Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?

FRÅGA
Jag har gett mitt barn en bil för 3.5 år sedan ,kronofogden har tagit den har dom rätt till det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att all lös egendom - såsom en bil - kan utmätas (4 kap. 17 § utsökningsbalken). Undantag från huvudregeln när det kommer till gåva är det fallet att det finns ett överlåtelseförbehåll i ett gåvobrev som innebär att egendomen inte får överlåtas. Om ett sådant förbehåll finns kan Kronofogden alltså inte ta bilen. Om det inte finns något överlåtelseförbehåll har Kronofogden däremot rätt att ta bilen (5 kap. 5 § utsökningsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (512)
2021-04-29 Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?

Alla besvarade frågor (92161)