Får man flytta någon annans bil från sin fastighet?

FRÅGA
Jag och min man har "köpt" ett hus, men nu är det ett problem. I garaget står det en bil och säljaren av huset äger inte bilen. Säljaren har flera gånger provat att få tak på ägar av bil (som har flyttat utomlands) utan att få svar. Nu är problemet hur ska vi göra för att få bort bilen? Finns det något sätt för oss att få den bort?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller flyttning av fordon finns en speciell lag, lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Vidare finns en förordning som kompletterar bestämmelserna i lagen, förordning om flyttning av fordon i vissa fall. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i eran situation med utgångspunkt i dessa regleringar.

När ett fordon får flyttas

Ett fordon får flyttas om det stått parkerat på annans mark i minst sju dygn efter att ägaren har blivit underrättad, 2 2 § 3 stycket lagen om flyttning av fordon i vissa fall. I det fall det inte går att få tag i bilägaren måste bilen ha stått parkerad i en månad på er tomt för att ni ska få lov att flytta den. Tiden beräknas från det att ni har försökt underrätta bilägaren, 17 § förordning om flyttning av fordon i vissa fall. Därefter är det polisen som verkställer flytten av bilen 16 § förordning om flyttning av fordon i vissa fall. Viktigt att poängtera är att ni måste kunna styrka att ni har underrättat bilägaren, eller i det andra fallet, försök få tag på bilägaren.

Flytta bilen kan utgöra egenmäktigt förfarande

Värt att ha i åtanke är att om någon parkerat en bil på eran tomt, utan att fråga om lov, får ni som ägare av tomten inte flytta fordonet på egen hand. I det fall ni gör det kan ni göra er skyldiga till brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § första stycket brottsbalken.

Hur ni kan gå tillväga

Lösningen att föredra i eran situation hade givetvis varit att ni på ett eller annat sätt lyckas få tag i bilägaren i syfte att nå en samförståndslösning. Utifrån det du har angivit utgår jag dock från att denna möjlighet är uttömd. Mitt råd till er är därför att vända er till Polisen eller Kronofogdemyndigheten. Eftersom sådana här ärenden kan ha lång handläggningstid hos polisen föreslår jag att ni ansöker om vanlig - eller särskild handräckning hos Kronofogden 3 och 4 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Kronofogdemyndigheten kommer då att ta bort bilen från eran tomt. En sådan ansökan kostar 300 kronor. Den kostnaden kan ni dock begära ersättning för i eran ansökan. Mer information om detta hittar ni på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga! Om ni har fler funderingar får ni gärna återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (529)
2021-10-26 Ofullständig fråga
2021-10-25 Utmätning - Vad och hur mycket kan tas i mät?
2021-10-20 Hjälp med att driva in en skuld
2021-09-30 Utmätning av egendom för sambons räkning

Alla besvarade frågor (96586)