Kan kronofogden ta tillbaka och utmäta egendom som varit föremål för skenöverlåtelse. Och vad gäller för skadestånd på grund av brott, hur får man betalt?

2020-10-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Mitt lilla barnbarn har varit utsatt för ett grovt våldsbrott och gärningsmannen GM har erkänt och det finns omfattande teknisk bevisning. Han sitter häktad, misstänkt för flera grova brott mot barn. Åtal förväntas väckas. Vi har fått veta att GM's mamma ämnar ta över GM's fastighet för att "han måste ju ha någonstans att bo när han kommer ut". Nu till min fråga: vad händer då med brottsoffrens chanser att få ut eventuella skadestånd? Kan Kronofogden "ta tillbaka" egendomen för att täcka skulden? Finns det något man kan göra redan nu för att stoppa detta förfarande, då sannolikheten är mycket hög att offren utdöms skadestånd?Vore mycket tacksam för svar!
Pontus Fridén |Hej och tack för att du ger Lawline förtroendet att svara på din fråga!Utmätning av fast egendomSom du nämner i din fråga kan kronofogden ta egendom för att täcka skuld, s.k utmätning och skadestånd är en fordran som man kan ta hjälp av kronofogden för. Fast egendom (fastigheten) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Har GM lagfart på egendomen presumeras han vara ägaren, om det inte framgår att egendomen tillhör annan, 4 kap. 24 § utsökningsbalken (UB). KnäckfråganNäst sista bisatsen i stycket ovan anger det förhållande som nu är knäckfrågan. Ur lagkommentaren till ovannämnda lagrum, nämns att en överlåtelse som uppfyller formkraven för överlåtelse av fast egendom, får detta i allmänhet anses tillräckligt för att presumtionen ska brytas, såvida det inte finns anledning att misstänka skenöverlåtelse. En skenöverlåtelse innebär att fastigheten överlåts bara för att det utåt sätt ska se ut som att en viss person är ägare till huset, men huset är egentligen en bakomliggande huvudmans. Klart är att GM antingen måste ge fastigheten i gåva till sin mamma (varvid det nog finns skäl att anta skenöverlåtelse) eller sälja det till henne. Det första alternativet medför att fastigheten kan som du påpekar i din fråga "tas tillbaka" av kronofogden och säljas för att fördelas till borgenärerna (12 kap. 1 § UB). Sista alternativet medför att pengar inflyter, vilka kan tas i anspråk för fordran. Borgenärernas inbördes ordningDärefter avgör förmånsrättslag (FRL) borgenärernas inbördes ordning i vilken följd dessa får betalt, 1 § första stycket FRL. Kategorierna är särskild- och allmän förmånsrätt, varav fordran belagd med särskild förmånsrätt går före allmän förmånsrätt. Dessvärre ses eventuellt skadestånd som en oprioriterad fordran, 18 § FRL, till följd blir det svårt att få betalt om GM är på obestånd (ej rätteligen kan betala sina skulder, och denna oförmåga inte endast är tillfällig, 1 kap. 2 § Konkurslagen). Är GM inte på obestånd ska fordran givetvis betalas, och utmätning för den fordran ske om inte betalning sker. Möjlighet till brottsskadeersättningHen som blivit utsatt kan, om hen är under 18 år, med hjälp av vårdnadshavaren alltid kostnadsfritt ansöka om brottsskadeersättning från brottsoffemyndigheten. Är hen 18 år eller över, görs ansökan egenhändigt. Brottsskadeersättning lämnas inte om gärningspersonen kan betala skadeståndet eller om en skada helt ersätts av försäkring. Nedan kommer en länk till ansökningsblankett, tryck på "här".Här.Vad ni kan göra- Finns inget att förlora på att ansöka om brottsskadeersättning- Hör med försäkringsbolaget om skadan delvis eller helt täcks- Vid eventuellt fällande dom, be brottsoffermyndigheten ombesörja kontakten med kronofogden för utmätning om GM inte betalar skadeståndet självmant.Har du fler frågor eller om något är oklart, kommentera då gärna mitt svar så reder vi ut eventuella frågetecken. KHälsningar,

Kan enskild egendom utmätas av kronofogden?

2020-10-19 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Kan kronofogden göra utmätning på ett arv som är Bröstarvinges enskilda egendom ?Om jag har skulder till kronofogden och jag får ett arv som är en skild egendom kan då kronofogden mäta ut allt
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! För att finna svaret på vad som gäller för kronofogdsmyndigheten vid utmätning måste vi gå in i utsökningsbalken och titta.Vilken egendom får utmätas? Som utgångspunkt får kronofogden lov att utmäta all egendom som är gäldenärens, till och med arv. Undantag: Från denna utgångspunkt fråntas dock sådan egendom som är förbehållen att den ej får lov att säljas vidare (5 kap. 5 § Utsökningsbalken). Ett sådant förbehåll kan endast uppkomma genom gåva eller testamente. Innefattas din enskilda egendom inom undantaget? Enskild egendom innebär att den kommer att undantas vid en bodelning för såväl gifta som sambos (7 kap. 2 § äktenskapsbalken och 4 § sambolagen). Har egendomen bytts ut mot annan egendom så har innehavaren fortsätt samma rätt till den förvärvade egendomen.Samma sak gäller vid arv om du vore gift. Den enskilda egendomen kan inte bli en del av arvet till din make/makas arvingar, eftersom den inte kan delas upp vid bodelningen som genomförs på grund av makan/makens bortgång. Att egendomen är angiven som din enskilda egendom ger dig alltså rätten till att behålla den orörd trots bodelning. Däremot får du inte en rätt till att frånta egendomen från en utmätning. För att en ärvd egendom skall bli borttagen från utmätningen krävs ett förbehåll för att egendomen inte får lov att säljas. Ett sådant förbehåll ingår alltså inte i att egendomen är din enskilda. Slutsats:Eftersom det inte framgår av omständigheterna att det finns ett förbehåll som säger att du inte får lov att sälja vidare egendomen, så får därför kronofogden utmäta den enskilda egendomen du fått i arv. Finns det dock ett sådant förbehåll har dem inte denna rättighet. Jag hoppas nu att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Allt gott! Vänligen,

Vill hämta mitt arvegods hos den dödes sambo

2020-10-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |När min mor gick bort för ett drygt år sedan, visade det sig att hennes sambo har sk besittningsrätt i huset, men all kvarlåtenskap och lösöre tillföll mig och min bror, problemet är nu att vi fortfarande inte fått komma och hämta mammas tillhörigheter, han menar att han inte vill ha "folk springa" i sitt hus.Kan han verkligen göra så och vad kan vi göra?Snälla hjälp oss.Maria
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom sakerna i huset är er egendom så har ni naturligtvis rätt att hämta sakerna. Ni har dock inte rätt att själva tränga er in i huset utan den före detta sambons tillstånd, annars kan ni göra er skyldiga till hemfridsbrott (4 kap. 6 § Brottsbalken)Om hen vägrar att släppa in er så måste ni vända er till Kronofogdemyndigheten och be om hjälp. Ni ber de om så kallad handräckning. Hoppas du fick svar på din fråga.

Hur får man tillbaka utlånade pengar om personen inte vill betala?

2020-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! jag har lånat ut runt 2400kr totalt till en gammal klasskompis i gymnasiet (jag är 21år) i små lån då hon har bett om mer och en ursäkt till varför hon inte har betalat tillbaka pengar på bestämd tid.allt det här skrevs på Snapchat vars chatt inte sparas om man inte aktivt sparar den själv för båda parterna så jag tog bilder på första gången hon fråga om att låna pengar och alla andra gånger. Jag har bildbevis men inte säkert att hon har sparat sin chatt och jag har sagt om jag inte får pengarna snart så kommer jag anmäla. först trodde jag hon faktiskt hade det svårt med hyran mm men sen har jag bara förstått mer och mer att hon har lurat mig på pengar då hon tydligen frågat flera andra i klassen.Så jag undrar hur ska jag få tillbaka mina pengar då jag själv sitter risigt till efter att förlorat jobbat pga corona.
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur man kräver tillbaka pengar som man lånat till någon annan.När man lånar ut pengar till en annan person uppkommer något som kallas för en fordring. Vilket betyder att man kan göra ett anspråk på en annan person, i ditt fall att få tillbaka pengarna du lånat ut. Fordringar regleras i skuldebrevslagen (SkbrL).Om man bestämmer en sista dag för att betala tillbaka pengarna är det svårt att kräva tillbaka dem innan den dagen har löpt ut.I din fråga framgår inte om ni bestämt något datum eller inte. Finns inget bestämt datum kan du kräva tillbaka pengarna när som helst (1 kap. 5 § SkbrL). Om personen då inte betalar tillbaka kan man få hjälp av kronofogden för att få ut sina pengar.Hjälp från KronofogdenHos kronofogden kan man ansöka om något som heter betalningsföreläggande. Ett krav för att få hjälp här är att det rör sig om pengar som lånats ut och att sista datumet för betalning ska ha gått ut. Du kan fylla i ansökan antingen skriftligt på papper och posta in eller via kronofogdens "mina sidor" som man loggar in på med bankID. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300kr. Kostnaden kan man ansöka om att motparten ska betala om man vill.Efter att man skickat en ansökan om betalningsföreläggande skickar kronofogden ut ett brev till personen. Om personen då inte betalar kan man välja att gå till domstol eller begära något som kallas för verkställighet vilket går ut på att kronofogden driver in skulden från personen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Lånat ut pengar som jag inte får tillbaka, hur går jag tillväga?

2020-10-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag lånade ut 2500kr till en bekant som lovat att betala tillbaka. Jag har väntat på dessa pengar nu i en månad och datumet han lovade att betala tillbaka är nu passerat. Jag har både sms konversationer & Swish betalningar som styrker att jag har lånat ut dessa pengar samt sms konversationer där han skriver när han ska skicka dom. Vilket han nu inte har gjort. Hur går jag tillväga för att få tillbaka pengarna när han inte svarar på mina meddelanden och inte ger tillbaka dom?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få hjälp av Kronofogden för att kräva tillbaka dina pengar. Det gör du genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. På Kronofogdens webbsida kan du hitta blanketten och all information i detalj om hur du ska gå tillväga. Länken hittar du här.Du nämner i frågan att kravet avser pengar och att sista betalningsdatum passerat, varför du kan ansöka om betalningsföreläggandet. Viktigt att ha i åtanke är att kostnaden för att ansöka är 300 kronor men du kan begära ersättning för den i din ansökan. Personen kan då välja att betala. Om personen istället bestrider kravet får du välja om du vill gå vidare till domstol med ärendet. Personen kan även välja att inte svara alls och då beslutas om ett utslag. I länken ovan hittar du mer information om konsekvenserna och hur processen kan gå till beroende på hur den som är skyldig dig pengar väljer att agera och vad du har för handlingsalternativ. Under denna process och beroende på hur långt du är villig att driva saken kan det tillkomma ytterligare avgifter. Kronofogden försöker alltid att ta ut avgifterna från den svarande, men om detta inte är möjligt kommer du istället att få en faktura. Mina råd till digDu nämner att det rör sig om en summa på 2500 kr. Med tanke på avgifterna och tiden du kan komma att lägga ner får du fundera på om du tycker att det är värt det, samt hur långt in i processen du är villig att gå. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra för att få tillbaka pengar jag lånat ut?

2020-10-18 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |En vän pressade mig och ringde mig varje dag under en sommar då hon inte fick ut sina pengar från fonder hon hade så ville hon låna 100 tusen av mig. Annars skulle hennes kille lämna henne och dom skulle inte kunna köpa lgh (hon påstod att pengarna skulle gå till insatsen) har nu gått något år och ännu kan hon inte betala och denne person är hos krf. Hur ska jag göra? Ensamstående, studerande och ekonomiskt har detta förstört enormt dessa år.
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När någon är skyldig pengar men inte betalar tillbaka kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande. Detta görs genom att du fyller i en blankett som finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. Där fyller du i hur mycket din vän är skyldig och varför. Att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Kronofogdemyndigheten skickar sen ut ett brev (ett föreläggande) till din vän. Om din vän betalar hör du av dig till Kronofogdemyndigheten och tar tillbaka din ansökning. Jag tolkar din fråga som att din vän redan har skulder vilket antyder att din vän kommer ha svårt att betala tillbaka pengarna. Om vännen inte hör av sig till Kronofogdemyndigheten eller betalar självmant meddelas ett utslag. Om din vän inte invänder mot utslaget kan Kronofogden gå vidare med verkställighet och försöka driva in skulden. Om din vän däremot bestrider skulden, det vill säga påstår att hen inte är skyldig dig pengarna får du välja om du vill ta ärendet vidare till domstol.Läs mer om hur du ansöker om betalningsföreläggande här.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Vad ska man göra när ett myndig barn inte vill flytta ut?

2020-10-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag har en dotter som bor hemma som är 19 år.Vi går inte ihop här hemma O jag vill att hon flyttar men hon vägrar.Va ska man göra i ett sånt läge. Vi bara bråka jämt. Hon hjälper inte till o det uppstår konflikter hela tiden.Kan jag kräva att kommunen hjälper min dotter med lägenhet?
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som förälder har man en underhållsskyldighet som bland annat innebär att låta sitt barn bo kvar hemma. Reglerna kring detta finns i 7 kap föräldrabalken (FB). Denna underhållsskyldighet gäller fram till dess att barnet fyllt 18 år eller till dess att barnet slutat skolan, dock hör inte universitet eller högskolan till detta krav, enligt 7 kap 1 § andra stycket FB.Avhysning med hjälp av kronofogdemyndighetenOm du inte har en underhållsskyldighet behöver du inte låta din dotter bo kvar hos dig. Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om avhysning. Detta kallas för vanlig handräckning. Se 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan begära att kronofogdemyndigheten ska verkställa beslutet om avhysning innebärandes att du får hjälp med att se till att dottern flyttar ut. En sådan ansökan kostar 300 kronor. På kronofogdens hemsida kan du finna närmare information om detta. Hjälp med bostad av kommunen Bestämmelser beträffande denna fråga återfinns i Socialtjänstlagen (SoL).Socialnämnden ska "främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning" enligt 3 kap 2 § SoL. Att "främja" innebär dock inte att Socialnämnden har en skyldighet att ordna en bostad åt sina medborgare. Utgångspunkten är alltså att Socialnämnden inte har en skyldighet att ordna bostad. Det har dock genom rättspraxis konstaterats att Socialnämnden kan vara skyldig att tillgodose en bostad i vissa fall. Ett exempel är domstolsavgörandet RÅ 1990 ref. 119 som handlade om en sjuk kvinna med fyra barn där två av dem var funktionsnedsatta och som bodde i en husvagn som inte var större än åtta kvm. Det som ska kunna få hjälp med bostad ska vara bostadslös och dessutom ha mycket svårt med att ordna en bostad på egen hand. Min bedömning är att din dotter bör söka bostad på egen hand. Om hon skulle vara sjuk att hon inte kan ordna en bostad själv kan socialnämnden finna att det finns skäl att hjälpa henne med det. Det ska även nämnas att det däremot finns möjlighet för din dotter att ansöka om bistånd så att hon har en ekonomisk möjlighet att ordna en bostad. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!Med vänliga hälsningar

Vad kan man göra om sitt myndiga barn inte flyttar ut?

2020-09-25 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Jag har en särbo som har en son som är 20 år, och vägrar att flytta hemifrån. Dessutom så misshandlar han henne dagligen både psykiskt och vid tillfällen även fysiskt. Detta har hållit på i åratal. Hon har nu fixat en lägenhet åt honom där han har skrivit på kontraktet och har tillgång till den från 1/10 2020. Vidare så har hon fått honom att skriva på flyttanmälan till Skatteverket som hon precis lämnat in. Har även ordnat med allt annat praktiskt till lägenheten. Han talar nu om för henne att han kommer att flytta i sin egen takt och det bestämmer han själv oavsett tid. Hon orkar som sagt inte en minut till och ska iväg till sjukhuset för en gastroskopi då läkaren tror att hon har ett magsår. Vad kan hon göra?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrars underhållsskyldighetEn förälder är underhållsskyldig för sitt barn tills dess att barnet är arton år, eller tjugoett år om barnet fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § Föräldrabalken). Det innebär att om din särbos son inte går i skolan, är din särbo inte längre underhållsskyldig för sin son. Hon behöver således inte längre försörja sin son. Avhysning med hjälp av kronofogdemyndighetenEftersom hon inte längre behöver försörja sin son, behöver hon inte låta honom bo hos henne. Om sonen vägrar flytta kan hon därför vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om avhysning, kallat vanlig handräckning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I ansökan kan hon begära att Kronofogdemyndigheten verkställer beslutet om avhysning, vilket innebär att de ser till att sonen flyttar ut. Det tillkommer en avgift om 300 kronor. Vid avhysning krävs grund för varför man vill avhysa någon. När det gäller exempelvis hyresgäst eller inneboende kan det krävas ett avtalsbrott mot hyresavtalet. Jag rekommenderar därför att ni kontaktar Kronofogdemyndigheten för att kontrollera ifall något sådant behövs för att kunna avhysa din särbos son. Skulle så vara fallet kan ni enkelt upprätta ett muntligt eller skriftligt avtal, om sonen kräver det, med din särbos son där ni kan uppställa krav på exempelvis att betala hyra (12 kap. 2 § Jordabalken). SammanfattningDin särbo kan ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten för att få sin son att flytta. Jag rekommenderar att ni kontaktar Kronofogdemyndigheten för att kontrollera om ni behöver ett hyresavtal för att ansöka om avhysning. Vill ni ha vidare hjälp med ärendet är ni varmt välkomna att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,