eller planerar att blir särbosOm bostaden utgör er gemensamma så får din sambo inte sälja utan ditt medgivande enligt 23 §. Förutsättningen är dock att bostaden utgör samboegendom på det sätt som vi gick igenom ovan om det inte föreligger särskilda skäl för att du ska få överta boendet, t ex för att ni har gemensamma barn som det inte är lämpligt att flytta på eller liknande. Hoppas att du fått hjälp på vägen och svar på i alla fall några av dina funderingar! Lycka till!

Vem är egentligen i bäst behov av bostaden?

2019-07-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min fästman är sambos sedan 1 år tillbaka, om vi skulle separera, undrar jag vem av oss som egentligen skulle vara i bäst behov av att överta vår gemensamma bostad. Min fästman står ensam på hyreskontraktet, har ej skulder o har större chans än jag att få en ny lägenhet, jag har lite skulder hos kronofogden och har därför inte så stor chans att få en ny bostad, sen har vi heller inga barn i nuläget. Tacksam för svar
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Sambolagen (förkortad SamboL) tillämpas när sambor separerar. Det måste anses vara skäligt att du övertar bostadenEn bodelning ska göras på begäran av någon av samborna, 8 § SamboL. I bodelningen ingår samboegendomen, som utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag som har anskaffats i syfte att ni båda ska använda detta ("förvärvats för gemensamt bruk", 3 § SamboL). Hyresrätter ingår i definitionen för vad som anses vara sambors gemensamma bostad, 5 § första stycket tredje punkten SamboL.Som du säger har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att "få denna egendom i avräkning på sin lott", 16 § andra stycket SamboL. Om det rör sig om en hyresrätt kan värdet anses ringa och du får ta över bostaden utan avräkning. Det måste dock anses vara skäligt att du får överta bostaden. Svårt att säga i det enskilda falletEn bedömning av vem som bäst behöver bostaden måste alltså göras. Samtliga omständigheter väger in och vanligaste skälet brukar utgöras av att ett gemensamt barn ska bo merparten av tiden hos den sambo som slutligen får överta bostaden. Hänsyn tas också till hur svårt det skulle vara för dig att anskaffa en ny bostad, hur er ekonomi ser ut mm. Det är alltså svårt för mig på rak arm att konstatera vem av er som kommer att ha störst behov av att få överta hyresrätten i händelse av en separation, särskilt när ni inte har gemensamma barn. Ifall dina omständigheter inte kan anses vara så pass trängande att det är skäligt att du övertar hyresrätten, kommer den troligen att falla på din fästmans lott eftersom den står i hans namn. Kortare samboförhållanden inverkar också på om det ska anses skäligt att samboegendomen delas lika vid en bodelning, 15 § SamboL.Märk att övertagande av bostad i första hand gäller sambors gemensamma bostad enligt definitionen ovan, dvs. att utgångspunkten är att du inte kan överta en bostad som inte är förvärvad för gemensamt bruk. Detta gäller exempelvis om du skulle flytta in i din sambos lägenhet när han redan har bott där ett antal år innan det blev aktuellt för er att flytta ihop. I vissa fall kan du dock få överta också en bostad som inte är förvärvad för gemensamt bruk, om synnerliga skäl är för handen. Detta brukar dock sällan vara fallet om det inte finns gemensamma barn med i bilden. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,