Kan en 150.000-kronorsskuld hos CSN ingå i en skuldsanering?

2018-05-31 i Skuldsanering
FRÅGA |Kan en 150.000-kronorsskuld hos CSN ingå i en skuldsanering?
Simon Rydberg |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att skulden kan ingå i en skuldsanering. Detta kräver dock att studieskulderna som du vill ska ingå i skuldsaneringen är förfallna till betalning vid inledandet av skuldsaneringen, 30 § skuldsaneringslagen. De som inte var förfallna vid datum för inledandet ska inte ingå i skuldsaneringen med stöd av 32 § skuldsaneringslagen.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Köp av bostad under skuldsaneringstid

2018-04-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Undrar hur kan jag ta bort min skuldsanering ? För att jag behöve köpa en 3 :a och jag kan inte för att jag har en pågående skuldsanering . Eller hur länge den ska stå kvar, jag fick beslut 2016 november och ficka betala i tre år. Så vilket ska jag räkna finns det inga möjligheter att jag kan köpa en lägenhet även vi både har bra inkomst fast jag har en skuldsanering.
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Betalningsplan efter beslut om skuldsaneringEnligt 34 § 1 st. skuldsaneringslagen ska betalningsplanen för en skuldsanering vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl att bestämma en kortare tid. Grunden för en skuldsanering är alltså fem år och betalningsplanen börjar löpa från beslutet om skuldsanering, för din del i november 2016.De eventuella nya skulderna som du kan dra på dig i samband med lån till bostad ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas helt och hållet. Det kan då t ex dras av från lönen (enligt 7 kap. 4 § utsökningsbalken), genom så kallad löneutmätning, och det kan då bli svårt att klara resterande tiden av skuldsaneringen. Borgenärerna kan då kräva att skuldsaneringen upphör, och man är då tillbaka med sin grundskuld.Frågor och funderingar kring skuldsaneringOm du behöver råd och hjälp före, under eller efter skuldsaneringen kan du vända dig till en budget- och skuldrådgivare i din kommun, eller så kan du kontakta Kronofogdemyndigheten för mer information. Om det sker en förändring av din ekonomi under skuldsaneringen är det också viktigt att du kontaktar Kronofogdemyndigheten, eftersom det då finns en möjlighet att de ändrar beslutet. Om du t ex får det bättre ställt kan borgenärerna vilja ha mer, eller så vill du kanske själv betala av mer. Om man får det sämre ekonomiskt kan det resultera i att man kanske inte kan betala den summan som gäller enligt betalningsplanen. Då kan man själv ansöka om att få skuldsaneringen ändrad, så att månadsbeloppet inte är lika högt.Kontakta Kronofogdemyndigheten för mer information om din skuldsaneringslängd samt frågor kring köp av bostad under skuldsaneringstid:https://www.kronofogden.se/Ringa.html Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Vilka är villkoren för att bli beviljad skuldsanering?

2018-04-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej.Jag är en spelmissbrukare som spelat bort över 950000 kr varav 658000 kr som jag skulle betala in till skatteverket för en vinst på bostadsrätt.Har nu sökt hjälp för mitt missbruk men är nu hos fogden.Finns det någon möjlighet att jag kommer att kunna få skuldsanering efter 5 år? Väldigt tacksam för svar mår väldigt dåligt just nu
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Villkoren som måste vara uppfyllda för att bli beviljad skuldsaneringEn skuldsanering innebär att du betalar en del av skulderna du har under några år. Resterande skulder slipper du betala. Det finns dock några villkor som du måste uppfylla för att få din ansökan om skuldsanering beviljad:1. Dina skulder är så pass stora att du inte på något sätt kan betala dessa på många år.2. Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Här beaktas hur dessa skulder uppkommit, hur gamla skulderna är, vilka ansträngningar du har gjort för att betala skulderna m.m.3. Du bor i Sverige, arbetar i Sverige eller har dina skulder i Sverige.4. För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.5. Du får inte ha ett näringsförbud i dag.Finns det någon möjlighet för dig att bli skuldfri om fem år?Det är Kronofogdemyndigheten som utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering efter att du ansöker om det. Gör Kronofogdemyndigheten bedömningen att dina skulder omöjligt kommer att kunna betalas tillbaka på många år och att en skuldsanering är rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden, är chansen stor att du blir beviljad skuldsanering. Det framgår inte riktigt av frågan om dessa skulder uppstod nyligen eller om de är gamla. Om jag utgår från att dessa skulder är nya, skulle det kunna medföra att du får avslag på din ansökan. Detta då Kronofogdemyndigheten i sin bedömning bland annat tittar på vilka ansträngningar du gjort för att betala tillbaka skulderna. Kom ihåg att en skuldsanering ska ses som en "sista utväg", något som Kronofogdemyndigheten kommer beakta i sin bedömning av din ansökan. Vad bör du göra nu?Eftersom jag inte vet så mycket mer om din situation är mitt råd till dig att se om du uppfyller kraven för skuldsanering och agera utefter det. Anser du att du uppfyller kraven så tycker jag att du ska prova att ansöka om en skuldsanering. Tänk på att Kronofogdemyndigheten gör en individuell bedömning i varje enskilt fall där de beaktar många olika omständigheter. Det går därför inte med säkerhet bedöma om din ansökan kommer att beviljas eller inte.Om du har ytterligare frågor angående skuldsanering eller i övrigt behöver råd och hjälp kan du vända dig Kronofogdemyndighetens kundservice som du hittar HÄR.Vänligen,

Kan jag få en skuldsanering?

2018-04-26 i Skuldsanering
FRÅGA |Har ca 500000 kr i skulder och får sjukpension 50% och förtidspension 50%. Är 64 år och en månadsinkomst på 11300 kr. Kan jag få skuldsanering?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundläggande kravFör att du ska få skuldsanering krävs det bland annat att:- du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år - skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.Bedömning av din ekonomiska situation och en rimlighetsprövningNär du har skickat in din ansökan kommer Kronofogden att göra en bedömning av din ekonomiska situation. De kommer först att titta på om du kan betala tillbaka dina skulder eller inte i framtiden. De kommer då att jämföra din skuld på ca 500 000 kr med din inkomst för att se hur dina återbetalningsmöjligheter ser ut. Vid denna bedömning kommer de också att kolla på din ålder, arbetsförmåga, utbildning och eventuell sjukdom. (här hittar du information om hur du ansöker om skuldsanering)Kronofogden kommer sedan att bedöma om en skuldsanering är rimlig. Då kollar de på skälen till varför du är skuldsatt, att du försökt så gott det går att betala dina skulder och att du är hjälpsam när de exempelvis ställer frågor om din ekonomiska och personliga situation. Vad för slags skulder har du?Hur dina skulder har uppkommit har alltså betydelse för Kronofogdens bedömning. Här hittar du hur de bedömer olika slags skulder så att du kan jämföra med dina egna.Tyvärr kan jag inte ge dig ett klart svar på din fråga, utan det är upp till Kronofogden att göra den bedömningen och som ovan nämnt är det mer än bara dina skulder och inkomster de kollar på. Önskar du ytterligare information om skuldsanering rekommenderar jag att du kontaktar Kronofogden, här hittar du deras kontaktuppgifter. Med vänliga hälsningar,

Är det befogat att KFM tittar på makes bankkonto vid sökande om skuldsanering?

2018-05-08 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej!Min make ska ansöka om skuldsanering. Vi såg på ansökan att jag skulle fylla i hur mycket jag har i mina bankkonton. Måste jag uppger det? Har kronofogden rätt att få reda på mina sparande pengar på mina egna bankkonton. Har kronofogden rätt att ta mina pengar på min bankkonton? .Tack på förhand.
Binh Tran |Hejsan!Tillämplig lag för skuldsanering är: Skuldsaneringslag. Kronofogdemyndigheten verkställer lagen genom deras föreskrifter och därför är det viktigt att deras agerande är inom ramen för vad lagen föreskriver. För att bli beviljad skuldsanering behöver en person bli godkänd på en rad saker och blir därmed föremål för en extensiv och djupgående kontroll över dennes förhållanden. 9§ stadgar att "skuldsanering får beviljas om det är skäligt med hänsyn till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden". Det innebär att Kronofogden ska göra en grundlig granskning på sökandes personliga och ekonomiska förhållanden. Eftersom du är maken till sökanden har ni delad ekonomi och din ekonomi spelar således en roll i sökandens "personliga och ekonomiska förhållanden" enligt 9§. Åtgärden kan vara betydelsefull för att säkra att ni inte har flyttat pengar från hans konto till ditt. Kronofogden, för att kunna driva verksamheten som skuldsanering innebär, på ett rättssäkert sätt, har sålunda en befogenhet att kräva ut ditt bankkonto. Jag hoppas jag har kunnat besvara din fråga. Med vänlig hälsning!

Jag har pågående skuldsanering - kan det påverka min mans möjlighet att skaffa en bil med leasing?

2018-04-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har en pågående skuldsanering och min man har bra inkomst. Min man vill köpa en ny bil med privat reasing kan det påverka att han inte får eftersom jag har skuldsanering eller?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent juridiskt har inte din man någonting att göra med din skuldsanering. Det är nämligen så att varje make har ansvar för sina egna skulder och har kontroll över sin egen egendom (Äktenskapsbalken 1 kap. 3 §). Din man har alltså aldrig något juridiskt ansvar för dina skulder och det faktum att du har skuldsanering.Företaget som din make vill leasa en bil ifrån har rätt att ingå avtal med kunder på de villkor och under de omständigheter som de själva väljer. Exakt hur de avgör vem som kan leasa en bil eller inte kan jag därför inte säga säkert. Eftersom din man själv har en bra inkomst och han inte har något juridiskt ansvar för din ekonomiska situation, så tror jag inte att det ska vara några problem för honom att leasa en bil. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att höra av dig till Lawline igen.Vänliga hälsningar,

Frun har fått jobb - ska jag ansöka om omprövning av skuldsanering?

2018-04-26 i Skuldsanering
FRÅGA |HejJag har skuldsanering sedan 2015 och är gift. Min fru hade inte något jobb och ingen lön när jag fick skuldsaneringen. Dvs jag betalar t.ex hela vår hyra. Nu kommer hon att få fast jobb och lön på ca 26000 i månaden. Behöver jag ansöka om omprövning av min skuldsanering?
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, det finns ingen skyldighet för dig att begära omprövning. Du får däremot ansöka om omprövning om du så skulle vilja. I vissa fall kan det var bra att på egen hand ansöka om omprövning av beslutet, för att undvika risken att betalningstiden förlängs när en borgenär i ett senare skede får kännedom om den förbättrade ekonomiska situationen och begär omprövning. I ditt fall tycker jag inte att du behöver ansöka om omprövning av beslutet. En borgenär kan få beslutet omprövat om dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses när det initiala beslutet om skuldsanering fattades. Att din fru har fått jobb och därför kan hjälpa till med gemensamma kostnader torde inte betraktas som en väsentlig förbättring av dina ekonomiska förhållanden, och i vart fall inte något som inte kunnat förutses när beslutet togs. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Är skuldsanering en betalningsanmärkning?

2018-04-22 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag undrar om skuldsanering är en typ av betalningsanmärkning? Jag ska byta bostad och undrar därför detta. Och vem kan ta bort min skuldsanering?
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svar:Ja det är det. När man får en skuldsaneringsansökan beviljad så utlöses en betalningsanmärkning som varar i minst fem år. Om betalningsplanen skulle vara längre än fem år så försvinner betalningsanmärkningen när betalningsplanen går ut. En skuldsanering försvinner efter man har följt dess betalningsplan. Man kan även bli av med skuldsaneringen om man skulle missköta betalningsplanen. Jag föreslår att du går in på kronofogdens hemsida (här) och läser mer kring vad skuldsanering innebär. Hoppas att du fick svar på din fråga!Önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,