Att tecka samboavtal

Hej, Jag har en fråga gällande samboavtal. Antag att den ena partnern har köpt ett objekt, tex en bostadsrätt, möbel etc för enskilt bruk (ej gemensamt) innan samborna inledde en relation. Hur ska man på ett korrekt sätt ange detta som enskild egendom i händelse av separation för att undvika en ev tvist? Det kan ju vara mycket svårt att bevisa när en relation inleddes. Jag har full förståelse för att egendom som köpts innan samborna träffades inte ingår inte i en bodelning eftersom bara samboegendomen ingår i bodelningen. Hoppas ni förstår min fråga.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Först lite om sambolagens regler:

Vad är gemensam egendom:

Enligt sambolagens 3 § är den gemensamma egendomen den gemensamma bostaden samt gemensamt bohag. Bohag utgörs av möbler och annan lös egendom för hemmet, om dessa köpts för gemensam användning. Dessutom kan egendomen inte täcks av ett samboavtal enligt 9 § eller vara egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål enligt 7 § eller är egendom som enligt 4 § är förenad med ett villkor att det är enskild egendom.


Avseende den gemensamma bostaden täcks bostadsrätter enligt 5 § 3 punkten om den är avsedd att vara det gemensamma hemmet och innehas huvudsakligen för det ändamålet.


Regler om avtalet:

I 9 § Sambolagen står det hur sambor kan avtala bort lagens regler om bodelning. Det står även att avtalet kan ändras genom ett nytt avtal, detta innebär att det senaste daterade avtalet är det som anses gälla. 


Vidare står det i andra stycket att avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda. Dock behövs inte något vittne, men att exempelvis ha en kompis eller föräldrar som vittne när man tecknar avtalet kan fortfarande underlätta vid en eventuell tvist.


Dock är det så att oskäliga villkor kan kommas att jämkas i efterhand enligt 9 § tredje stycket


Hantering av din situation:

För att enklast hantera en situation där egendom köpts in för enskilt bruk innan en samborelation inleddes kan ett samboavtal vara bra att teckna. För att samboavtalet skall gälla behöver ni båda skriva under det samt avtalet måste vara skriftligt.


Det jag skulle rekommendera är att ni skriver det gemensamt i samråd på datorn, sedan skriver ut två kopior och skriver under med bådas namn på båda och behåller en kopia vardera. Det kan också vara bra att ha varsitt vittne när ni skriver under, men det krävs inte för att avtalet skall vara giltigt. 


Avtalet i sig behöver inte vara för komplicerat, det finns mallar man kan hitta på webben, men det kan vara så enkelt som exempelvis:

Samboavtal:

Denna egendom skall vara skiljd från eventuell bodelning mellan X & Y.

1. Bostadsrätt: address

2. Egendom: beskrivning så att den går att särskilja

Underteckas: X:____ Y:____


Men för att slippa eventuella problem, se till att beskriva egendomen tydligt så att det vid en tvist inte finns tvivel om vad som omfattas.


Hoppas detta var ett tillfredsställande svar på din fråga!

//Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”