Hur kan man göra för att driva in obetalda hyror?

FRÅGA
Hej! Jag hyr ut min lägenhet i andrahand pga utlandsvistelse. Enligt hyresavtalet som vi båda har skrivit på så har både hyresgäst och uthyrare 2 månaders uppsägningstid vid avslut av kontakt. Den 18 november fick jag ett meddelande att de vill säga upp kontraket. Nu vill de inte betala någon mer hyra. De har betalt en deposition som täcker en månads hyra men inte två. Vad ska jag göra? Kan jag tvinga dem betala enligt deras avtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag ska först svara på om hyresgästerna är skyldig att betala för att sedan gå vidare till att ge förslag på hur du kan gå vidare.

Är hyresgästerna skyldiga att betala hyra?
Regler om hyresavtal finns i 12 kap jordabalken.

Som huvuddegeln får hyresgästen alltid säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid men hyresgästen och hyresvärden får avtala om en kortare uppsägningstid. Att det står 2 månader som uppsägningstid i ert kontrakt är alltså helt förenligt med lagen.

I undantagsfall kan hyresgästen säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (alltså utan uppsägningstid) (12 kap 6 § jordabalken). Sådana undantagsfall kan till exempel vara situationer då det föreligger en brist i lägenheten. En brist i lägenheten kan vara att hyresgästen måste avstå ett rum av lägenheten för att någon annan hyr det rummet eller att det förekommer ohyra i lägenheten. Det måste alltså vara en allvarlig brist. Att hyresgästerna inte vill betala är inte en omständighet som medför att dom får säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan.

Då inget undantagsfall föreligger har dina hyresgäster 2 månaders uppsägningstid och är skyldig att betala hyra för dessa månader.

Hur kan du gå tillväga för att driva in skulden?
I första hand kan du upplysa hyresgästerna att dom enligt lag är skyldiga att betala hyra under uppsägningstiden. Om detta inte funkar och hyresgästerna vägrar betala kan du vända sig till Kronofogden för att få hjälp att kräva in skulden. Regler om detta finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning. För att kronofogden ska kunna hjälpa till med indrivningen av skulden måste en del krav vara uppfyllda.
1. Förfallodagen för skulden ha passerats
2. Skulden ska avse pengar.
3. Du ska också kunna förklara vad skulden avser för något.
När kronofogden fått in denna information fattar de ett beslut om ifall skulden är riktig eller inte.

Om personen vägrar betala och bestrider skulden kan du väcka talan i domstol. Om du då vinner i domstol så kommer det leda till en exekutionstitel som då kommer drivas in av kronofogden. Du kan hitta mer information om detta på kronofogdens hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (511)
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?
2021-03-28 Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?

Alla besvarade frågor (91430)