Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?

2020-05-17 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej. Jag har skuldsanering och har lånat ut pengar till en vän utomlands. Dessa ska jag troligtvis få tillbaka innan min sanering är klar. Det är 40 000:-.Får jag behålla dessa eller måste jag uppge för KF när jag fått dom?Hälsningar Anette
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om skuldsanering vilket det finns regler om i skuldsaneringslagen.

Ska en gäldenär informera Kronofogden om förändrade ekonomiska förhållanden?

En gäldenär som genomgår en skuldsanering har ingen generell upplysningsplikt till Kronofogden. Däremot ska en ansökan om skuldsanering innehålla uppgifter om gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter (12 § skuldsaneringslag). Om gäldenären har en fordran är detta att betrakta som en tillgång.

En gäldenär kan självmant vända sig till Kronofogden för att ansöka om omprövning av skuldsaneringen på grund av väsentligt förändrade ekonomiska förhållanden (49 § 1 p. skuldsaneringslag).

Vad kan hända om en gäldenär självmant inte informerar om förändrade ekonomiska förhållanden?

En borgenär vars fordran ingår i skuldsaneringen kan ansöka om omprövning av skuldsaneringsförfarandet. Omprövningsrätten föreligger i flera fall, ett exempel är om gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären. Ett annat fall som kan leda till att skuldsaneringen upphör, är om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättrats efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutses vid beslutet. (48 § skuldsaneringslagen).

Vad är en väsentlig förbättring?

För att bedöma om gäldenärens ekonomiska förhållanden är en väsentlig förbättring ska en helhetsbedömning göras, då förändringen ska vara bestående i cirka 4 månader. En förbättring är exempelvis om gäldenären får högre lön, deltidsarbete som övergått i heltid eller regelbunden övertid. Det kan även vara en större lotterivinst eller ett stort arv.

Sammanfattning och rekommendation

Det finns ingen generell upplysningsplikt förutom vid inledandet av ett skuldsaneringsförfarande. En borgenär kan ompröva skuldsaneringsbeslutet på grund av en väsentlig förbättring av din betalningsförmåga eller på grund av oriktiga uppgifter. Jag kan inte göra en bedömning huruvida 40.000 kr innebär en väsentlig förbättring då det är en helhetsbedömning som ska göras. Min rekommendation är därför att du ska höra av dig till en handläggare på Kronofogden för att fråga om pengarna utgör en väsentlig förbättring i ditt fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (171)
2020-10-10 Vad händer med en fordran vid skuldsanering?
2020-10-10 Ompröva beslut om skuldsanering
2020-10-09 Min son har skuldsanering - kan Kronofogden ta arvet efter mig om jag går bort tiden som skuldsaneringen pågår?
2020-10-09 Hur fungerar skuldsanering?

Alla besvarade frågor (85277)