Kan jag få skuldsanering trots att jag är dömd till att betala solidariskt skadestånd?

2020-06-26 i Skuldsanering
FRÅGA
Jag är solidariskt dömd att betala ett skadestånd. Hur kan jag gå till väga för att få en skuldsanering eller är detta ens möjligt pga den solidariska domen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.

Det finns en mängd faktorer som spelar in i om du kommer beviljas skuldsanering eller ej. Att vara dömd till skadestånd kan tala emot att det skulle beviljas, men det innebär definitivt inte att det är omöjligt.

Vem kan få skuldsanering?

För att en ansökan om skuldsanering ska beviljas ställs först och främst krav på kvalificerad insolvens (7 § skuldsaneringslagen). Detta innebär att du ska sakna möjlighet att betala dina skulder, även över många års tid. Detta inkluderar förstås alla dina skulder och inte bara skadeståndet. Som riktlinje har Högsta Domstolen tidigare sagt att man inte ska kunna göra sig skuldfri på 15 år.

Andra krav för att beviljas skuldsanering är bland annat att det ska anses rimligt utifrån din speciella situation (9 § skuldsaneringsslagen). Detta behandlar bland annat omständigheterna vid skuldernas tillkomst och ansträngningar som gjorts för att betala av skulderna tidigare. Det är här skadeståndet kan spela in, men endast Kronofogden kan göra den exakta bedömningen i just ditt fall. Om allt annat talar för att du bör beviljas skuldsanering bör skadeståndet dock inte förhindra det, särskilt eftersom du endast är solidariskt ansvarig.

Hur ansöker man om skuldsanering?

Ansökan sker till Kronofogden och den ska vara skriftlig (11 § skuldsaneringslagen). Ansökan görs lättast via Kronofogdens hemsida, där du även kan läsa mer om vad som händer vid en eventuell skuldsanering.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (176)
2021-01-02 Kan man köpa en bostadsrätt under en pågående skuldsanering?
2020-12-12 Får man ta emot swish under skuldsanering?
2020-11-18 Före detta sambo har begärt skuldsanering
2020-10-28 Vad kostar det att ompröva en skuldsanering?

Alla besvarade frågor (88255)