Kan mitt arv bli utmätt under pågående skuldsanering?

Hej jag har Skuldsanering och betalar närmare 9000 kr i månaden. Min mor gick bort i februari och min far fick då hennes pengar. Han är 83 år har då ca 300000 kr om han dör så får jag och min bror dela på det vilket innebär ca 150000 kr för min del. Kan då fogden ta pengarna fast det bara innebär en tillfällig förbättring av min ekonomi? Kan min far skriva testamente att de inte får tas av fogden eller gäller det bara egendom?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattningsvis har kronofogdemyndigheten (KFM) rätt att utmäta även egendom som hänför sig till arv. Ett arv kan innebära att beslut om skuldsanering omprövas vilket skulle innebära att arv kan mätas ut. Möjlighet finns dock att genom testamente förhindra utmätning av arvet, under vissa förutsättningar.

Arvs betydelse för skuldsanering

Under en skuldsanering får i regel utmätning utöver betalningsplanen inte ske såvida du inte dragit på dig fler skulder. Tagandet av arv under en pågående skuldsanering kan dock få verkan att beslutet om skuldsanering omprövas. Beslutet kan begäras att få omprövat av antingen dig själv eller den som du är skyldig pengar. En förutsättning för en sådan omprövning är att dina ekonomiska förhållande väsentligen förbättras (48 § 7 punkten skuldsaneringslagen). Huruvida ditt framtida arv om 150 000 kr är en väsentlig förbättring är svårt att säga då det beror på hur stora skulder du haft från början etc.

Görs en omprövning och kronofogdemyndigheten anser att du kan betala av större delen av dina skulder så kan arvet under vissa förutsättningar mätas ut (29 § skuldsaneringslagen)

Kan arv utmätas och går det att förhindra?

Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta egendom för att den skuldsatte ska kunna betala av de skulder denne har till KFM. I den egendomen inkluderas även arv (4 kapitlet 2 § Utsökningsbalken).

Ett undantag finns dock för egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente överlåtits med förbehåll att egendomen inte får överlåtas vidare, då kan den inte heller utmätas (5 kapitlet 5 § Utsökningsbalken). Att notera är att undantaget är begränsat till egendom där sådana förbehåll kan ges, exempelvis fastigheter eller andra fysiska föremål. Pengar torde emellertid inte kunna ges med överlåtelseförbehåll, de kan därför utmätas vid ett arv.

Sammanfattningsvis kan ett arv innebära att din skuldsanering omprövas vilket innebär att arvet kan mätas ut. Det går att förhindra att arv utmäts genom ett överlåtelseförbehåll. Ett sådant förbehåll kan dock inte göras på pengar.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar

Hälsningar,
My ÖhmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”