Jag har en skuld hos Kronofogden och har flyttat utomlands. Kan Kronofogden driva in skulden?

FRÅGA
hej, Jag har en skuld hos kronofogden och har flyttat till danmark. Kommer kronofogden kunna indriva skulden på något sätt eller kommer den enbart ligga kvar hos kronofogden eller hur fungerar det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kronofogden kan inte komma åt dina tillgångar utomlands
Kronofogden kan endast utmäta dina tillgångar i Sverige. Har du således tillgångar kvar i Sverige kan de utmätas trots att du flyttat utomlands. Har du emellertid inga tillgångar kvar i Sverige efter din flytt till Danmark har Kronofogden inte möjlighet att driva in skulden. I och med detta kan man säga att skulden "ligger kvar" hos Kronofogden tills du har tillgångar i Sverige som kan användas för att driva in din skuld.

Borgenärs möjlighet att driva in skulden på annat sätt
Om du inte har några tillgångar kvar i Sverige kan således inte din borgenär, det vill säga den som lånat ut pengar till dig och som du står i skuld till, få din skuld indriven genom Kronofogdens försorg. Däremot innebär inte detta att de på annat sätt inte skulle kunna så att säga "komma åt" dina tillgångar i Danmark. Borgenären kan till exempel ta hjälp av internationella inkassobolag i ett försök att driva in din skuld.

Du kan bli skyldig till brott
En annan sak är att du de facto kan göra dig skyldig till brott genom att flytta all din egendom utomlands för att hindra indrivning. Det finns nämligen något som heter oredlighet mot borgenärer som här kan bli aktuellt (11 kap. 1 § brottsbalken).

På Kronofogdens hemsida kan du läsa mer om boende utomlands i samband med skulder.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (512)
2021-04-29 Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?

Alla besvarade frågor (92130)