Hur ansöker man om skuldsanering och personlig konkurs?

2018-08-14 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, hur söker man skuldsanering eller personlig konkurs för privat person?Vänligen svara snarastMed vänlig hälsning
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkuldsaneringSkuldsanering innebär att en skuldsatt person får en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem genom att betala av en del av sina skulder. Om man följer betalningsplanen anses man sedan vara skuldfri.För att bli beviljad skuldsanering har Kronofogden satt upp ett antal kriterier som måste vara uppfyllda:Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.Du har dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor här, arbetar här eller har dina skulder här.För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.Du får inte ha ett näringsförbud i dag.Du kan ansöka om skuldsanering genom E-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Du kan även kontakta en budget- och skuldrådgivare för att få hjälp. Personlig konkursPersonlig konkurs innebär att personen i fråga inte får förfoga fritt över sin egendom under konkursen. En konkursförvaltare tar reda på vilka tillgångar och skulder personen har och ser sedan till att skulderna blir betalda med personens tillgångar. Man anses inte vara skuldfri efter en personlig konkurs, vilket innebär att man senare kan bli krävd på de skulder man inte har betalat.Ansökan om personlig konkurs görs vid den tingsrätt din kommun tillhör.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer med egendom nödvändig i mitt arbete under en skuldsanering?

2018-07-25 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, Befinner mig i situationen där det är bara en fråga om tid innan jag kommer att behöva skuldsanering... jag vet redan att mina skulder är så pass höga att jag inte har val i detta... men min fråga är mer ang hur jag gör med min bil som jag avbetalar och har en släkting som medsökande på det lånet...Mitt jobb kräver bil i tjänsten (står så i avtalet), så jag kan ju inte bli utan bil för annars har jag inget jobb och då kan inga lån betalas... kan kronofogden trots detta ta bilen som kan tänkas ha ett värde på ca 75 000 och som jag fortfarande betalar? vilka alternativ finns? kan jag privatleasa en bil (tänker då äger jag inte bilen)? och hur skulle detta fungera eftersom bilen har ju en månadskostnad som jag måste stå för, men jag kan ju inte betala den med min framtida existensminimum...Tacksam för hjälp och råd
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inga bestämmelser i skuldsaneringslagen som exakt bestämmer hur en skuldsanering ska gå till och vad som ska utmätas och inte. I lagens 29 § anges vad som ska återfinnas i Kronofogdemyndighetens beslut om skuldsanering, och där omnämns bl. a vilka fordringar som ska omfattas, vilket belopp gäldenären ska återbetala och en betalplan för återbetalningarna etc.Den bestämmelse som är viktigast för din del är lagens 33 §. Här anges att skuldsaneringen ska ta i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären och dennes familjs försörjning. De vägledande bestämmelserna kring vilka utgifter som förbehålls gäldenären och dennes familj vid utmätning av gäldenärens inkomster finns i utsökningsbalken 7 kap. 4-5 §§. Det anges inte i lagen på vilket sätt tillgångar tas i anspråk. I praktiken löses detta genom ett förfarande som liknar utsökning av gäldenärens egendom och den egendom som faktiskt är värd någonting, inte är nödvändig för gäldenärens försörjning och inte är av alltför övervägande personligt värde säljs sedan exekutivt. Du kan kika på 5 kap. 1 § utsökningsbalken för att få en handvisning kring vad som brukar vara undantaget från utmätningar.I praktiken kan jag tänka mig att din situation löses genom någon typ av kompromiss. Eftersom du i ditt yrke måste ha bil vore det onödigt av kronofogdemyndigheten att ta din bil i anspråk. Det vore en oerhört kortsiktig lösning. Bilen blir i detta fall en nödvändig kostnad för att kunna generera intäkter. Jag kan dock tänka mig att man från myndighetens (och borgenärernas) sida vill försöka få ut lite av värdet från bilen och därmed se till att din bil säljs och att du i så fall behöver köpa en billigare bil.Eftersom du fortfarande håller på att avbetala din bil vill ju förstås bilhandlaren ha betalt även för sin fordring. Många avbetalningsköp innehåller en klausul som innebär att säljaren kan återta bilen om denna inte betalas av köparen i rätt tid eller med rätt summa etc. Dessa klausuler kallas återtagandeförbehåll och en sådan kan innebära problem om kronofogden godkänner din ansökan och en skuldsanering inleds.Mitt råd är alltså att tala med kronofogden om hur det ser ut med bilen och dens betydelse för ditt arbete och se om det inte går att lösa genom en samförståndslösning med bilhandlaren. Lycka till!Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fundering.

Skuldsaneringens påverkan på sambo och bostadstillägg

2018-07-06 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej,Jag har fått erbjudande om skuldsanering från KFM och undrar hur det kommer påverka min sambo som är norsk medborgare och anställd i Norge. Han bor numera i Sverige (fast reser mycket inom EU via sin anställning) men har ännu inget svenskt pers.nr. bara ett omställningsnr. Han har en relativt hög lön medan min pension är mycket låg. Jag har inte ansökt om bostadstillägg då min sambos inkomst ändå (enligt min tolkning) kommer att ge avslag.Frågan är om jag accepterar skuldsaneringen, där KFM förmodligen kommer ifrågasätta min icke ansökan om bostadstillägg kommer att drabba min sambo.Nästa fråga: Kan jag få bostadstillägg (utifrån låg pension) samtidigt som jag lever i ett samboförhållande där sambon har en hög inkomst?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har ställt en exekutionsrättslig fråga med fokus på skuldsanering. Till att börja med en skuldsanering personlig betingad och kommer i ditt fall inte att direkt påverka din sambo. Gällande bostadstillägg är det flera parametrar som spelar in när bedömningen görs huruvida du ska ges bostadstillägg eller inte. Faktorer är bland annat din bostadskostnad, dina inkomster, dina tillgångar och din familjesituation. Det är möjligt för dig att få bostadstillägg, men då kommer motsvarande belopp minskas av boendekostnaden som utgör grund för din skuldsanering. Det innebär att om du ges bostadstillägg, så kommer det belopp du får ut efter skuldsaneringen kommer att minska.Med vänlig hälsning,

Omprövning av beslut om skuldsanering

2018-06-19 i Skuldsanering
FRÅGA |Har skuldsanering och ska få ärva. Dock ej mer än 20 000. Har ej haft så jag kan betala utan ligger lite under existensminimum.
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte riktigt vad du vill veta, men jag antar att det du undrar är om skuldsaneringsbeslutet kommer att omprövas och om beloppet i din betalningsplan kommer att ändras. Det belopp man ska betala enligt betalningsplanen när man beviljats skuldsanering baseras på alla ens tillgångar och inkomster. Har man fått ärva en summa pengar kan detta påverka hur mycket man ska betala. Man har dock alltid rätt till ett förbehållsbelopp, eller som det ofta kallas, "existensminimum".Det som händer när man slutar att betala enligt betalningsplanen är att Kronofogdemyndigheten meddelar både den betalningsskyldige och borgenärerna om att det har skett en avvikelse med betalningen. Borgenärerna kan då begära att skuldsaneringen ska ändras eller upphävas, vilket betyder att man riskerar att få betala mer pengar eller att beslutet om skuldsanering upphävs och att man då får betala hela skulderna. För att beslutet om skuldsanering ska ändras eller upphävas måste man dock ha struntat i att betala under en sammanhängande tid. Om man någon eller några enstaka gånger inte betalar rätt belopp t.ex. därför att man inte kan betala så mycket, kommer inte betalningsplanen att ändras och beslutet om skuldsanering kommer inte att upphävas.Beloppet som ska betalas enligt betalningsplanen kan också höjas om ens ekonomiska förutsättningar har blivit väsentligen förbättrade, eller sänkas om de ekonomiska förutsättningarna har väsentligen försämrats. Det är väldigt tveksamt om den summa som du nu ska få ärva kommer att förändra din ekonomiska situation på ett sådant väsentligt sätt att beloppet som du ska betala kommer att höjas. Eftersom jag vet väldigt lite om omständigheterna i ditt fall kan jag dock inte säga något med säkerhet.Bestämmelserna om ändringar och omprövning av ett skuldsaneringsbeslut finns i skuldsaneringslagen 48-49 §. Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Resa utomlands under skuldsanering?

2018-07-30 i Skuldsanering
FRÅGA |Hoppas på att få ett svar på denna fråga! Jag är beviljad skuldsanering för ca 6 mån sedan och betalar naturligtvis enligt planen! Nu till min fråga: Kan kfm neka mig att resa utomlands under de 5 år som skuldsaneringen pågår? Jag har bostad och är folkbokförd här i Sverige! Min inkomst består av 100% sjukersättning, sedan 30 år tillbaka! Jag har av flera läkare fått rådet att vistas utomlands, eftersom mitt mående är kroniskt, och jag mår bättre där! Jag har även min enda väninna boendes där! Hoppas få ett svar på denna, för mig livsviktiga fråga! Känner att, ifall jag blir nekad att resa, är tvungen att av ryta min skuldsanering, annars överlever jag inte.. så illa är det? Naturligtvis så kan jag visa läkarintyg på att min hälsa behöver dessa resor! Tack på förhand!
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Systemet med skuldsanering bygger på att det ska ge svårt skuldsatta personer en definitiv lösning på sina ekonomiska problem (se lagmotiven). Detta betyder att ditt beslut om skuldsanering endast får ändras i undantagsfall, t.ex. om du missköter din avbetalningsplan eller om din ekonomiska situation blir stadigvarande bättre eller sämre. I sådant fall kan det till KFM komma in en ansökan från någon av dina borgenärer om omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut vilket i sin tur kan leda till att beslutet ändras (se 48 § skuldsaneringslagen).Att du reser utomlands under tiden som du har din skuldsanering är dock inte något som i sig kan påverka din skuldsanering. KFM har inte något att säga till om att du åker på en utlandsresa och en utlandsresa i sig är inte heller tillräckligt för att en borgenär skulle kunna få igenom en ansökan om omprövning av ditt beslut om skuldsanering. Det går alltså bra att resa utomlands och vistas utomlands även under tiden du har skuldsanering.Det viktiga är att du sköter avbetalningsplanen och att du anmäler till KFM om du skulle få förändrade ekonomiska förhållanden som inte endast är tillfälliga.Lycka till! Återkom gärna om du har några följdfrågor eller andra funderingar!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man får en gåva under pågående skuldsanering?

2018-07-11 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett erbjudande av min syster att få ta över hennes bil, bilen är gammal och krockskadad men fungerar perfekt, jag ska inte betala något för bilen utan jag får den i 70-årspresent av henne.Kan jag ta emot den eller neka till att få den. Det skulle underlätta mycket för mig om jag fick ta över den.Jag har skuldsanering nu.Vänliga hälsningarChristina
Frida Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Enligt Skuldsaneringslagen 48 § så kan en borgenär ansöka om att skuldsaneringen ska upphöra om gäldenärens ekonomiska förhållanden ändras väsentligt. I det här fallet om bilen är av ringa värde kan det vara så att ägandet av den inte anses ändra dina ekonomiska förhållanden till den grad att det kan föranleda en omprövning av beslutet om skuldsanering.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Påverkar min skuldsanering min sambo?

2018-06-28 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag är under pågående skuldsanering sedan ca 1,5 år tillbaka och har ca 2,5 år kvar. I våras avled min sambos pappa vilken har testamenterat tillgångar till min sambo. Vi har levt som sambos sedan ca 25 år tillbaka. Kommer skuldsaneringen att påverkas av min sambos arv? Går det att undvika att detta sker. Jag skulle inte kunna förlåta mig själv om min sambo drabbades av något som jag själv är ansvarig för.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Varje person svarar själv för sina skulder och förpliktelser. Beloppet du ska betala enligt betalningsplanen under skuldsaneringen ska grundas på dina tillgångar och möjligheter (33 § Skuldsaneringslagen). Din sambo ska alltså inte svara för dina skulder, och sambons arv ska inte räknas in och påverka din betalningsplan.Arv som tillfaller en sambo under samboskapet ska enligt huvudregeln betraktas som dennes privata egendom. Det din sambo har ärvt tillfaller alltså som huvudregel inte dig och ska inte påverka din skuldsanering eftersom det är din sambos egendom och inte din. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man avsluta en skuldsanering i förtid?

2018-06-17 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej, angående skuldsanering, har ca. 1 år kvar av min skuldsanering.Min fråga: kan jag betala sista året med en klumpsumma sedan är skulden betald, om det skulle fungera försvinner även min betalningsanmärkning tidigare.Tack för svar
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att avbetalningsplanen ska följas. Vill du ändra betalningsplanen kan du vända dig till Kronofogden för att ändra avbetalningsplanen. Detta görs genom en omprövning och då kan Kronofogden ändra avbetalningsplanen om dina ekonomiska förutsättningar förändrats sedan beslutet. Dina ekonomiska tillgångar måste ha förändrats väsentligt för att din avbetalningsplan ska ändras. Huruvida din situation är en väsentlig förändring eller inte kan jag inte ta ställning till utifrån informationen. När avbetalningsplanen löper ut och alla avbetalningar är gjorda tas alla betalningsanmärkningar som omfattas av skuldsaneringen bort. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med Kronofogden och begär en kortare avbetalningsplan.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,