Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?

2020-04-29 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej ! Jag undrar om det kan vara möjligt att kräva pengar för 20-30 år gamla inkassoskulder av olika bolag av slik sort?Dessutom har kronofogden dragit på lönen så fort dom haft en möjlighet.De sista 10 åren har jag levt på existensminimum,soc.bidrag eller utmätning.Det gäller 400 000 I skulder som är äldre än 20 år.+200.000 hos Fogden .Kronofogdeskulden vill jag betala för jag fick ett litet arv,men de andra urgamla skulderna blev en kalldusch av rang!!Som dessutom är från mitt förra äktenskap,Han har lurat av mej ALLT jag äger & har ägt.Smycken,diamanter,m.m,fina äkta stenar,konst bl.a Andy Warhol tavlor,äkta mattor,konstglas,ja allt ! Känner mej maktlös!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Hur länge man kan begära betalt för en skuld sker utifrån reglerna om preskription. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. Skulder som inte är konsumentskulder faller under den allmänna preskriptionstiden om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).

Preskriptionen avbryts genom att:

- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,
- Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären (den som vill ha betalt), eller
- Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos Kronofogdemyndigheten

Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 1 januari 1990 preskriberades den samma datum år 2000, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst. Om det för en skuld som uppkom 1990 skedde ett preskriptionsavbrott exempelvis januari 1999 blir det nya datumet för preskription januari 2009 osv. Därför är det helt enkelt möjligt att hålla skulder levande i 20 år som i ditt fall.

Skuldsanering kan vara ett alternativ för dig

Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär i korthet att en skuldsatt person (gäldenär) som har en stor skuldbörda kan ansöka om att genomgå en process där vederbörande under fem år lever på existensminimum. Under skuldsaneringen avbetalar den skuldsatte ett visst belopp enligt betalningsplan som Kronofogdemyndigheten fastställt för ärendet.

I skuldsaneringen ingår alla fordringar mot den skuldsatte, med vissa undantag (30 § Skuldsaneringslagen). Det som är undantaget är fordringar på familjerättsliga underhåll, fordringar för vilka fordringsägaren har panträtt eller annan säkerhet, fordringar för vilka fordringsägaren har fått ett utmätningsbeslut innan gäldenären har fått ett beslut om inledande av skuldsanering, fordringar som inte är förfallna och som är beroende av att fordringsägaren utför sin avtalsprestation, samt fordringar som är tvistiga(dvs gäldenären har någon sorts invändning mot fordringsägarens betalningskrav) (31 § Skuldsaneringslagen). När skuldsaneringen är slutförd är personen befriad från de skulder som ingick i skuldsaneringen, och det går då inte att kräva vederbörande på mer betalt (47 § Skuldsaneringslagen).

För att beviljas skuldsanering krävs det att gäldenären är kvalificerat insolvent, innebärande att vederbörande inte kan betala skulden under överskådlig tid (7 § Skuldsaneringslagen). Om en skuldsatt uppfyller villkoren för skuldsanering avgörs i det enskilda fallet, dock krävs det i regel att man inte kan betala av skulden under en tidsrymd av 15-20 år. Om du har väldigt stora skulder som inte kan betalas finns det helt enkelt en möjlighet till skuldsanering, om du sköter skuldsaneringen i fem år är du därefter skuldfri.

Min rekommendation är att du kontaktar budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Skuldrådgivaren kan du få kontakt med genom att ringa till kommunens växel och be om att få bli kopplad. Du kan få hjälp att se över din ekonomi och hjälp att fylla i ansökan om skuldsanering.

Sammanfattningsvis finns det möjlighet att hålla skulder levande för indrivning i princip hur länge som helst, under förutsättning att det sker ett preskriptionsavbrott. Min rekommendation är att du kontaktar skuldrådgivningen i din kommun och får hjälp med att ansöka om skuldsanering för att bli skuldfri i förlängningen.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (171)
2020-10-10 Vad händer med en fordran vid skuldsanering?
2020-10-10 Ompröva beslut om skuldsanering
2020-10-09 Min son har skuldsanering - kan Kronofogden ta arvet efter mig om jag går bort tiden som skuldsaneringen pågår?
2020-10-09 Hur fungerar skuldsanering?

Alla besvarade frågor (85277)