Påverkar en nybliven sambos inkomst ens skuldsanering?

2020-07-31 i Skuldsanering
FRÅGA
Räknas min pojkväns inkomst in om jag flyttar ihop med honom nu när jag har 6 månader kvar på min skuldsanering?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Skuldsaneringslagen (SkusanL) är lagrummet som kommer att användas för att besvara din fråga.

Räknas sambos inkomst in?
Skulder är personliga enligt svensk lag. Dock räknar Kronofogden ihop sambos inkomster när man bestämmer utmätning i lön. Om du flyttar ihop med din pojkvän kommer Kronofogden anse att din betalningsförmåga har förändrats.

Det kommer bli aktuellt med en omprövning av ditt skuldsaneringsbeslut om ni blir sambos eftersom din betalningsförmåga anses ha förändrats. Detta sker antingen efter ansökan av borgenär (långivare) eller efter ansökan av dig som gäldenär (låntagare) (48 § 1 st. 7 p. respektive 49 § 1 p. SkusL). För att denna ansökan skall godkännas måste två rekvisit vara uppfyllda:
1. Förbättrade ekonomiska förhållanden som beror på omständigheter som inte hade kunnat förutses vid skuldsaneringsbeslutet
2. Det skall ha skett en väsentlig förbättring av de ekonomiska förhållandena.

Resultatet av en omprövning kan vara att du måste betala mer varje månad.

Sammanfattning
Om du flyttar ihop med din pojkvän kommer hans lön att påverka din skuldsanering eftersom det påverkar din ekonomiska situation

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (174)
2020-11-18 Före detta sambo har begärt skuldsanering
2020-10-28 Vad kostar det att ompröva en skuldsanering?
2020-10-28 Vad innebär erhållande av ett arv för en pågående skuldsanering?
2020-10-10 Vad händer med en fordran vid skuldsanering?

Alla besvarade frågor (86433)