Påverkar framtida arv pågående skuldsanering?

2019-11-13 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej. Om jag ärver pengar efter ett dödsbo, ska kronofogden få de pengarna då för jag har skuldsanering? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dina fråga regleras dels i utsökningsbalken (UB), dels skuldsaneringslagen.

Jag kommer i mitt svar till dig först gå igenom vad som gäller när man har pågående skuldsanering och under den perioden kommer ärva egendom genom framtida arv. Därefter redogöra översiktligt för vilken egendom som får utmätas vid skuldsanering, samt om den egendom man kommer att få ärva genom framtida arv under tiden man har skuldsanering ingår i utmätningen.

Påverkar framtida arv skuldsaneringen?

Av uppgifterna du lämnat i frågan nämner du att för närvarande har skuldsanering. När beslut om skuldsanering beviljas, upprättar man en återbetalningsplan (29 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringsplanen löper vanligtvis under fem år (34 § skuldsaneringslagen).

Om en person har en pågående skuldsanering och under denna period, genom arv kommer ärva egendom, kommer arvet ses som en förmögenhetstillgång (lite beroende på arvets storlek beloppsmässigt). Arvet kan alltså komma att påverka din nuvarande återbetalningsplan.

Skulle Kronofogdemyndigheten (KFM) göra den bedömningen att det som du genom framtida arv kommer få ärva skulle innebära att dina ekonomiska förhållanden avsevärt förbättras, kan det alltså leda till att man kommer ompröva ditt tidigare beslut om skuldsanering; särskilt den återbetalningsplan som initialt upprättades (48 § p.7 skuldsaneringslagen).

Vilken egendom får KFM utmäta?

KFM har rätt att utmäta all egendom som tillhör den som är betalningsskyldig och sådan egendom som kan förväntas inbringa pengar för att betala av skulder (4 kap. 3 § UB). Rätten att utmäta gäller även sådan egendom som den skuldsatte genom framtida arv kommer att ärva, förutsatt att arvskiftet sker under tiden man har pågående skuldsanering (4 kap. 2 § UB).

Undantag från utmätning

KFM får däremot inte utmäta egendom som det enligt lag, är undantaget. Exempel på detta är sådan egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas. Vilket innebär att egendomen inte får bli föremål för utmätning (5 kap. 5 § UB).

Sammanfattningsvis: om det framgår av arvet du kommer att tilldelas, genom särskild föreskrift att egendomen inte får överlåtas, får inte egendomen bli föremål för utmätning. Bestämmelsen gäller även om man har pågående skuldsanering; saknas sådan föreskrift kan arvet utmätas. Vidare kan alltså pengarna du kommer att få ärva genom ett framtida arv, göra att KFM vill ompröva ditt tidigare beslut.

Om du känner att du behöver vidare hjälp med din frågeställning skulle jag råda dig ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig i ärendet och andra eventuella frågor. Du kan boka tid direkt här: https://lawline.se/boka

Hoppas dock att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (162)
2020-07-31 Skuldsanering
2020-07-31 Påverkar en nybliven sambos inkomst ens skuldsanering?
2020-07-27 Kan mitt arv bli utmätt under pågående skuldsanering?
2020-07-09 Att överta skulder i syfte att ansöka om skuldsanering

Alla besvarade frågor (82728)