Hur får man någon att betala sin skuld?

2020-09-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan! jag svarade på en annons på blocket och ville köpa en mobil. Säljaren och jag skrev under ett kontrakt med bankid. Jag swishade för varan men den dök aldrig upp. detta blev polisanmält med lades ner. Jag vill gå vidare med det här då jag har ett kontrakt undertecknat med e legitimation och få varan eller pengar tillbaka. vad bör jag göra?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Hur jag tolkar din fråga.Jag tolkar din fråga som att du har betalat, men att säljaren inte har skickat varan. Den har alltså inte kommit bort i posten. Har den kommit bort i posten är det som utgångspunkt inte säljaren som bär risken för den (KöpL 7 § andra stycket). Du får då istället vända dig till posten.Vad kan du göra för att få tillbaka pengarna?Har du inte redan gjort det är ett första steg att kontakta Blocket. Har företaget något köparskydd eller lämnar det några garantier vid denna typ av händelse? Finns det ingen hjälp att få där kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få pengarna tillbaka. Det kommer kosta dig 300 kr, men det är en summa du kan kräva tillbaka från säljaren.Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden skickar en uppmaning till säljaren om att betala vad du påstår att han eller hon är skyldig. En förutsättning är förstås att du har säljarens personuppgifter (lag om betalningsföreläggande 18 §), d.v.s. de uppgifter som anges i RB 33 kap 1 §. Om säljaren varken besvarar Kronofogdens uppmaning eller betalar dig kommer myndigheten meddela utslag i enlighet med din ansökan (lag om betalningsföreläggande 42 §). Det innebär att skulden fastställs och, på din ansökan, kan läggas till grund för t.ex. utmätning (UB 1 kap 1 §, 3 kap 1 § 8 p och 4 kap 1 §).Om säljaren istället bestrider betalningsföreläggandet, d.v.s. hävdar att din fordran inte har någon grund och är ogiltig, måste du överväga om du vill ta det vidare till domstol. I detta skede kan du isåfall be Kronofogden överlämna ärendet till tingsrätten (lag om betalningsföreläggande 33 §). Eftersom tvisten isåfall kommer röra ett relativt litet belopp (under ett halvt prisbasbelopp/23,650 kr) kommer du till stor del behöva stå för dina egna rättegångskostnader, även om du vinner (RB 1 kap 3 d § och 18 kap 8 a §).Vad kan du göra för att få mobiltelefonen?Eftersom tidpunkten för när mobiltelefonen ska avlämnas har passerat (KöpL 9 §), kan du ansöka om handräckning hos Kronofogden (lag om betalningsföreläggande 3 § 2 p). Precis som vid ett betalningsföreläggande kommer säljaren uppmanas att inrätta sig efter ditt krav. Om säljaren bestrider ditt krav får du precis som vid betalningsföreläggandet ansöka om att Kronofogden överlämnar ditt ärende till domstol. Väljer säljaren istället att förbli helt passiv kan Kronofogden fastställa ditt krav genom utslag. Det innebär att handräckningen, på din ansökan, kan verkställas av myndigheten (UB 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 3 kap 1 § 8 p). Det kostar 600 kr som myndigheten primärt kommer kräva av säljaren. Om säljaren inte kan betala kommer du att krävas.Avslutande kommentarSom du märker har du vissa verktyg att tillgå. Dock får Kronofogden in många ansökningar per år varför det kan ta ganska lång tid innan din ansökan handläggs. Eftersom Kronofogden har en viss dignitet bakom sitt namn väljer många att betala redan när det kommer ett betalningsföreläggande. Av den anledningen kan det vara ganska effektivt om du tycker det är värt väntan. Att ta det vidare till domstol är inte särskilt kostnadseffektivt eftersom du inte kan räkna med att få igen särskilt mycket av dina eventuella rättegångskostnader (för t.ex. juridiskt ombud).Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan man som skadeståndberättigad kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om skulden?

2020-09-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej.År 2016 blev en person dömd i Tingsrätt samt Hovrätt att betala mig skadestånd. Detta har inte personen gjort och ärendet ligger hos Kronofogdemyndigheten som dock inte kan finna några medel att utmäta. Kan jag rent juridiskt och utan att trampa över någon lag kontakta den dömde personen för att påminna/diskutera skulden personen har till mig.
Erica Rinaldo |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan/får du kontakta den skadeståndsskyldige? Det finns inte några rättsliga hinder för dig att kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om betalningen. Om du kontaktar den skadeståndsskyldige och får beloppet utbetalt måste du därefter kontakta Kronofogdemyndigheten. Detta eftersom Kronofogden inte har någon skyldighet att driva in en skuld som redan betalts. Vad kan du själv göra om du inte får ditt skadestånd utbetalt? Vad jag förstår det som saknar den skadeståndsskyldige betalningsförmåga. För att få ut en del av din ersättning kan du ansöka om brottsskadeersättning. Innan du ansöker om en sådan ersättning måste du ha försökt att få ut ersättningen genom Kronofogden eller genom ditt försäkringsbolag. För att ansöka om sådan ersättning måste du kontakta brottsoffermyndigheten. Det är av betydelse om processen rör ett brottmål eller tvistemål. Brottsskadeersättning betalas endast ut vid brottmål. Vänligen,

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta min lön?

2020-09-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hur kan kronofogden utmäta ens lön utan min vetskap. De skicka ett beslut till företaget att jag skulle Ha kvar 13500 efter utmätning.Jag har ej råd att arbeta längre då jag ligger ute på jobb.måste hem å söka socialbidrag för att kunna betala tex hyra å underhållsbidrag exe
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar hur kronofogdemyndigheten kan utmäta din lön direkt hos din arbetsgivare. Jag förstår emellertid inte vad du menar med att du "inte har råd att arbeta längre och att du ligger ute på jobb". Jag kommer besvara din fråga genom att redogöra hur för hur löneutmätning går till, om underrättelseskyldigheten hos förvaltningsmyndigheter och vad du kan göra om din ekonomiska situation har ändrats. Löneutmätning Bestämmelser om löneutmätning regleras i 7 kap. Utsökningsbalken (UB). Löneutmätning innebär att Kronofogdemyndigheten (KFM) beslutar att din arbetsgivare ska innehålla en viss del av din lön i syfte att betala av dina skulder, 7 kap. 3 § UB. Vid löneutmätning är KFM skyldiga att underrätta arbetsgivaren om beslutet, 7 kap. 12 § UB. Det alltså din arbetsgivare som är skyldig att följa beslutet och redovisa den del av lönen som hålls inne. Om din arbetsgivaren i strid mot utmätningsbeslutet, betalar ut lön eller underlåter att redovisa det innehållna beloppet i tid, får KFM istället ålägga din arbetsgivare att betala beloppet som skulle ha inkommit från din lön, se 7 kap. 21 § UB. Det är alltså din arbetsgivare och inte du som hålls ansvarig för att beloppet redovisas, och kommer in i tid till KFM. Hur stor del av lönen man får behålla, varierar och påverkas av faktorer såsom hur stor inkomst man har, om det finns barn i hushållet och vilka kostnader man har i övrigt, det är alltså en helhetsbedömning som sker av den enskildes ekonomiska situation. När Kronofogdemyndighet beslutar hur stor del av lönen man får behålla, utgår utredningen från de uppgifter som den enskilda lämnat till KFM angående de inkomster och utgifter man har. Därefter beräknar Kronofogdemyndigheten det belopp som man får behålla. Beloppet räknas fram med ledning av ett s.k. normalbelopp som Kronofogdemyndigheten årligen fastställer, se KFMFS 2016:1. Underrättelseskyldighet för myndigheter Kronofogdemyndigheten är en förvaltningsmyndighet, då de praktisera myndighetsutövning i deras verksamhet och omfattas således av Förvaltningslagen (FL). Förvaltningsmyndigheter har i sin verksamhet skyldighet att meddela beslutet till den som beslutet avser, om det inte är uppenbart obehövligt, se 33 § FL. Eftersom utmätningsbeslutet är av ingripande karaktär, då det innebär att en del av din lön inte får utbetalas till dig, kan det inte bedömas vara av sådan art att det är uppenbart obehövligt. Du ska därför ha meddelats ett beslut om löneutmätningen, och även underrättats om hur du kan begära rättelse eller överklaga beslutet, jfr. 18 kap. UB. Skyldigheten att uppge ändrade förhållande Du nämner i din fråga att du "ligger ute på jobb", det är oklart vad du menar med detta. Men jag utgår från att din ekonomiska situation har ändrats väsentligt, samt att du upplever att löneutmätningen är för stor för att du ska kunna försörja dig själv. Som jag nämnde tidigare utgår KFM i sina beräkningar från de uppgifter som du lämnat till dem om dina inkomster och utgifter. KMF kontrollerar däremot inte regelbundet om de förhållanden som var beslutsgrundande ändras eller inte. Har din ekonomiska situation ändrats har du själv en skyldighet att till KFM redogöra detta, se 4 kap. 14 § UB. Sammanfattningsvis, är din arbetsgivare skyldig att följa beslutet från KFM, och i tid till KFM betala in det anhållna beloppet av din lön. Du ska däremot ha underrättats om beslutet. Slutligen rekommenderas att du tar kontakt med KFM om dina ekonomiska förutsättningar har ändrats. Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Vad gör jag när jag inte får betalt?

2020-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Det är så här jag hjälpte en familj för dom hade dåligt med pengar och så och jag va snäll och ställde upp så dom fick nya mobiler och nu betalar dom inte jag ringde polisen men dom sa jag skulle vända mig till er.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Ansök om betalningsföreläggande hos KronofogdenOm du inte får betalt är mitt råd att du vänder dig till Kronofogden som då kommer skicka ut ett betalningsföreläggande till familjen som du hjälpt. Ansökan om ett betalningsföreläggande hittar du HÄR. Det kostar 300 kr att göra denna ansökan. Väljer familjen att bestrida detta betalningsföreläggande är tyvärr nästa steg att du måste ta det vidare till domstol, vilket kan komma att innebära höga rättegångskostnader. I domstolen måste du kunna bevisa att du har lånat dem pengar och att de inte har betalat tillbaka.Vill du har hjälp av en jurist i ärendet kan vi här på byrån hjälpa dig. Är du intresserad av det är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Kommer kronofogden utmäta mitt arv?

2020-09-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag ska få ett arv på 3000 kr. Jag har skulder hos kronofogden. Får kronofogden alltid veta att man ska få ett arv utbetalt?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arv kan utmätasArvet är en tillgång som alla andra tillgångar. Detta innebär att arvet, på samma sätt som övriga tillgångar, är utmätningsbart (4 kap. 2 § utsökningsbalken). Kronofogden kan emellertid inte utmäta egendom som genom lag är undantaget, exempelvis genom att det är testamenterat att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § utsökningsbalken).Kronofogden har inte alltid kännedom om när en skuldsatt person ärverDet är emellertid inte så att kronofogden alltid har vetskap om ett specifikt arv som en skuldsatt person ska erhålla. Tvärtom är det så att kronofogden ofta inte vet när en skuldsatt person de facto ärver vilket resulterar i att utmätning inte sker.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden?

2020-09-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej har en hyresgäst som ej betalt hyran på 6mån. Har skickat uppsägning rekommenderat brev vill sälja huset vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden som är väl 3månader
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över vad du kan göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden. I så fall kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig (1 §, lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten kan hjälpa digOm hyresgästen inte flyttar ut efter uppsägningstiden kan du ansöka om s.k. "vanlig handräckning" hos Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer då att se till att hyresgästen vräkas (avhysas) från lägenheten. Det innebär helt enkelt att kronofogdemyndigheten kommer och flyttar personen från lägenheten, när hen inte har rätt att bo kvar (3 §, 1 stycket, 1 p., lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Hur du kan gå vidare med din frågaDu kan läsa mer på kronofogdemyndighetens hemsida här.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Min arbetsgivare vill inte betala ut min lön

2020-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Min föredetta arbetsgivare bet inte ut mina löner trots att jag har påpekat det flera gånger. Säger att dom inte behöver bet helgersättning och jag säger att dom måste det eftersom jag var anställd på månadslön. Jag slutade den 15 maj och har inte fått ut lön för öt mars, april, samt halva maj + intjänade semdagar. Med vänlig hälsning, ***
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Du nämner att du har varit anställd på månadslön, vilket jag uppfattar det som att det finns ett anställningsavtal mellan dig och arbetsgivaren. Om den är skriftlig eller muntlig spelar ingen roll, eftersom båda är gällande enligt lag.Ett skriftligt anställningsavtal hade varit enklast att lösa problemet på från ett bevisningsperspektiv. Som svar på din fråga har du rätt till lön för de timmar du arbetat enligt lag och en arbetsgivare kan aldrig hålla in dem eller låta bli att betala ut lönen oavsett anledning. Om en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt överenskommelse uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut. Från förfallodagen kan en anställd kräva ränta för dröjsmålet, d.v.s kräva lönen samt ränta för att lönen betalats ut sent enligt 3 § räntelagen.Du nämner att du berättat för arbetsgivaren om att du inte fått ut din lön och du väljer själv om du vill ta upp det igen med denne. Annars är nästa steg att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöker om betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala din lön enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka om betalningsföreläggande, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva lönen, räntan för dröjsmålet och ansökningsavgiften. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att arbetsgivaren ska utge lön.Jag hoppas du får din lön nu så fort som möjligt!Önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Vräkningsprocessen

2020-08-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om man har hyrt ut sitt studentrum i korridor olagligt och blir vräkt, hur snabbt kan det ske att man behöver vara ute därifrån?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vräkningsprocessen - att olovligen hyra ut i andra hand resulterar oftast i vräkning. Om hyresvärden anser att hyresgästen uppfyller kraven för vräkning kontaktar de kronofogden som hanterar vräkningsärenden. Hyresvärden ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande som legaliserar vräkningskravet. När ansökan är gjord får hyresgästen hem ett brev som innehåller ett delgivningskvitto som ska skrivas under så det inte finns några tvivel om att hyresgästen tagit del av vräkningskravet. Brevet ska sedan skickas tillbaka. I detta brevet står bland annat hur länge man har på sig att flytta ut, det varierar från fall till fall. Om man inte skulle tycka att kravet stämmer kan man bestrida genom att överklaga. Alltså, svaret på din fråga är att det inte går att säga på förhand hur lång tid du får på dig att flytta. Den informationen står i brevet med vräkningskravet och delgivningskvittot. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.Med vänlig hälsning