Kan ett arv påverka ett beslut om skuldsanering?

2019-11-30 i Skuldsanering
FRÅGA
Om jag har skuldsanering och skulle få ärva kontanter skulle då dom ta dom pengarna för mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga, undrar du över hur ett arv kan påverka en pågående skuldsanering. Aktuella regler hittar du i Skuldsaneringslagen.

Genom skuldsanering kan en privatperson som hamnat i betalningssvårigheter få hjälp att rätta till sin ekonomiska situation genom att befrias från att betala en del av sina skulder. Tanken är att en överskulsatt gäldenär (någon som tagit lån) under en i beslutet angiven tidsperiod betalar av en del av sina skulder för att efter skuldsaneringen kunna betraktas som skuldfri. Det är kronofogden som beslutar om det finns skäl för skuldsanering, vilka skulder som ska ingå och hur betalningsplanen ska se ut.

Under en pågående skuldsanering ska gäldenären hålla sig till betalningsplanen. I vissa fall går det ändå att upphäva eller ändra skuldsaneringsbeslutet. Av 48 § Skuldsaneringslagen framgår ett antal situationer som kan ge upphov till en omprövning av beslutet. En situation som kan ge upphov till ändring av beslutet är om gäldenärens ekonomiska situation väsentligen förbättrats (se p. 7). Ett stort arv kan vara en omständighet som ger upphov till att beslutet omprövas. Det krävs då att en borgenär (långivare) gör en ansökan om att beslutet ändras eller upphävs.

För att en borgenär ska kunna göra anspråk på ditt arv måste det vara fråga om en relativt stor mängd kontanter. Det krävs enligt lagens mening att din ekonomiska situation förbättras väsentligt. Är det fråga om ett mindre arv, finns det enligt min tolkning, ingen anledning att anta att beslutet skulle upphävas. I det fallet kommer arvet inte att spela någon roll för skuldsaneringsbeslutet, utan du betalar av skulderna enligt betalningsplanen.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (149)
2020-01-31 Hur påverkas min skuldsanering om jag flytta ihop med någon?
2020-01-16 Kan Kronofogden ta en lägenhet jag har ärvt?
2019-12-01 Skuldsanering - vem ska jag betala till?
2019-11-30 Kan ett arv påverka ett beslut om skuldsanering?

Alla besvarade frågor (77448)