Vem kan frakta bort bilen från vår mark?

FRÅGA
En bekant fick parkera sin bil på vår mark. Hon sålde den men den nya ägare som nu står på bilen hämtar inte bilen. Det har nu gått 2 år sedan hon sålde den. Vem kan frakta bort den från mark?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka rättsliga möjligheter som du har att få bort bilen från er mark.

Som utgångspunkt får man inte använda någon annans egendom utan att ägaren har samtyckt, det är endast fastighetsägaren som kan besluta om vem som får använda marken och på vilket sätt. Om det inte finns ett samtycke kan den person som olovligt brukar annans fastighet begå brottet olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § Brottsbalken eller egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § Brottsbalkne.

Jag utgår från att ägaren till bilen är den person som din bekanta har sålt den till, och att äganderätten därför tillkommer den personen. Det innebär att du inte har rätt att flytta på bilen utan samtycke från ägaren då det skulle kunna aktualisera brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § Brottsbalken.

Vad kan du göra?
För att få bilen bortforslat bör du i första hand höra av dig till den nya ägaren och begära att personen flyttar på bilen. Om det inte skulle vara tillräckligt kan du i andra hand ta hjälp av Kronofogdemyndigheten genom att ansöka om vanlig handräckning. Du kan läsa vidare om handräckning på kronofogdens hemsida.

Hoppas att du har fått den information som du behöver för att veta hur du ska gå tillväga!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?