Kan jag betala borgenär med lånade pengar för att få skuldsanering?

En skuldsanering har inletts, och jag skulle inte betala något. Men en borgenär godkände inte förslaget. Kan jag betala denne med lånade pengar, utan att de andra får något? Det rör sig om c:a 16.000 kr.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.

Om avtalets ogiltighet

Det strider mot lagen att göra ett sådant avtal som du önskar. En överenskommelse som innebär att gäldenären eller tredje man tillförsäkrar någon borgenär bättre villkor än enligt skuldsaneringen är ogiltig (58 § skuldsaneringslagen). Detta gäller så länge överenskommelsen strider mot något i skuldsaneringen, och om den är till borgenärens fördel. Detta lär vara fallet i din situation.

Du kan överklaga beslutet istället

Borgenärerna måste inte acceptera Kronofogdens förslag för att du ska kunna beviljas skuldsanering. Om ditt ärende anses vara avgjort och du nekas skuldsanering kan du överklaga detta. Överklagandet lämnas in till tingsrätten i den ort där du är bosatt (45 § skuldsaneringslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo