Hyresgäst vägrar flytta trots uppsägning av hyresavtal pga förverkandegrund – handlingsplan

FRÅGA
Jag har sagt upp min hyresgäst p.g.a. utebliven hyra skriftligen den 10/6 2021 för avflyttning den 30/6. Han bor fortfarande kvar. Vilka alternativ finns för att få honom att flytta förutom Kronofogden?MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om hyra regleras bl.a. i hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)). Vid besvarandet av denna fråga förutsätter jag att uppsägningen har skett för förverkande enligt de krav som uppställs i lagen.

En obetald hyra utgör en förverkandegrund

Som hyresvärd har du rätt att säga upp din hyresgäst om hyran inte har betalats en vecka efter förfallodagen, detta är en s.k. förverkningsgrund (12 kap. 42 § första punkten JB). En obetald hyra utgör en god grund för vräkning, men notera att hyresgästen har tre veckor från delgivning på sig att betala hyran för att undvika att förlora bostaden (12 kap. 44 § JB).

För att säga upp hyresgästen ska hyresgästen delges en uppsägning i samband med en underrättelse. En rekommendation är att underrättelsen sker genom rekommenderat brev som skickas till hyresgästens adress. Brevet ska upplysa hyresgästen att denne har rätt att få tillbaka hyresrätten om hyresgästen betalar hyran inom tre veckor från dagen hyresgästen tog emot det rekommenderade brevet. Vidare ska du som hyresvärd informera kommunens socialnämnd om denna uppsägning.

Avhysning med hjälp av Kronofogdemyndigheten

Om hyresgästen inte betalar hyran inom denna treveckorsfrist kan du som hyresvärd avhysa hyresgästen två dagar efter att treveckorsfristen har löpt ut (12 kap. 44 § andra stycket JB), detta är ett förfarande som kan ske med hjälp av kronofogdemyndigheten. För att avhysa en hyresgäst kan du ansöka om en s.k. vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL)), du ska i din ansökan bl.a. bifoga bevis på att du har kontaktat socialnämnden samt bevis om du har informerat hyresgästen om treveckorsfristen. Förfarandet kostar 300 kr men du kan i din ansökan begära att få kostnaden ersatt. Om du inte har underrättat hyresgästen om treveckorsfristen kommer Kronofogdemyndigheten att göra det.

Efter Kronofogdemyndighetens underrättelse till hyresgästen kan hyresgästen kan välja att betala hyran, bestrida kravet, eller förhålla sig passiv. Om hyresgästen betalar hyran ska du som hyresvärd skyndsamt och skriftligt ta tillbaka din ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Om hyresgästen bestrider kravet kommer Kronofogdemyndigheten att informera dig om bestridandet, då får du välja om ärendet ska handläggas av domstol eller om Kronofogdemyndigheten ska avsluta ärendet (31 § BFL, 33 § BFL, 34 § BFL). Om hyresgästen förhåller sig passiv kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett beslut om att hyresgästen ska flytta (42 § BFL). Kronofogdemyndigheten kan genomföra vräkningen (vilket grundas på beslutet). Kostnaden för vräkningen är 600 kr, Kronofogdemyndigheten kommer försöka ta ut denna kostnad av hyresgästen men om det inte går kommer du som hyresvärd få stå för denna kostnad.

Förfarandet i domstol

Om du som hyresvärd inte vill vända dig till Kronofogdemyndigheten finns det möjlighet att väcka talan direkt i allmän domstol (13 kap. 1 § rättegångsbalken), förfarandet blir ett dispositivt tvistemål och domen blir en s.k. exekutionstitel som du kan få verkställd genom att vända dig till Kronofogdemyndigheten.

Handlingsplan

Min rekommendation är att du kontaktar din hyresgäst och uppmanar personen att flytta från bostaden inom exempelvis en vecka. Informera hyresgästen att du, om denne inte flyttar, kommer gå vidare med ärendet till Kronofogdemyndigheten alternativt domstol. Min rekommendation är vidare att vända dig till Kronofogdemyndigheten istället för att väcka talan i domstol, förfarandet hos Kronofogdemyndigheten är oftast snabbare, enklare och billigare än förfarandet vid domstol. Lawlines kompetenta jurister kan hjälpa dig med en ansökan till Kronofogdemyndigheten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, du är varmt välkommen att höra av dig på runa.hansson@lawline.se om du är intresserad av vidare juridisk hjälp.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?