FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering17/04/2020

Kan nya skulder ingå i en skuldsanering?

Jag har skuldsanering och har fått restskatt från ett vårdbidrag som var skattad.

Har inga tillgångar att betala detta med i och med skuldsaneringen.

Kan jag få hjälp med detta så det ingår i skuldsaneringen också eller betala av eller något annat sätt?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om skuldsanering för privatpersoner vilket det finns regler om i Skuldsaneringslagen.

Din fråga är om den uppkomna kvarskatten ingår eller kan ingå i din skuldsanering. I mitt svar utgår jag från att du har blivit beviljad skuldsanering och att beslutet har vunnit laga kraft.

Vilka skulder ingår i en skuldsanering?

När en privatperson ansöker om skuldsanering ska Kronofogden fatta ett så kallat inledandebeslut om ansökan om skuldsanering inte ska avvisas eller avslås (17 § skuldsaneringslagen).

De skulder som har uppkommit före dagen då inledandebeslutet togs ingår normalt i skuldsaneringen. Det innebär att skulder som har uppkommit efter att inledandebeslutet har tagits inte omfattas av skuldsaneringen (30 § skuldsaneringslagen). Nya skulder efter ett beslut om skuldsanering kan inte ingå i skuldsaneringen.

Vad kan hända om man inte betalar kvarskatt som inte ingår i skuldsaneringens betalningsplan?

Om kvarskatt inte betalas i tid kan Kronofogden t.ex. besluta om löneutmätning (7 kap. 1 § UB). Detta trots att gäldenären (den person som är skyldig en borgenär pengar) har blivit beviljad skuldsanering och betalar in pengar enligt skuldsaneringens betalningsplan. En utmätning under pågående skuldsanering kan därför påverka gäldenärens förmåga följa skuldsaneringens betalningsplan.

En borgenär som har en fordran som ingår i skuldsaneringen kan ansöka om att skuldsaneringen ska upphävas om gäldenären avviker från att betala enligt betalningsplanen och att avvikelsen inte är ringa (48 § 6 p. skuldsaneringslagen).

Avslutningsvis

Jag rekommenderar att du tar kontakt med din handläggare på Kronofogden och diskuterar ditt problem. Enligt lag så ingår inte nya skulder i skuldsaneringen, då skulden inte ingår i skuldsaneringsplanen. Det betyder att nya skulder ska betalas av samtidigt som skuldsaneringens betalningsplan ska följas. Utmätning av nya skulder kan påverka betalningsförmågan enligt betalningsplanen. Om betalningsplanen inte följs och avvikelsen är stor, kan i borgenärerna kräva att skuldsaneringen ska upphöra. Det är därför viktigt att kommunicera med din handläggare så att en potentiell avvikelse från betalningsplanen inte blir för stor.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?