Vad kan jag göra när företaget vägrar betala tillbaka mina pengar?

2020-11-26 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Vad kan jag göra som privatperson när ett företag inte betalar tillbaka pengar som de är skyldiga mig? Företaget vet att de har gjort fel men efter 3 månader har jag fortfarande inte fått tillbaka mina pengar.Om jag hade varit 3 månader sen med en faktura hade jag fått flera påminnelseavgifter, men vad gäller för ett företag? Kan de bara vänta med återbetalning utan konsekvenser?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En given utgångspunkt i din situation är givetvis att kontakta företaget med ditt betalningskrav innan du vidtar rättsliga åtgärder. Om du har gjort detta utan resultat finns det ett par olika tillvägagångssätt för dig.Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära ett betalningsföreläggande. Förfarandet regleras i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Av 2 § LBH framgår att en ansökan om betalningsföreläggande får avse en fordran som är förfallen till betalning, samt att målet är dispositivt. Båda dessa förutsättningar är uppfyllda i ditt fall. Hur man i en sådan situation går till väga rent praktiskt kan du läsa om på Kronofogdemyndighetens hemsida här.Du kan även stämma företaget inför domstol. Du får då formulera en stämningsansökan (se 42 kap. 2 § RB för vad en sådan ska innehålla) och väcka en fullgörelsetalan (se 13 kap. 1 § RB), dvs. en talan där du yrkar att du vill att företaget ska fullgöra sin betalningsförpliktelse till dig.Det kan också vara en bra ide att förklara för företaget att om de inte fullgör sin betalningsförpliktelse till dig ämnar du att vidta någon av ovanstående åtgärder, möjligtvis kan ett sådant framställande få dem att betala dig för att på så sätt slippa riskera en sådan åtgärd.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra när min hyresgäst inte betalar hyra?

2020-11-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Vi har en hyresgäst på övervåningen i vår privatägda villa. Hon går på socialbidrag och vi har fått pengarna för hyran direkt av dem. Hon är uppsagd från och med den 1 oktober 2020 med tre månaders uppsägningstid. Enligt kontraktet ska hyran betalas in i förskott. Då hon nyligen har bytt socialkontor har hon fått hyran för november betalad till sitt eget konto, istället för att socialtjänsten betalade in direkt till oss. Dessa pengar har hon nu spenderat på annat istället för att betala oss för sin hyra. Hur kan vi som hyresvärdar gå vidare med detta på något sätt?
|Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Ni har en hyresgäst som sagts upp med 3 månaders uppsägningstid. Hyresgästen är därmed fortfarande skyldig enligt kontraktet att betala hyra under uppsägningstiden. Ni har vanligtvis mottagit hyresgästens hyresbetalning direkt från socialtjänsten. Vid ett tillfälle betalade socialtjänsten ut pengarna till hyresgästen istället för direkt till er, hyresgästen har vid det tillfället inte betalat hyran. Ni undrar nu hur ni kan få de obetalda hyrespengarna från hyresgästen.BetalningsföreläggandeTillämplig lag är lag om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) (förkortning Bfl).Hyresgästen har i detta fall inte betalat sin hyra vid den utsatta tiden. Ni som hyresvärdar har då en penningfordran mot hyresgästen som är förfallen till betalning. Det betyder enkelt att hyresgästen anses ha en skuld till er på visst belopp. Om hyresgästen inte betalar hyran/skulden på egen hand kan man som hyresvärd ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (1 och 2 §§ Bfl). Kronofogdemyndigheten hjälper er då att driva in skulden.Ansökan hos KronofogdemyndighetenEn ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla ert krav, det vill säga den uteblivna hyresbetalningen. Ni ska även visa grunden för ert yrkande vilket är hyreskontraktet (se 10 och 11 §§ Bfl). Ni kan läsa mer om hur en sådan ansökan görs hos Kronofogdemyndigheten här. Mål om betalningsföreläggande är ofta snabbade och billigare än domstolsförfaranden. Det är först i det fall att svaranden skulle bestrida betalningsskyldighet som målet riskerar att gå till tingsrätt (se t.ex. 33 § Bfl).Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga.Vänliga hälsningar,

Kan KFM utmäta barns pengar om förälder har en skuld?

2020-11-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Lawline. Min mamma har skulder till KFM och jag undrar om dom då får ta pengar från mitt konto för att täcka upp för hennes skulder ? Tänker att kontot står ju i mitt namn men hon är vårdnadshavaren på kontot eftersom jag är 17( Alltså under 18) så vad gäller ? Mvh
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Eftersom frågan du ställer rör de tillgångar kronofogdemyndigheten (KFM) kan ta i anspråk för att betala din mammas skuld så behöver vi vända oss till utsökningsbalken (UB). Vi kommer även behöva titta lite i föräldrabalken (FB) på grund av din ålder. Du står mycket riktigt som du säger under vårdnad av din mamma eftersom du är under 18 år (6 kap. 2 § första stycket FB). Vårdnadshavaren har hand om vårdnad och underhåll av barnet medan förmyndaren har hand om barnets ekonomi. Eftersom du står under vårdnad av din mamma så är hon även din förmyndare (10 kap. 2 § FB). Att din mamma är din förmyndare innebär däremot inte att det skulle ge KFM rätt att utmäta dina pengar för hennes skulder. Pengar utgör lös egendom. Denna form av egendom får utmätas av KFM om det framgår att den tillhör din mamma (4 kap. 17 § UB). Eftersom kontot står på ditt namn så krävs det därför att KFM kan bevisa att dessa pengar tillhör din mamma och inte dig. Det kan exempelvis ske om din mamma fört över klumpsummor till ditt konto för att kunna kringgå sin skyldighet att betala KFM. Såvida KFM inte kan bevisa att pengarna tillhör din mamma så kommer de inte kunna ta dessa. Jag hoppas detta gav dig svar. Är något otydligt eller om du har en annan fundering så är du alltid varmt välkommen att skicka in en ny fråga. Med vänlig hälsning,

F.d. sambo lämnar inte tillbaka nyckeln och hämtar inte sina saker

2020-11-02 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan.Jag och min sambo har valt att gå isär. Vad innebär det om min ex sambo inte hämtar sina grejer eller ger nyckeln till min bostad. Jag flyttar även ifrån min bostad om en månad. Sen har det hänt en grej på vägen som inte är okej. Hon hittade en lägenhet via soc då hon ej har någon inkomst. Soc står inte för första hyran. Så jag var snäll och gav henne pengar för hyran, men det visade sig att hon lagt pengar på sina skulder istället. Så jag betalade hyran själv åt henne så hon och hennes dotter inte skulle bli hemlösa. Men nu som sagt så vägrar hon hämta sina saker och överlämna mina nycklar. Så hur ska jag gå till väga och vad är det som gäller?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få hjälp av kronofogdemyndigheten Om du och din f.d. sambo inte kan komma överens kan du vända dig till kronofogdemyndigheten med en begäran om vanlig handräckning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vanlig handräckning återfinns specifikt i 3 §), där du begär att återfå din nyckel och att din f.d. sambo tar bort sina saker från din bostad. Det kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad i samband med din ansökan (17 §). Efter en ansökan kommer kronofogdemyndigheten höra av sig till din f.d. sambo (25 §). Om hon då gör som du begärt ska du direkt skriftligen ta tillbaka din ansökan om handräckning, eftersom den inte behövs längre. Om hon inte gör någonting efter att ha fått information om ditt krav meddelar kronofogdemyndigheten ett beslut som innebär att din f.d. sambo ska göra som du begärt (42 §). Gör hon ändå inte det kan myndigheten verkställa beslutet själva (45 §), till en kostnad på 600 kr. I första hand ska din f.d. sambo betala denna (46 §), men om hon inte kan det kan kostnaden istället hamna på dig. Om din f.d. sambo inte agerar men däremot aktivt invänder mot ditt krav får du valet att ta ärendet till domstol, eller släppa det (33 §). Jag rekommenderar att du söker hjälp hos kronofogdemyndigheten på detta sätt om din f.d. sambo fortsätter att inte samarbeta med dig, och inte exempelvis försöker göra dig av med din f.d. sambos grejer på egen hand. Skulle du göra det riskerar du att göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Om din f.d. sambo inte lämnar tillbaka din egendom kan det innebära att hon istället gör sig skyldig till olovligt förfogande, så det är förstås i bådas intresse att komma överens. Angående pengarna du nämnerDet framgår inte vad exakt du undrar kring pengarna du nämner. Du säger att den första betalningen var en gåva. Avtal om gåvor är realavtal och är med andra ord inte bindande förrän de realiseras, om man inte gjort ett gåvobrev (1 § gåvolagen). Om du exempelvis menar att den första betalningen var en gåva med villkoret att pengarna skulle användas till hennes hyra, torde ett sådant villkor därmed tyvärr inte vara bindande utan ett gåvobrev. Den andra betalningen skulle eventuellt kunna anses vara ett lån, men utan mer information kan jag inte säga något med säkerhet. Högsta domstolen har behandlat när en betalning ska antas vara en gåva eller ett lån, och hur ett samboförhållandet kan påverka detta (bl.a. NJA 2014 s. 364, och NJA 2019 s. 23). Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Jag har sålt en vara men inte fått betalt, vad kan jag göra?

2020-11-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Sålt min väska till ett företag som köper in vintage väskor. Vi har skrivit kontrakt och de har ej genomfört betalningen och säljer vidare väskan på deras hemsida. Vad ska jag göra?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag misstänker att du redan har varit i kontakt med företaget och upplyst dem om att du inte har fått betalt. Har du inte det, så kan det vara en bra sak att börja med. Det skulle kunna spara dig både tid och kraft för det fall betalningen uteblivit av misstag. Ansök om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenHar den sista betalningsdagen enligt kontraktet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Ansökan ska bl.a. innehålla ditt yrkande (krav) samt grunden för ditt yrkande (10 § Lbfh). T.ex. att du vill få betalt XX kr jämte viss ränta för att ha sålt en väska av märke och modell XX den XX enligt kontrakt XX. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet. Det kan prövas i domstolOm företaget senare bestrider din ansökan så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande. Kontakta polisenDu kan även kontakta polisen då det skulle kunna röra sig om ett bedrägeribrott, prata med polisen och berätta vad som har hänt (9 kap. 1 § brottsbalken). Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Hjälp att driva in privata skulder

2020-11-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har lånat ut en större summa pengar till en kompis, vi har skrivit ett kontrakt att hela summan plus ränta ska vara tillbakabetalat senast sista december i år. Låntagaren har haft flera år på sig att betala tillbaks, men större delen av lånet kvarstår fortfarande och jag vill nu veta hur jag ska gå tillväga för att kräva tillbaks mina pengar. Vad ska jag göra nu?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp om du inte lyckas att själv driva in skulderna. För att få hjälp att driva in skulder måste du göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogde. Detta förutsätter dock att skulden är förfallen till betalning och är av dispositiv natur (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Att fordran är förfallen innebär att förfallodatumet (sista dag att betala) har inträffat. Det innebär då att du måste vänta tills sista december i år för att kunna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.Du kan läsa mer om hur du ska gå vidare på Kronofogdens hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning

Hur kan jag få hjälp att indriva en (privat) skuld?

2020-11-10 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej min flickvän och jag blev lurad av en kompis på massa pengar och vi vet ej hur vi ska göra nu han är fursunen och vi får inte tag på han kan berätta mer om vi kan talas vid mvh
Ellen Lagnéus |Hej, och tack för att du kontaktar Lawline.Om någon är skyldig dig pengar kan du kontakta kronofogden för att få hjälp att fastställa skulden. Detta gör man genom att ansöka om något som kallas för betalningsföreläggande. Det kostar 300 kronor att ansöka, men detta är en avgift som du kan begära ersättning för utöver skulden som din kompis redan har till dig. Kronofogden kommer sen att ta ditt ärende vidare, och kontakta hen som är skyldig dig pengar.Du kan läsa mer om hur du går tillväga här, och här finner du också kontaktuppgifterna till kronofogden som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vad händer med skulden?

2020-10-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om jag vill kräva tillbaka pengar från mitt ex utifrån ett gemensamt bolån där all betalning skett från mig, vad har jag för rättigheter. kravet kommer baseras på tiden från det att hon beslutade att separeras tills att bodelningen blev klar. Lånet i fråga fortgick och betalningarna betalades in av mig men hon stod fortfarande som lånetagare. kronofogden har uppmanat mig att själv först kräva pengarna från henne och att det skulle ske med en tidsfrist och om det inte godtogs skulle jag gå vidare till kronofogden med en ansökan men mer relevant information fick jag ej. vet ni om det finns något specifikt kring detta (juridiskt)
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som du kanske förstår är din fråga väldigt öppen och det kan finnas en mängd olika omständigheter som skulle påverka vad som sker eller skulle kunna ske rent juridiskt för att den som är skyldig dig pengar ska betala. Du nämner i din fråga att du har varit i kontakt med KFM, och att de rekommenderat dig att försöka lösa situationen på egen hand. För att KFM ska ha möjlighet att agera i ditt fall måste du ha framställt ett betalningskrav till den person som är skyldig dig pengar, och även angett ett förfallodatum där skulden senast ska vara betald. Det är därför viktigt att betalningsfristen görs tydlig för ditt ex för att hon ska ha en reell möjlighet att betala skulden utan inblandning av en myndighet. Skulle hon efter denna tidsfristen inte betala kan du ansöka om ett s.k. Betalningsföreläggande hos KFM. Ett betalningsföreläggande innebär inget annat än att KFM fastställer skulden. Föreläggandet skicks därefter till den person som är skyldig pengar, i ditt fall är det ditt ex. Hon får då ta ställning till föreläggande, och kan välja att betala, bestrida eller inte göra någonting alls.Betalar hon avskrivs ärendet. Gör hon inga invändningar gällande skulden fattar KFM ett utslagsbeslut som alltså är en exekutionstitel och innebär att hon dels blir skyldig att betala dig det begärda belopp, dels att KFM med tvång kan agera för att utsöka beloppet hos henne genom att utmäta hennes egendom. Skulle hon däremot bestrida skulden, kan KFM inte besluta om utslag. Att hon bestrider skulden innebär nämligen att hon inte medger att skulden i sin helhet finns eller att det begärda beloppet är felaktigt. Du måste då ta ställning till hur du vill göra, och har två val till ditt förfogande. Du kan begära prövning av skulden och då lämnas ärendet över till en allmän domstol, begär du inte prövning avskrivs ärendet. Sammanfattningsvis är det alltså svårt att bedöma vad som sker framöver samt att det är beroende av hur du ex förhåller sig till skulden. Men precis som KFM rekommenderat bör du framhålla ett tydligt betalningskrav med en förfallodag. Först efter att skulden förfallit till betalning kan man vidta åtgärder för att tvångsvis betala din skuld, i fall hon inte frivilligt betalar det begärda beloppet. Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,