Hur begär man in en förfallen fordran?

FRÅGA
Hej!I augusti 2019 lånade jag ut pengar till en person. Utöver året fram tills april 2020 hade jag lånat totalt 7700 kr. Personen har hittills betalat 2000 kr (5700 kr kvar). När jag frågar om resterande summa slutar han att svara. Dock har jag bevis där personen flertal gånger skriver att han ska betala fast vid olika specifika datum, vilket han aldrig gjort. Vi skrev aldrig något avtal men jag har som sagt bevis, där personen lovar att han ska betala. Dessutom har han skickat fejk bilder som visar att han betalat mig med korrekta bankuppgifter fast pengarna aldrig kom fram.Kan jag begära pengar från personen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vill personen ifråga inte betala tillbaka skulden kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Förfarandet kostar dig 300 kr.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande endast ifall skulden är förfallen till betalning, 2 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Av din fråga verkar det inte framgå att ni avtalat om någon förfallodag. I det fallet gäller dock 5 § Lag (1936:81 om skuldebrev. Lagen stadgar att en gäldenär är skyldig att infria skulden när borgenären (utlånaren) kräver det om förfallodag inte avtalats.

Enligt 10 § LBH ska du i ansökningen till Kronofogden ange ett yttrande och grund för kravet. Du ska vidare ange beloppet, när skulden förföll och om du begär ränta, till exempel dröjsmålsränta, 11 § LBH. I din ansökan ska du dessutom presentera de bevis du har som styrker skulden.

När Kronofogden mottagit din ansökan kommer den delges personen som är skyldig dig pengarna. Denne måste inom två veckor fylla i ett delgivningskvitto för att visa att personen mottagit kravet, 25 § LBH.

I bästa fall betalar personen den resterande delen av skulden. I sådant fall måste du skriftligen meddela Kronofogden.

Skulle personen mot förmodan inte betala trots anmodan är du varmt välkommen att höra av dig igen för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (510)
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?
2021-03-28 Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?
2021-03-21 Kan jag kräva att min fru släpper in mig i vår gemensamma bostad?

Alla besvarade frågor (91357)