Den sambo som har störst behov av bostad har rätt att få denna på sin lott vid en bodelning

2019-12-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Tänkte separera ifrån min sambo. Har lite frågor om detta. Vi har 1gemensamt barn och när jag väntade henne köpte vi hus(min sambo står på huset) och jag har 1 barn sedan tidigare.Om jag inte får tag i något boende att hyra kan jag då hyra det hus som vi bor i om min sambo flyttar? Hur går allt tillväga? Om jag sen får tag i annat boende, hur gör man med huset då? Tacksam för svar
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett samboförhållande upphör kan man inom ett år begära att en bodelning ska göras (8 § sambolagen). Det finns alltså inget krav på bodelning när ett samboförhållande upphör utan detta är något som man själv aktivt måste begära. I en bodelning ska s.k. samboegendom ingå. Samboegendom är bostad eller bohag (möbler och dylikt) som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I och med att ni köpte huset under tiden du var gravid antar jag att ni köpte huset för att ni gemensamt skulle bo där. Huset utgör därför samboegendom och ska ingå vid en eventuell bodelning. När avdrag har gjorts för att täcka de skulder som finns ska resterande egendom delas lika mellan samborna (14 § sambolagen). Enligt lag ska den sambo som bäst behöver bostaden ha rätt att få denna avräknad på sin lott (16 § sambolagen). Något som ofta leder till att man har störst behov av en bostad är t.ex. ifall man har barn som ska bo hos sig. Ifall man övertar bostad har såklart den andra sambon rätt att få kompensation, i första hand genom annan samboegendom och ifall den egendomen inte täcker har man rätt att få betalt (17 § sambolagen). Det finns inte någon generell rätt att istället för att ta över bostaden ha rätt att endast hyra denna. Man kan dock ansöka hos domstol om s.k. kvarsittningsrätt (28 § sambolagen). Kvarsittningsrätt innebär att du som sambo ansöker om att få bo kvar i bostaden i väntan på att en bodelning ska bli färdig. Detta ger dig alltså endast en rätt att bo kvar fram tills dess att bodelningen är färdig, därefter är det den som fått bostaden på sin lott som har rätt att bo i huset. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur påverkar lån en sambodelning?

2019-12-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! min bror och hans tjej gick skilda vägar igår efter att varit ett par sedan mitten på mars. dom köpte hus i juli, hon fick inte stå med på huset eller lånen för betalningsanmärkningar som hon dragit på sig innan dom hittade varann. Och nu nämnde hon sambolagen så kan hon kräva hälften av huset och hälften invändigt? dvs möbler och nyttoprylar vilket är hans sedan tidigare. Känns så jäkla konstigt om hon får ta hälften och han sitter kvar mer lånen och kan bara betala av hälften. Hon har barn sedan tidigare förhållande. mvh Anton
Karl Montalvo |Hej Anton! Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag hoppas att jag kan besvara din fråga. Precis som du nämner så är det Sambolagen (SamboL) som blir aktuell. Jag tolkar din fråga på följande sätt: Du vill veta om tjejen, låt oss kalla henne B, har rätt att kräva något av din bror och i så fall hur mycket. Jag kommer nedan presentera hur man går tillväga för att avgöra fördelningen av tillgångar efter ett avslutat samboende samt applicera det på din fråga. Gäller sambolagen? För att sambolagen ska vara tillämplig så krävs att man är sambos, eller som lagen säger två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § SamboL. B och din bror var med största sannolikhet att betrakta som sambos eftersom de bodde tillsammans, köpte hus tillsammans och de faktum att du beskriver dom som ett par pekar mot att de hade som förarbetena säger "ett sexuellt samliv", se Prop 2002/03:80 s.44. Därför var de sambos i sambolagens mening. Vad ska ingå i en bodelning efter upphörandet av ett samboskap? Samboförhållandet har upphört mellan B och din bror eftersom de flyttat isär, 2 § 2 p. SamboL. Vid upphörandet av ett samboförhållande ska samboegendom fördelas lika mellan personerna i förhållandet, 8 & 14 § SamboL. Här blir två frågor aktuell i ditt fall.1. Vad är samboegendom?2. Hur påverkas det av din bror står tagit lånet? Vad är samboegendom? Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Detta innebär att de ska vara köpt för gemensam användning i hemmet därmed inkluderas inget som köptes innan parterna börja funderar på att flytta ihop. Vidare ska aldrig saker som inte är bostad eller bohag ingå i en delning, 3§ SamboL. Saker som är bohag är bl.a möbler, lampor och hushållsmaskiner, 6§ SamboL. Vad är samboegendom i din brors förhållande? Huset är Samboegendom. Detta eftersom huset är en bostad och de köptes för att de tillsammans skulle bo i det, d.v.s för gemensam användning, 3§ SamboL. Vad det gäller "nytto prylarna" så beror det på när dessa köptes. Möbler och "nyttoprylar" är bohag, 6§ SamboL. Om det köptes för det gemensamma hemmet så ska det ingå i en bodelning. Eftersom du säger att din bror hade dem sedan tidigare så har de inte köpts för gemensam användning och ska därmed inte ingå i bodelningen, 3§ SamboL. Så för att sammanfatta: Huset ska ingå i en bodelning men inte prylarna i huset eftersom de inte köptes för gemensam användning, 3§ SamboL. Hur påverka lånet? Huvudregel är att samboegendom ska delas lika, 14§ SamboL. D.v.s man ska ta den del av Samboegendom som din bror äger och slå samman med det B äger och dela lika. Men innan man gör detta ska en s.k skuldavräkning ske, 13 § SamboL. För att förklara vad skuldavräkning innebär kan jag ge ett exempel: A har köpt ett hus för 1000 k som är samboegendom. För att köpa huset tog han ett lån som det vid upphörandet av förhållandet fanns 900k kvar på. Då ska endast 100 k av samboegendomen ingå i bodelningen. För din bror så innebär det att lånet ska avräknas på hans samboegendom. Detta eftersom Lånet togs för att köpa huset, det går därmed att hänföra till Samboegendom och ska p.g.a detta avräknas på hans samboegendom, 13 § SamboL. Sedan ska de delas lika Efter man har dragit av skulderna så ska den gemensamma samboegendom delas lika. Blir resultatet även efter detta orimligt, t.ex att din bror behöver ge en mycket stor summa till B så kan det jämkas, 15 § SamboL. Det som talar för att de ska jämkas är att det varit ett relativt kort förhållande i motsatt riktning talar de faktum att B har ett barn. Det går inte att avgöra om resultatet ska jämkas utan att veta resultatet av bodelningen. Sammanfattning Tjejen har rätt att kräva en bodelning, förutsatt att hon gör det inom ett år, med din bror eftersom de har haft ett samboskap. Delningen är dock begränsad till bohag och bostad som är köpt för gemensam användning och från detta ska man räkna bort skulder som går att hänföra till samboegendomen. Jag hoppas det besvarar din fråga. Med vänliga hälsningar

Dold samäganderätt till fritidshus för sambo

2019-12-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen separerat. Under samboförhållandet skaffade vi barn och köpte svärfars mycket illa åtgångna fritidshus. Vi införskaffade denna fastighet för gemensamt bruk. Köpet finansierades med ett banklån som min f.d. sambo står på. Under 10 års tid har vi och särskilt jag lagt ner tid, engagemang, själ och pengar på att få ett värde i fastigheten. Jag har jobbat oerhört hårt och resultatet har blivit mycket fint. Vi har nyttjat fastigheten som ett fritidshus och regelbundet spenderat all ledig tid där. Under arbets- och skolveckorna har vi bott i lägenhet i stan. Nu vägrar min f.d. sambo mig tillträde till fastigheten. Vilka rättigheter har jag?Innerligt tacksam för hjälp.
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du har för rätt i förhållande till det fritidshus som din ex-sambo står på med tanke på att du varit där mycket samt lagt ner tid och pengar för renovering. I mitt svar utgår jag ifrån att det är din sambo som står som ägare av fritidsfastigheten. För att besvara din fråga kommer jag delvis ta hjälp av Sambolagen (SamboL) som reglerar bodelning mellan sambor. BodelningVid bodelning mellan sambor ska gemensam bostad och bohag utgöra samboegendom (3 § SamboL). Denna egendom delas sedan lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta gäller dock inte för egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § SamboL). Enligt lagstiftaren har fritidshus varit att betrakta som egendom som används i huvudsak för fritidsändamål, vilket innebär att sådan egendom inte omfattas av reglerna kring bodelning. Med andra ord finns det inget stöd av reglerna kring bodelning som kan hjälpa dig i din situation att få rätt till fastigheten.Dold samäganderättIstället har domstolen arbetat ut ett koncept som innebär att personer som underlättat förvärv i någon annans namn ska skyddas under vissa förutsättningar.För att dold äganderätt ska anses föreligga ska: 1) egendomen ha varit avsett för båda parternas användning; 2) den som inte framstår som ägare till egendomen ha lämnat ekonomiskt bidrag vid köptillfället; 3) egendomen ha varit avsedd att vara parternas gemensamma. Mycket talar för att första och sista kravet är uppfyllt med tanke på att ni under så lång tid spenderat stora delar av er fritid där. Även det faktum att du lagt pengar på renovering samt mycket tid skulle även det kunna tala för att egendomen var avsedd att vara er gemensamma, då du kanske inte hade investerat så mycket i ett projekt som inte var "ditt". Vad gäller kravet på ekonomiskt stöd vid köptillfället kan sägas att det är ett relativt strikt kriterium. Detta innebär att ekonomiskt bidrag efter köptillfället inte tas i beaktande, som renoveringskostnader. Det som är viktigt är att du ska ha hjälpt till ekonomiskt vid köpet. Det framgår inte i din fråga huruvida du hjälpte till med handpenning för lånet eller liknande, men om så är fallet talar mycket för att du har dold samäganderätt till fritidsfastigheten trots att din sambo står som ägare. Vid samägande kan den ena ägaren tvinga fram en försäljning (6 § Samäganderättslagen). Du skulle härmed kunna få ekonomisk ersättning för din del i fastigheten. SammanfattningDu kan inte få någon äganderätt genom användning sambolagens regler, men du skulle kunna hävda dold samäganderätt. Det som blir utslagsgivande och som jag inte vet utifrån din fråga är om du bidragit ekonomiskt på något sätt vid köptillfället eller inte. Har du det, då talar mycket för att du har rätt att tvinga fram en försäljning.Hoppas du fick lite mer klarhet i frågan och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan huset min sambo köper vara hens enskilda?

2019-12-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej ! Min sambo vill låna pengar av sin mamma för att köpa hus . Hon kräver att min sambos barn då skall ärva hela fastigheten trots att vi båda står på den . Vidare tänker hon skriva ett gåvobrev att det är enskild egendom och att jag inte har någon rätt att bo kvar vid ev bortgång för min sambo . Är detta ok ? Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Jag förstår inte riktigt hur du menar när du skriver att ni båda ska stå på fastigheten, eftersom du skriver att din sambo ska köpa den. Därför kommer jag utgå ifrån att du menar att du kommer stå skriven på fastigheten, alltså att du bor där. Det är också lite otydligt i din fråga huruvida pengarna från din sambos mamma ska vara en gåva, eller om din sambo ska låna pengar som ska betalas tillbaka. Jag kommer därför utgå ifrån båda dessa scenarier. Om pengarna är en gåvaOm en samboförhållande upphöra ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Om din sambo köper ett hus för att ni ska bo där tillsammans ska det alltså vara samboegendom och således ingå i en eventuell bodelning. Dock finns det egendom som inte ska ingå i bodelningen, trots att det egentligen ska vara samboegendom. Det gäller till exempel egendom som den ena sambon fått i gåva av någon med villkoret att det ska vara den sambons enskilda (4 § SamboL). Även egendom som träder istället för sådan egendom ska vara sambons enskilda. Det kan vara till exempel om gåvan är pengarna och sambon köper ett hus för pengarna. Om detta är fallet kan din sambos mamma föreskriva i ett gåvobrev att pengarna ska vara din sambos enskilda. Då kommer inte dessa, eller egendom som ersatt dessa, ingå i en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Din sambos mamma kan inte bestämma vem som ska ärva om din sambo avlider. Men, eftersom sambor inte ärver varandra och huset inte ska ingå i en bodelning, kommer din sambos barn ärva det om hen avlider. Om pengarna är ett lånUndantagen för egendom som inte ska vara samboegendom gäller enbart om sambon fått det i gåva, ärvt det eller fått det genom testamente (4 § SamboL). Detta innebär att din sambos mamma inte kan bestämma att något din sambo köper för pengar hen lånat av henne ska vara hens enskilda. Detta innebär alltså att ett hus som din sambo köper för att ni ska bo där tillsammans utgör samboegendom och ska således ingå i en eventuell bodelning. Om detta är fallet och din sambo avlider kan du begära en bodelning. I så fall ska all er samboegendom, alltså även huset, delas lika mellan dig och din sambos dödsbo. Det som tillfaller din sambos dödsbo kommer hens barn ärva, eftersom sambor inte ärver varandra. Det som tillfaller dig är ditt. Det finns en möjlighet för sambor att skriva ett så kallat samboavtal och på så sätt avtala om att viss egendom ska hållas utanför en eventuell bodelning (9 § SamboL). Din sambos mamma kan såklart vägra låna ut pengar till din sambo om ni inte skriver ett samboavtal som anger att huset ska vara hens enskilda. Men det är självklart ingen som kan tvinga dig att skriva under ett sådant avtal. Möjlighet att ta över bostaden i vissa fallDet finns en möjlighet för en sambo att ta över en bostad från den andra sambon, även om bostaden inte är samboegendom (22 § SamboL). Detta kan ske till exempel om sambon som äger bostaden har avlidit. Detta gäller dock enbart hyres- eller bostadsrätter. Det gäller inte fats egendom, vilket de flesta hus är. Därför skulle det inte bli aktuellt i din situation. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Finns det någon motsvarighet till giftorätt i samboförhållanden?

2019-12-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Finns det någon motsvarighet till giftorätt i samboförhållanden?
Oscar Friedrich |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om giftorättsgods och enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Regler om samboegendom och annan egendom finns i sambolagen (SamboL).Motsvarigheten till giftorättsgods i samboförhållanden kallas samboegendom, och motsvarigheten till enskild egendom i samboförhållanden kallas annan egendom.Vad är giftorättsgods?Huvudregeln inom äktenskap är att egendom någon av makarna äger är giftorättsgods. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB består giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom. Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen vid skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Vad är enskild egendom?Egendom kan bli enskild på olika sätt (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarna kan själva göra egendomen enskild genom att skriva ett äktenskapsförord. Egendom som den ena maken äger kan också vara enskild egendom genom villkor i ett testamente, gåvobrev eller genom arv. Att egendomen är enskild innebär att den inte ingår i en bodening mellan makarna (7 kap. 2 § första stycket ÄktB).Vad är samboegendom?Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen är förvärvad för deras gemensamma användning (3 § SamboL). Regeln är dispositiv, vilket betyder att samborna kan avtala om att bodelning inte ska göras vid separation eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen genom att skriva ett samboavtal (9 § första stycket SamboL). Det är endast samboegendomen som ingår i en bodelning mellan samborna (8 § första stycket SamboL).Sambors gemensamma bostad är fast egendom, bostadsrätt eller hyresätt som någon av samborna äger, eller har nyttjanderätt till, om den är avsedd som deras gemensamma hem och till största del används till detta ändamål (5 § första stycket SamboL).Sambors gemensamma bohag är är möbler, hushållsmaskiner, och annan flyttbar egendom som är avsedd för sambornas gemensamma hem, exempelvis en soffa, en säng eller en matta. Sådan egendom som enbart används av den ena sambon är inte samboegendom (6 § SamboL).Vad är annan egendom?Annan egendom är sådan egendom som en sambo har fått genom gåva, testamente eller arv från någon annan än den andra sambon, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL). Annan egendom ingår inte i en bodelning mellan samborna (8 § första stycket SamboL).Vilka skillnader finns mellan samboegendom och giftorättsgods?Presumtionen inom ett äktenskap är alltså att egendom som utgångspunkt är giftorättsgods, och ska därför ingå i bodelningen. Presumtionen inom ett samboförhållande däremot är att endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ska ingå i bodelningen, då det är detta som utgör samboegendomen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad ingår i en sambodelning och hur fördelas egendomen?

2019-12-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska separera och vi har börjat diskutera om vi ska göra en bodelning eller om vi ska dela upp våra grejer själva.Det är så att personligen köpt en hel del dyra verktyg medan min sambo har köpt en del inredning till hemmet. Det är väl så att oavsett vem som betalat vad så ska allting delas 50/50?Sen har jag en fråga till, min sambo har 2 barn från ett tidigare förhållande som bor hos oss, ska dem grejer som köpts till barnen oavsett om jag varit med och betalat och vara med i bodelningen, ex säng, husgeråd (barren ska snart flytta hemifrån), byråer etc?Tack på förhand!
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som ska ingå i en sambodelning samt hur egendomen ska fördelas, varför jag kommer leta lagstöd för mitt svar i Sambolagen (SamboL). Vad ska ingå i sambodelning?När ett samboskap avslutas ska en bodelning av samboegendomen ske på begäran av en av samborna (8 § SamboL). Samboegendomen är den egendom som ska delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § SamboL). Vad som räknas som samboegendom är bohag och gemensam bostad om dessa köpts med syftet att vara för gemensam användning (3 § SamboL). All egendom som genom arv, testamente, gåva etc. givits en sambo med förbehåll om att vara enskild egendom ska inte anses som samboegendom (4 § SamboL). Med gemensam bostad ska förstås sådan bostad som köpts/hyrts med syftet att vara sambornas bostad och faktiskt huvudsakligen är det (5 § SamboL). Med gemensamt bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre om det är avsett för det gemensamma hemmet. Detta gäller såvida bohaget i fråga inte används av bara den ena sambon (6 § SamboL).I övrigt ska det vid bodelningen räknas ihop vilka tillgångar som är samboegendom samt andelarna i dessa (12 § SamboL). Härefter räknas skulder av från vardera sambo för att täcka de individuella skulder de har som härstammar från samboegendomen. I fall när ena sambon inte kan betala av sina skulder, som visserligen inte är kopplade till samboegendomen, med sina egna tillgångar kan en del betalas av med hjälp av samboegendomen. Detta är dock en sista utväg och en oförmåga att betala måste styrkas av den som behöver "hjälpen" (13 § SamboL). Vad som sedan återstår av de totala tillgångarna, när skulderna räknats av, delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Detta innebär att avbetalning av varje sambos skulder kan resultera i att en av samborna får hjälp av de gemensamma tillgångarna för att täcka sina skulder. Bodelning i ditt fallInredning och liknande som hör till hemmet kommer troligtvis ingå i bodelningen då det är svårt att påstå att detta inte är ämnat att användas av båda samborna.För verktygen är det desto svårare att avgöra huruvida de ska ingå i bodelning eller inte. Jag skulle säga att det beror på hur de har använts. Har de använts för det gemensamma hemmet eller för att renovera och liknande då bör de ingå i bodelningen i och med att de kommit till bådas användning i sådant fall. Är det istället så att verktygen uteslutande bara använts av dig, för sådant som inte ingår i hemmet, då bör de inte ingå i bodelningen. Mer exakt än så är svårt att vara då jag saknar hela bilden. Vad gäller frågan om saker till barnen ska ingå i bodelning eller inte, så brukar det bestämmas utifrån hur sakerna används av barnen och hur gamla de är. Saker som är till för personligt bruk, som kläder, ingår inte i bodelning då det anses vara barnens tillhörigheter. Möbler och liknande är å andra sidan bara beroende av barnens ålder. Om barnen är gamla, vilket jag förstår att de är utifrån din fråga, så ska de anses själva äga exempelvis sängar och liknande vilket innebär att dessa saker inte ska ingå i bodelningen. Om barnen hade varit små, så hade möblerna ansetts tillhöra de vuxna och hade således utgjort samboegendom i en bodelning. SammanfattningVad som ska ingå i bodelning är beroende av hur boendet och bohaget har använts och inte av vem som betalat vad. Är dessa saker köpta för att användas av er båda så kommer de ingå i bodelningen och delas lika mellan er efter avräkning av skulder. Vad gäller sakerna som används av barnen, så kommer de anses tillhöra barnen på grund av deras ålder och alltså undantas från bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till bostaden vid en separation?

2019-12-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |jag och min sambo ska separera, vi köpte vår lägenhet tillsammans men han betalade handpenningen men vi båda står på kontrakt och lån. jag har två barn, 7 och 10 år som bor hos mig på halvtid och går skola i närheten. vem får lägenheten vid en behovsprövning och hur går man tillväga för att få en behovsprövning?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Lägenheten utgör samboegendomFör att kunna besvara din fråga kommer jag att använda mig av Sambolagen. Sambolagen delar upp egendom i samboegendom och annan egendom. När ett samboförhållande upphör och någon av samborna begärt bodelning ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Bostaden utgör samboegendom, eftersom ni har köpt den tillsammans och för gemensam användning (3 § SamboL). Den som bäst behöver bostaden har rätt att bo kvarDet är den som bäst behöver bostaden som har rätt att bo kvar (16 § SamboL). För att kunna avgöra vem av er som bäst behöver bostaden måste en helhetsbedömning göras. En viktig faktor som kan spela in i bedömning är om någon av er har barn och därför skulle behövs bostaden för att barnet bor hos er. Er ålder och hälsa kan även ha en betydelse vid bedömning, likaså hur lägenheten ligger i förhållande till era arbetsplatser. I bedömning tas även hänsyn till era ekonomiska situationer och vilken möjlighet ni har att kunna hitta ett nytt boende. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp eller hjälp att ta frågan vidare kan du kontakta någon av Lawlines jurister HÄR, då det är svårt för mig att kunna göra en exakt bedömning som möjligt då jag inte har all den information som behövs och på grund av att det är många faktorer som kan ha betydelse i bedömningen. Med vänliga hälsningar,

När är sambolagen tillämplig och kan bodelningsförrättare utses vid bodelning?

2019-12-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej om vi tar som exempel att Hans och Greta har varit sammanboende i 19 år och de har två gemensamma barn och ett barn vardera från sina tidigare förhållanden. Förhållandet mellan Hans och Greta har länge varit dåligt och de har under många år diskuterat att de ska separeras. Ingen av de har dock gjort något åt saken förrän Hans för två och ett halvt år sedan definitivt gjort slut. Hans har därefter vid flera tillfällen gång på gång uppmanat Greta att flytta men hon bor alltjämt kvar i som han säger "hans hus". Greta har nu tröttnat och har begärt hos domstolen att en bodelningsförrättare ska förordnas. Hans har motsatt sig och bestritt hennes ansökan och gör gällande att sambolagen inte längre gäller och är tillämplig på deras förhållande eller att det i vart fall är för sent att begära bodelning, eftersom han gjorde slut redan för mer än två år sedan. Är då sambolagen tillämplig och gällande i denna situation? Är fastigheten samboegendom? och kan bodelningsförrättare förordnas som Greta önskar?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämplig lag Sambolagen är tillämplig på sambor. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (se 1 § första stycket SamboL). Det råder ingen tvekan på att sambolagen ska tillämpas i ditt exempel med Hans och Greta då de sammanbott i 19 år. Sambolagen är alltså tillämpligBodelning vid samboskapNär ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (se vidare 8 § första stycket SamboL). Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (se 8 § andra stycket SamboL). Utgångspunkten är alltså att man har ett år på sig från att förhållandet upphörde med att framställa krav på bodelning, något som kan tyckas peka på att Hans i exemplet har rätt.När upphör ett samboförhållande?Frågan är då när Hans och Gretas samboförhållande anses ha upphört i lagens mening. I 2 § SamboL regleras när ett samboförhållande anses upphöra. De uppräknade fallen är när samborna eller någon av dem ingår äktenskap, när samborna flyttar isär eller när någon av dem dör. Vidare anses ett samboförhållande också upphöra om någon av dem ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, eller om rätt att få överta bostaden eller om någon av dem väcker talan om övertagande av bostad.Vad jag kan förstå var ingen av dessa situationer för handen vid den tidpunkt Hans menade att samboförhållandet upphörde. Paret verkar ha gjort slut men sedan ändock fortsatt att sammanbo med varandra. När det gäller de uppräknade situationerna i 2 § SamboL är avsikten att den uttömmande ska reglera fallen där ett samboförhållande ska anses ha upphört. Med detta menas att i lagens mening kan ett samboförhållande bara upphöra genom någon av de situationerna. I förarbetena till lagen har det dock sagts att det inte kan uteslutas att ett samboförhållande i ett enskilt fall ska kunna anses vara upphört även om ingen av de uppräknade situationerna föreligger. Lagstiftaren utesluter alltså inte att det kan finnas undantag från huvudregeln.Det framgår vidare att för att ett samboförhållande ska anses ha upphört krävs att detta ska kunna framgå för en utomstående och att parternas egen uppfattning inte tillmäts någon betydelse.Man får då falla tillbaka på definitionen av sambor. I och med att de fortfarande bor tillsammans uppfyller de rekvisitet av att stadigvarande bo tillsammans. När det gäller kraven på att det ska vara i ett parförhållande eller att de ska ha gemensamt hushåll har jag inte tillräckligt med omständigheter för att kunna göra en bedömning. Det ska dock tilläggas att om de fortfarande är folkbokförda på samma adress utgör detta en presumtion av att de två fortfarande är sambor. Jag skulle således landa i att de har fortsatt att vara sambor i lagens mening under dessa år, men jag kan inte veta säkert hur en domstol skulle se på saken.Om då samboförhållandet inte skulle anses ha upphört när de gjorde slut skulle detta innebära att samboförhållandet i lagens mening upphörde först när Greta ansökte om bodelningsförrättare. I ett sådant fall är det inte för sent för henne att begära bodelning.SamboegendomI en bodelning mellan sambos är det som sagt enbart samboegendom som ska ingå. Sambos gemensamma bostad kan utgöra samboegendom, om den har förvärvats för gemensam användning. Huruvida detta är fallet i ditt exempel kan jag inte svara på, men om fastigheten köptes för gemensamt bruk är den helt säkert samboegendom och huvudregeln är i så fall att dess värde ska delas lika mellan samborna efter att skulderna avräknats (se vidare 14 § SamboL).BodelningsförrättareEnligt 26 § SamboL ska vissa bestämmelser i äktenskapsbalken gälla även mellan sambos. Där ingår rätten att ansöka om bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om bodelning ska göras mellan samborna kan det alltså ske med hjälp av en bodelningsförrättare.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du får det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,