Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?

FRÅGA
En större summa pengar har lånats ut som verkar vara stört omöjliga att få tillbaka. Vederbörande lovar och lovar och kommer sedan med diverse ursäkter och bortförklaringar.Nu har vi ledsnat och undrar hur vi lämpligast går vidare.Inget avtal eller skuldebrev har skrivits.
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline för rådgivning kring er situation.

Mycket tråkigt att ni inte lyckas få tillbaka pengarna som ni har lånat ut. Om personen som är skyldig er pengar inte på frivillig väg betalar tillbaka beloppet kan ni ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden.

Ansökan om betalningsföreläggande

En ansökan om betalningsföreläggande skickas av er till Kronofogdemyndigheten. Kronofogden skickar sedan ett brev (föreläggande) till personen som är skyldig pengarna.

Den som är skyldig pengar kan sedan välja att:

Betala vad den är skyldig. Betalar personen helt eller delvis vad den är skyldig måste ni ange det till kronofogden.Bestrida skulden. Kronofogden kontaktar då er och ni väljer själva om ni vill gå vidare till domstol eller inte.Inte betala vad den är skyldig. Betalar personen inte vad den är skyldig men avstår från att bestrida skulden fattar kronofogden ett beslut om betalningsföreläggande. Det innebär att kronofogden kommer att arbeta aktivt med att driva in er skuld.

Vem måste bevisa att det är ett lån?

Att det inte finns ett skriftligt avtal eller skuldebrev är inte avgörande för er situation. Muntliga avtal är nämligen lika bindande som skriftliga sådana. Skriftliga dokument kan emellertid göra det lättare att bevisa en skuld. Bevisbördan för att det finns en skuld ligger hos er som påstår den. Ofta räcker det med att ni kan bevisa att det skett en överföring. Invänder personen att det inte finns en skuld med ett påstående om att beloppet rör sig om en gåva är det den personen som måste bevisa ett sådant påstående (NJA 2014 s. 364).

Sammanfattningsvis är betalningsföreläggande hos kronofogden nästa nödvändiga steg för er att kräva in era pengar. Bestrider personen i fråga skuldens existens kan ärandet hamna hos domstol. Mer om hur ni ska gå tillväga hittar ni här.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till med att driva ert ärende vidare.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (510)
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?
2021-03-28 Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?
2021-03-21 Kan jag kräva att min fru släpper in mig i vår gemensamma bostad?

Alla besvarade frågor (91293)