Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?

2021-01-18 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |HejMin fd sambo har sin husvagn och släpkärra ståendes kvar på gårdsplan. Hon hämtar inte dessa fast jag bett henne att göra det. Vad kan jag göra?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansökan om vanlig handräckning hos KFM Det jag rekommenderar dig att göra är att hos kronofogdemyndigheten (KFM) ansöka om s.k. vanlig handräckning, 3 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Det kan en person göra, som i ditt fall, när man vill att en annan person ska t.ex. ta bort egendom från en fastighet. Formella krav på ansökanAnsökan ska vara skriftlig, 9 § BfL. Ansökan ska vidare innehålla ett yrkande och en grund, 10 § BfL, dvs. i ditt fall att du yrkar på att din f.d. sambo ska ta bort egendomen (husvagnen och släpkärran) från din fastighet. I grunden till ditt yrkande kan du skriva t.ex. att det är hon som äger egendomen, att det är din fastighet och att hon inte tagit bort egendomen efter din bestämda begäran. I din ansökan ska du också uppge dina och din f.d. sambos uppgifter, bl.a. personnummer, adress, telefonnummer, e-post m.m., 18 § BfL.I ansökan ska du även ange ifall du vill ha ersättning för kostnaden att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten, kostar 300 kr att ansöka, 17 § BfL. I ansökan kan du också ta med kostnader för arbetet som du eller ett ev. ombud lagt ner på ansökan, normalt 420 kr. Slutligen ska du även skriva under din ansökan, 19 § BfL. För mer information om hur din ansökan ska se ut och vad ansökan ska innehålla, se kronofogdemyndighetens hemsida.Handläggningen hos KFMOm din ansökan uppfyller ovanstående krav, kommer KFM att delge din f.d. sambo ansökan och hon kommer begäras att lämna ett svar om hon bestrider yrkandet eller inte, 25 § BfL. KFM kommer i delgivning ge henne information att om hon inte inkommer med svar, kommer utslag att meddelas i enlighet med ditt yrkande, 26 § BfL. Inkommer hon inte med ett svar inom 10 dagar kommer KFM att bifalla (besluta om "utslag" på) din ansökan, 42 § BfL. Om din f.d. sambo bestrider ditt yrkande, kan du skriftligen begära att ansökan ska lämnas över till tingsrätten inom fyra veckor från det att du isåfall fick hennes bestridande delgivet till dig, 34 § BfL. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Vad man kan göra när någon inte ger tillbaka lånad egendom

2020-12-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |jag lånade ut min ärvda ring till min dotter som jag fått av engelska farmor i gåva, min dotter fick vid ett tillfälle "låna" ringen som hon sedermera skulle få av mig vid mitt bortfall i livet, som ett arv. i många år har jag bett att få tilbaka min gåva. Hon hävdar att den är hennes då hon ändå skulle få den i arv av mig. Hur kan jag få tillbak den då den har ett värde efter min farmor för mig. Den har fina stora och små diamanter. Tack på förhand
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du och din dotter har ett muntligt låneavtal mellan er. Hon har endast fått låna denna ring av dig, att hon i framtiden eventuellt kommer ärva den av dig ger henne ingen äganderätt. Du kan även ändra dig och välja att inte testamentera den till henne. Hon har i vilket fall ingen rätt att inte ge tillbaka ringen hon fått låna. Vad du kan göra för att få tillbaka ringen i första hand är att återigen försöka förmedla informationen till din dotter. Att ringen är din och hon endast får låna den. Även att hon inte har någon rätt att behålla den endast för att du planerat att ge den till henne senare. Du kan ju ändra dig. Om hon fortfarande vägrar kan du ta hjälp av kronofogden i from av vanlig handräckning, som används när man vill få tillbaka lös egendom man äger som någon vägrar att lämna tillbaka. Kronofogden skickar då ett krav till din dotter som hon får acceptera eller bestrida. Om hon bestrider får du välja om du vill ta saken till tingsrätten. Du börjar med att ansöka på kronofogdens hemsida. Antingen online på "mina sidor" eller fyller i en blankett och skickar in. Var noga med alla personuppgifter. Ange tydligt vad saken gäller, vad du vill att din dotter ska göra, samt grunderna för det. Alltså att du vill ha tillbaka din ring som hon endast fått låna och att det grundar sig på erat muntliga låneavtal. Du ska även beskriva ringen noga, exempelvis färg, modell, storlek. Ansökan kostar 300 kr att göra, det kan du dock begära ersättning för i din ansökan.Här kan du logga in på mina sidor och sköta ärendet därifrån! Alternativt, kan du ladda ner blanketten från kronofogdens hemsida här.Om din dotter ger tillbaka ringen till dig ska du kontakta kronofogden och ta tillbaka din ansökan. Om hon bestrider blir du kontaktad av kronofogden och du får då avgöra om du önskar ta ärendet vidare. Om hon inte svarar alls på kravet, då meddelar kronofogden ett utslag där det anges att svaranden ska utföra det du begärt. Med detta utslag kan kronofogden utföra beslutet. En avgift på 600 kronor tas ut i samband med detta som de i första hand försöker ta ifrån svaranden (din dotter i detta fall), om det inte är möjligt får du betala det.Jag kan råda dig att samla bevis på att ringen är din. Vittnen, pappershandlingar, bilder, sms-konversationer som talar för att din version stämmer.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.Med vänlig hälsning

Hur kan man göra för att driva in obetalda hyror?

2020-11-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag hyr ut min lägenhet i andrahand pga utlandsvistelse. Enligt hyresavtalet som vi båda har skrivit på så har både hyresgäst och uthyrare 2 månaders uppsägningstid vid avslut av kontakt. Den 18 november fick jag ett meddelande att de vill säga upp kontraket. Nu vill de inte betala någon mer hyra. De har betalt en deposition som täcker en månads hyra men inte två. Vad ska jag göra? Kan jag tvinga dem betala enligt deras avtal?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska först svara på om hyresgästerna är skyldig att betala för att sedan gå vidare till att ge förslag på hur du kan gå vidare.Är hyresgästerna skyldiga att betala hyra?Regler om hyresavtal finns i 12 kap jordabalken.Som huvuddegeln får hyresgästen alltid säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid men hyresgästen och hyresvärden får avtala om en kortare uppsägningstid. Att det står 2 månader som uppsägningstid i ert kontrakt är alltså helt förenligt med lagen.I undantagsfall kan hyresgästen säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (alltså utan uppsägningstid) (12 kap 6 § jordabalken). Sådana undantagsfall kan till exempel vara situationer då det föreligger en brist i lägenheten. En brist i lägenheten kan vara att hyresgästen måste avstå ett rum av lägenheten för att någon annan hyr det rummet eller att det förekommer ohyra i lägenheten. Det måste alltså vara en allvarlig brist. Att hyresgästerna inte vill betala är inte en omständighet som medför att dom får säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan.Då inget undantagsfall föreligger har dina hyresgäster 2 månaders uppsägningstid och är skyldig att betala hyra för dessa månader.Hur kan du gå tillväga för att driva in skulden?I första hand kan du upplysa hyresgästerna att dom enligt lag är skyldiga att betala hyra under uppsägningstiden. Om detta inte funkar och hyresgästerna vägrar betala kan du vända sig till Kronofogden för att få hjälp att kräva in skulden. Regler om detta finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning. För att kronofogden ska kunna hjälpa till med indrivningen av skulden måste en del krav vara uppfyllda.1. Förfallodagen för skulden ha passerats2. Skulden ska avse pengar.3. Du ska också kunna förklara vad skulden avser för något.När kronofogden fått in denna information fattar de ett beslut om ifall skulden är riktig eller inte.Om personen vägrar betala och bestrider skulden kan du väcka talan i domstol. Om du då vinner i domstol så kommer det leda till en exekutionstitel som då kommer drivas in av kronofogden. Du kan hitta mer information om detta på kronofogdens hemsida.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande av kronofogden

2020-11-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har fått kravbrev från Kronofogden och kravställaren uppger att hen inte fått medel som är inbetalda samt vill inte uppge detaljer hur hen räknat lhop sitt krav. Jag skulle få tydliggörande från kravställaren men fick info att ärendet ska hamna i tingsrätten. Har kvitton och bevis om inbetalningar som är gjorda och både kravställaren och Kronofogden är informerade. Hur blev det så här? Inget tydliggörande gavs. Bör jag kontakta jurist? Tacksam för vägledning.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du har hamnat i den här situationen. I mitt svar kommer jag först gå igenom vad kravställaren kan ha gjort för att sätta dig i denna situation, för att sedan gå vidare och berätta vad du kan göra nu.Vad har kravställaren gjort?Regler om kronofogdemyndigheten finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning. Nu vet jag inte alla detaljer om ärendet men av det jag kan utläsa från frågan har kravställaren troligtvis ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om någon är skyldig pengar kan kronofogdemyndigheten hjälpa till att driva in skulden om vissa krav är uppfyllda. Här ska jag förklara hur processen går till och vad ett betalningsföreläggande är.Förutsättningar för att få hjälp av kronofogden:För att få hjälp av kronofogdemyndigheten ansöker man om betalningsföreläggande. De krav som måste vara uppfyllda för att ansöka om betalningsföreläggande är:1. att skulden ska avse pengar, och2. att sista datum för betalning har passeratAnsökanDet första personen gör är att fylla i en ansökan om betalningsföreläggande. En sådan kan göras direkt på kronofogdens hemsida. I ansökan ska kravställarens personuppgifter finnas med samt vissa detaljer om kravet, exempelvis hur mycket pengar personen är skyldig. Kravet ska vara så pass tydligt att den som är skyldig pengar ska förstå vad kravställaren menar.FöreläggandeEfter att ansökan är inlämnad skickar kronofogden ett brev (ett föreläggande) till den kravställaren vill ha betalt av. I brevet ska det finnas ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till den som är skyldig pengar.I den här situationen har du tre alternativ:Du betalar av hela skulden. Om du gör det så bör kravställaren ta tillbaka sin ansökan. Detta är dock inte ett alternativ för dig eftersom du redan har betalat skulden.Du invänder mot kravet, d.v.s. bestrider det. Om du gör det så behöver kravställaren ta ställning till om hen vill driva ärendet vidare till domstol. Om svaret är nej så skriver kronofogden av ärendet. Om svaret är ja tar domstolen över ärendet. Det verkar vara detta som har hänt i din situation, d.v.s. att du har bestridit kravet och nu har kravställaren valt att ta det vidare till domstol.Du säger inte att kravet är fel och betalar inte. Då fattar kronofogden ett beslut: ett utslag som säger att du ska betala var kravställaren begärt. Skulden blir då fastställd. I din fråga framgår att du sagt att kravet är felaktigt, vilket innebär att detta inte är ett alternativ för dig.SammanfattningKravställaren har troligen ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogden. Du har sedan bestridit kravet vilket har lett till att kravställaren beslutat att driva ärendet vidare till domstol.Vad kan du göra nu?Går ärendet till domstol kan det vara bra att ha med sig en jurist som vet hur det ska gå till och som kan hjälpa dig i processen. Du kan alltid boka ett möte med en jurist och diskutera ditt ärende och hur du ska gå vidare. Du kan exempelvis boka tid med en av lawlines jurister, se länk till bokningssidan här.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?

2020-12-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |En större summa pengar har lånats ut som verkar vara stört omöjliga att få tillbaka. Vederbörande lovar och lovar och kommer sedan med diverse ursäkter och bortförklaringar.Nu har vi ledsnat och undrar hur vi lämpligast går vidare.Inget avtal eller skuldebrev har skrivits.
My Öhman |Hej, Tack för att ni vänder er till Lawline för rådgivning kring er situation. Mycket tråkigt att ni inte lyckas få tillbaka pengarna som ni har lånat ut. Om personen som är skyldig er pengar inte på frivillig väg betalar tillbaka beloppet kan ni ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Ansökan om betalningsföreläggandeEn ansökan om betalningsföreläggande skickas av er till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden skickar sedan ett brev (föreläggande) till personen som är skyldig pengarna. Den som är skyldig pengar kan sedan välja att: Betala vad den är skyldig. Betalar personen helt eller delvis vad den är skyldig måste ni ange det till kronofogden.Bestrida skulden. Kronofogden kontaktar då er och ni väljer själva om ni vill gå vidare till domstol eller inte.Inte betala vad den är skyldig. Betalar personen inte vad den är skyldig men avstår från att bestrida skulden fattar kronofogden ett beslut om betalningsföreläggande. Det innebär att kronofogden kommer att arbeta aktivt med att driva in er skuld. Vem måste bevisa att det är ett lån?Att det inte finns ett skriftligt avtal eller skuldebrev är inte avgörande för er situation. Muntliga avtal är nämligen lika bindande som skriftliga sådana. Skriftliga dokument kan emellertid göra det lättare att bevisa en skuld. Bevisbördan för att det finns en skuld ligger hos er som påstår den. Ofta räcker det med att ni kan bevisa att det skett en överföring. Invänder personen att det inte finns en skuld med ett påstående om att beloppet rör sig om en gåva är det den personen som måste bevisa ett sådant påstående (NJA 2014 s. 364). Sammanfattningsvis är betalningsföreläggande hos kronofogden nästa nödvändiga steg för er att kräva in era pengar. Bestrider personen i fråga skuldens existens kan ärandet hamna hos domstol. Mer om hur ni ska gå tillväga hittar ni här. Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till med att driva ert ärende vidare. Hälsningar,

Indrivning av skuld genom betalningsföreläggande

2020-12-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! För några månader sedan så hittad ekar en annons på ett par hörselkåpor som en privatperson skulle sälja på marketplace. Han ville ha 1500kr så jag swishade de till honom och gav honom min adress så han kunde skick hörselkåporna. Väntade några dagar och fick inget, hörde av mig till honom och då slutade han att svara. Skrev väldigt många gånger, varnade med att gå till polisen med det. Inget svar. Polisanmälde honom men utredningen blev nedlagd pga att han redan hade andra anklagelser. Men problemet kvarstår jag har blivit lurad på pengar. Polisen gör inget. Ska man ta in kronofogden i det eller vad är det bästa?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man pratar om att använda sig av kronofogden för att indriva en skuld pratar man om betalningsföreläggande, vilket regleras i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL). Vanligt förekommande procedur men inte alltid det bästa alternativet. Anledning är för att du nämner att polisen redan lagt ner utredningen. Vilket tyder på att din utredning som torde vara för bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken) är av ringa betydelse i jämförelse mot övriga utredningar. Problematiken är att säljarens ekonomi kan komma att försämras om personen blir fälld. Vilket kan göra det svårt för dig att få igenom dina anspråk. Dessutom kommer din fordran bli större genom betalningsföreläggandet. Det förekommer avgifter i samband med detta, 300 kr enbart för betalningsföreläggandet. Fler kan uppstå ifall säljaren väljer att bestrida men jag ser det som svårt att det skulle bestridas. Bestridande leder till att målet skickas vidare till tingsrätten (33 § BFL). Jag kan inte riktigt se något som skulle kunna leda till en framgångsrik talan från säljaren sida utifrån omständigheterna du nämner. Krav för att ansöka om betalningsföreläggandeFörfallodagen ska ha passerat - Dagen kan likställas med några dagar efter din betalning gått genom. I åtanke med eventuell transportsträcka.Skulden ska avse pengar - Uppfyllt i ditt fall.Skulden ska vara befogad - Du ska ha en grund till skulden vilket också uppfylls i ditt fall.SammanfattningsvisTa in kronofogdemyndigheten men var medveten om att det förekommer avgifter. Dessa avgifter kan du redan i ansökan framföra att du kommer begära från svarande. Du kan ansöka om betalningsföreläggande härViktigt att poängtera är att du har bevisbördan för att det föreligger en skuld ifall det skulle tas till tingsrätten. Spara således all bevisning du kan få tag i, allt från meddelande mellan er till kontoutdrag.Hoppas allt löser sig annars får du återkomma till Lawline om du har ytterligare frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur begär man in en förfallen fordran?

2020-11-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!I augusti 2019 lånade jag ut pengar till en person. Utöver året fram tills april 2020 hade jag lånat totalt 7700 kr. Personen har hittills betalat 2000 kr (5700 kr kvar). När jag frågar om resterande summa slutar han att svara. Dock har jag bevis där personen flertal gånger skriver att han ska betala fast vid olika specifika datum, vilket han aldrig gjort. Vi skrev aldrig något avtal men jag har som sagt bevis, där personen lovar att han ska betala. Dessutom har han skickat fejk bilder som visar att han betalat mig med korrekta bankuppgifter fast pengarna aldrig kom fram.Kan jag begära pengar från personen?
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vill personen ifråga inte betala tillbaka skulden kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Förfarandet kostar dig 300 kr.Du kan ansöka om betalningsföreläggande endast ifall skulden är förfallen till betalning, 2 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Av din fråga verkar det inte framgå att ni avtalat om någon förfallodag. I det fallet gäller dock 5 § Lag (1936:81 om skuldebrev. Lagen stadgar att en gäldenär är skyldig att infria skulden när borgenären (utlånaren) kräver det om förfallodag inte avtalats. Enligt 10 § LBH ska du i ansökningen till Kronofogden ange ett yttrande och grund för kravet. Du ska vidare ange beloppet, när skulden förföll och om du begär ränta, till exempel dröjsmålsränta, 11 § LBH. I din ansökan ska du dessutom presentera de bevis du har som styrker skulden. När Kronofogden mottagit din ansökan kommer den delges personen som är skyldig dig pengarna. Denne måste inom två veckor fylla i ett delgivningskvitto för att visa att personen mottagit kravet, 25 § LBH.I bästa fall betalar personen den resterande delen av skulden. I sådant fall måste du skriftligen meddela Kronofogden. Skulle personen mot förmodan inte betala trots anmodan är du varmt välkommen att höra av dig igen för vidare vägledning.Med vänliga hälsningar,

Vän vägrar ge tillbaka sak som tillhör mig

2020-11-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående en lös sak som jag äger men som är i någon annans besittning. Jag har en klocka som jag för ca 9 månader sedan glömt hos en bekant och som jag sedan dess försökt få tillbaka. Varje gång jag jag velat hämta den eller kontaktat hen i syftet att planera att få tillbaka den har hen inte svarat eller kommunicerat med mig. Det känns omöjligt för mig att få tillbaka den, hur kan jag göra?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du har beskrivit din fråga tolkar jag det som att du vet att klockan finns hos din bekanta, samt att denne även är medveten om att hen har den och att du också vet detta. Därför förstår jag ditt problem som att det i huvudsak går ut på att få tillbaka din klocka. I det följande kommer jag således redogöra för några alternativ som kan vara dig för handen. Är du bara ute efter en snabb överblick finns en sammanfattande del i slutet.Begära handräckning Om du så problemfritt som möjligt vill få tillbaka din egendom är det förmodligen bästa alternativet att kommunicera med personen som har det och försöka göra upp i godo. Jag förstår dock omständigheterna i din fråga som att du redan har försökt med detta utan framgång. Som du beskriver det har det dessutom gått relativt lång tid utan att den bekanta har varit dig tillmötes angående återtagandet av din egendom. Det kan då vara troligare att du får tillbaka din klocka genom att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM), se här. Vanlig handräckning Det finns två olika typer av handräckning. Det ena är vanlig handräckning, vilket du kan använda dig av om du anser att en person ska lämna tillbaka viss egendom till dig (3 § BfL). Vid vanlig handräckning prövar inte KFM om ditt krav är riktigt, utan skickar ut ett brev med kravet till den du pekat ut. Det är då upp till den svarande, d.v.s. din bekanta, att bestrida kravet om hen anser att det är fel. Om hen skulle göra en sådan invändning mot kravet är det sedan upp till dig att avgöra om frågan ska lämnas över och prövas av tingsrätt. För ansökningsblankett, information om kostnader och mer information om vanlig handräckning hänvisar jag dig till Kronofogdemyndighetens hemsida, se här. Särskild handräckning Den andra typen av handräckning är särskild handräckning och även denna kan du använda dig av om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör dig (4 § BfL). Särskild handräckning inleds på samma sätt som vanlig handräckning genom att ett brev skickas ut till din bekanta som hen antingen godkänner eller bestrider. Om hen skulle bestrida beslutar dock sedan KFM om din ansökan ska godkännas eller inte. Vid särskild handräckning är det således viktigt att du bifogar den bevisning du har att tillgå som styrker din rätt till klockan (t.ex. kvitto, fotografier eller SMS-konversationer med den bekanta e.dyl.). Du kan då även få hjälp av KFM att verkställa beslutet, d.v.s. återfå din klocka, om du ansöker om det. För ansökningsblankett, information om kostnader och mer information om särskild handräckning hänvisar jag dig till Kronofogdemyndighetens hemsida, se här. Göra en polisanmälan Din bekanta skulle kunna dömas för olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken.Om någon tillvaratar hos hen kvarglömd sak gäller det som stadgas i 1–5 § Lag (1938:121) om hittegods, dock utan att du behöver betala hittelön (6 § hittegodslagen). Du som ägare till saken har då rätt att återta din klocka enligt 3 § samma lag. Klockan ska under tiden dessutom vårdas väl av din bekanta enligt 2 § samma lag.Om det är så att din bekanta har din klocka i sin besittning och vägrar att lämna tillbaka den till dig när du begär det så kan hen dömas för olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. Avgörande för frågan är om du går miste om egendomen eller din rätt till den. Att din bekanta tillägnar sig klockan innefattar alltid ett frånhändande som skulle vara straffbart i denna mening. Att tillägna sig klockan innebär att din bekanta gör den till sin egen. Hen behöver nödvändigtvis inte fysiskt använda den, utan det räcker med att hen haft avsikten/viljan att tillägna sig klockan. Detta innebär att om du inte lyckas få tag i din bekanta och på så sätt kan göra upp i godo, eller vill testa det kanske mindre ingripande alternativet om handräckning, så kan du göra en polisanmälan i saken.SammanfattningSammanfattningsvis har du alltså rätt att få tillbaka din klocka från din bekanta. Det bästa skulle enligt min mening vara att försöka komma i kontakt med hen och göra upp i godo. Får du inte tag i den bekanta på andra sätt skulle du kanske kunna skicka ett brev där du tydligt uppger vad det rör sig om. Når du ingen vidare framgång med detta kan du hos Kronofogdemyndigheten ansöka om vanlig eller särskild handräckning. Ansökningsblankett för detta hittar du här.Då situationen eventuellt skulle kunna utgöra brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. § 4 brottsbalken finns även det kanske mer drastiska alternativet att göra en polisanmälan. Hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,