Är det olagligt att undanhålla egendom från Kronofogdemyndigheten?

FRÅGA
Hej är det olagligt att förvara sina pengar på annans konto i syfte att kronofogden inte ska komma åt pengarna? Vilket straff isåfall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upplysningsplikt

Lös egendom som tillhör den som blir utmätt får utmätas (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Egendomen får utmätas oavsett vart egendomen befinner sig. När utmätning har beslutats, får den betalningsskyldige inte till skada för sökanden förfoga över egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt (4 kap. 29 § utsökningsbalken). Den som är föremål för utmätning hos Kronofogdemyndigheten är skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet (4 kap. 14 § första stycket utsökningsbalken). Den betalningsskyldige kan på heder och samvete behöva bekräfta de uppgifter om sina tillgångar som han har lämnat vid förhör eller i förteckning (4 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken). Det är därför inte tillåtet att undanta utmätningsbar egendom vid en utmätning.

Osann försäkran och vårdslös försäkran

Om den betalningsskyldige har bekräftat uppgifterna på heder och samvete, men trots det lämnar osanna uppgifter eller undanhåller sanningen kan han dömas för osann försäkran och straffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt kan straffet bli fängelse i högst två år. Om den betalningsskyldige har lämnat osanna uppgifter eller undanhållit sanningen med grov oaktsamhet kan han dömas för vårdslös försäkran och straffas med böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 10 § brottsbalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (512)
2021-04-29 Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?

Alla besvarade frågor (92161)