Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

2020-04-27 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej! Jag vill ansöka om skuldsanering. Jag är 36 år gammal, ensamstående, frisk och har en anställning som socialsekreterare. Mina förfallna skulder uppgår vid ansökan till cirka 350 000 kr. Min månadslön för heltid är 25 000 kr och jag arbetar 75 %. Under åren 2016 och 2017 har min bruttoinkomst varit 27 000 kr i månaden, då jag arbetat övertid och på obekväm arbetstid. Om jag ansöker om skuldsanering, vilka förutsättningar finns för att Kronofogdemyndigheten ska bevilja ansökan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om skuldsanering hittas i skuldsaneringslagen.

Allmänna krav för skuldsanering

För att en ansökan om skuldsanering ska beviljas ställs krav på kvalificerad insolvens (7 § skuldsaneringslagen). Detta innebär att du ska sakna möjlighet att betala dina skulder, även över många års tid. Som riktlinje har Högsta Domstolen tidigare sagt att man inte ska kunna göra sig skuldfri på 15 år.

Andra krav för att beviljas skuldsanering är att den ska anses rimlig utifrån din speciella situation (9 § skuldsaneringsslagen). Detta behandlar bland annat omständigheterna vid skuldernas tillkomst och ansträngningar som gjorts för att betala av skulderna tidigare. Du ska även ha skulderna i Sverige, alternativt arbeta eller bo i landet (6 § skuldsaneringslagen).

Uppfyller du kravet?

Din situation är jämförbar med den för kvinnan i NJA 2010 s. 496. Personen i fråga arbetade där deltid som socialsekreterare med 20 000 kr i lön, 350 000 kr i vanliga skulder och 280 000 kr studieskuld. Kvinnan i fallet ansågs utifrån förutsättningarna inte vara i en så pass dålig ekonomisk situation att hon kunde beviljas skuldsanering.

Skulle det beviljas?

Utifrån en jämförelse med det tidigare rättsfallet anser jag att förutsättningarna för att du kommer att beviljas skuldsanering är låga, eftersom du verkar ha en mer förmånlig ekonomisk situation än kvinnan i det fallet vars omständigheter fortfarande inte ansågs tillräckliga. Jag kan dock inte säga säkert att du skulle nekas skuldsanering. Jag rekommenderar att du, om du vill ha skuldsanering, kontaktar Kronofogden för att få en preliminär bedömning direkt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (171)
2020-10-10 Vad händer med en fordran vid skuldsanering?
2020-10-10 Ompröva beslut om skuldsanering
2020-10-09 Min son har skuldsanering - kan Kronofogden ta arvet efter mig om jag går bort tiden som skuldsaneringen pågår?
2020-10-09 Hur fungerar skuldsanering?

Alla besvarade frågor (85277)