Hur fungerar ett samboavtal?

Hej, Jag har en fråga gällande samboavtal. Antag att den ena partnern har köpt ett objekt, tex en bostadsrätt, möbel etc för enskilt bruk (ej gemensamt) innan samborna inledde en relation. Hur ska man på ett korrekt sätt ange detta som enskild egendom i händelse av separation för att undvika en ev tvist? Det kan ju vara mycket svårt att bevisa när en relation inleddes. Jag har full förståelse för att egendom som köpts innan samborna träffades inte ingår inte i en bodelning eftersom bara samboegendomen ingår i bodelningen. Hoppas ni förstår min fråga. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig

Det är sambolagen (SamboL) som reglerar frågor om enskild egendom för sambor och samboavtal som är aktuell lag i ditt fall.

Samboavtal och dess rättsverkningar

Exakt såsom du nämner utgör en gemensam bostad och bohag inte samboegendom, om dessa objekt inte förvärvas för gemensam användning (3 § SamboL). Ibland kan det dock vara svårt att också bevisa att du exempelvis har köpt bostadsrätten för ditt eget bruk innan du blev sambo med en annan.

Det enda sättet varpå man kan vara säker att egendom inte utgör samboegendom är genom att ingå ett samboavtal med sin sambo. Ett samboavtal ska nämligen ange att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning för det fall att samboförhållandet upplöses. Vidare ska ett samboavtal upprättas skriftligen och undertecknas av bägge sambor (9 § SamboL). Sambor kan dock även ingå ett avtal efter att samboförhållandet har upphört om att ingen bodelning ska göras genom ett så kallat bodelningsavtal (prop. 1986/87:1 s. 373). Det kan dock bli besvärligt att enas om att ingå ett sådant avtal när man är osams eller har gjort slut.

Om ni upprättar ett samboavtal där det framgår att bostadsrätten och möblerna utesluts från bodelningen, så blir den praktiska följden att egendomen i princip kan ses som enskild egendom och inte kommer att delas (NJA 1992 s. 607 och Hovrätten för Västra Sverige, mål nr 2751–11, dom 2012-10-02).

Ett exempel på hur ni kan skriva ett samboavtal är följande:

Vi xx (ditt namn) och yy (sambos namn), som är sambor, avtalar härmed att följande egendom ska vara undantagen från reglerna om bodelning i sambolagen (2003:376).

  1. Bostadsrätt      (specifikation och vem som äger den)
  2. Möbler (specifikation      och vem som äger dessa)

Ort (xx) och datum (yyyy-mm-dd)

Sambo 1: namn och underskrift

Sambo 2: namn och underskrift

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Med ett samboavtal kan sambor undanta egendom från bodelning, vilket får följden av att egendom inte ska delas vid samboförhållandets upplösning. I ovan text har du ett exempel på hur ni kan skriva ett samboavtal. Min rekommendation är i första hand att ni konsulterar en familjerättsjurist som kan upprätta ett samboavtal åt er så att avtalet blir så korrekt enligt er avsikt som möjligt, men i andra hand kan ni såklart även använda en digital samboavtalsmall som ni själva kan korrigera hur ni vill.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”