Kan kronofogden ta med min sambos lön i löneutmätningen?

2020-08-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag ska flytta ihop med min pojkvän och hans dotter som han har deltid. Men jag har stora skulder och har fått löneutmätning. Finns det något avtal som vi kan skriva på så jag kan skydda honom från mina skulder? Jag har tänkt på samboavtal men vet inte vad det innebär. Jag vill vara den som betalar av mina skulder utan att belasta honom eller att kronofogden räkna med hans lön så jag inte kan hjälpa till alls med hushållets kostnader så som att dela på hyran, försäkringar, el och internet. Hoppas ni kan hjälpa mig. Tack!!
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp mitt svar i två delar, den ena handlar om kronofogden och din löneutmätning och den andra om ett eventuellt avtal mellan dig och din sambo.Kan kronofogden räkna med min sambos lön?Svaret på din fråga här är att kronofogden inte kan utmäta din sambos lön, de kan alltså inte ta med den i löneutmätningen på dig. Däremot kan kronofogden utmäta det som finns i er framtida gemensamma bostad. Det betyder med andra ord att de kan utmäta allt som finns i den bostad ni kommer att bo i tillsammans förutsatt att du inte kan bevisa att det inte är ditt.Vad är ett samboavtal?Ett samboavtal innebär i korthet att ni som sambos tillsammans avtalar bort reglerna om bodelning i sambolagen. Med andra ord innebär samboavtalet att det inte ska genomföras någon bodelning (delning på den gemensamma bostaden och bohaget) om samboförhållandet upphör. Ett samboavtal kommer alltså inte påverka kronofogdens möjlighet att utmäta egendomen i er framtida gemensamma bostad då ett samboavtal inte säger något om vem som äger vad.Vill du ha hjälp att skriva ett samboavtal så hjälper Lawline dig gärna. Du kan antingen komma i kontakt med våra jurister genom att klicka här, eller kolla över våra färdiga avtal till ett fast förmånligt pris här.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra när ens tidigare sambo inte hämtar sina saker?

2020-08-18 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo separerade för snart två år sedan. Bodelning gjordes och jag bor kvar i huset. Nu till problemet. Min sambo har fortfarande kvar saker i huset som är hennes, trots att jag bett henne hämta dessa ett flertal gånger. Hur kan jag göra för att bli av med alla saker? Har hon rätt att förvara dessa hos mig hur länge som helst? I bodelningen står det inget som kan hjälpa vad jag kan se.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du kan begå ett brott om du väljer att flytta på din sambos sakerDu som bor i bostaden har inte rätt att själv flytta din sambos saker. D.v.s. att du på något sätt gör dig av med dem. Skulle du göra det begår du brottet olovligt förfogande så länge din tidigare sambo inte givit dig tillåtelse att göra dig av med hennes saker (10 kap. 4 § Brottsbalken). Din sambo kan begå brott genom att inte hämta sina sakerGenom att låta sina saker ligga kvar hos dig påverkar din sambo din besittning till bostaden eftersom att användbarheten begränsas. Eftersom du har bett henne att hämta sina saker och hon inte gjort det, kan besittningen anses rubbad och din sambo kan begå brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken). Hon har således inte rätt att lämna kvar sina saker hos dig hur länge som helst. Vad du kan göraDu kan börja med att påpeka att hennes förvarande av saker hos dig kan vara brottsligt då du flertalet gånger bett henne att hämta dem. Du kan även sätta en tidsram inom vilken du vill att hon hämtar sakerna innan du väljer att gå vidare med en polisanmälan. Vidare kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om en vanlig handräckning, vilket kostar 300 kronor. Det innebär att Kronofogden kontaktar din sambo med kravet om att hämta tillbaka egendom. Din sambo kan antingen gå med på att göra det du begär eller bestrida kravet. Om din sambo bestrider din ansökan får du bedöma om du vill att ärendet ska lämnas över till tingsrätt för prövning. Om din sambo inte alls svarar så har Kronofogden möjlighet att hämta sakerna hos dig på din sambos bekostnad. Tänk däremot på att kan din sambo inte betala den kostnaden behöver du stå för kostnader som uppstår när Kronofogden verkställer sitt beslut. SammanfattningDu kan börja med att uppmana din sambo om att hon begår ett brott genom att inte hämta sina saker. Lika så med möjligheten att kontakta Kronofogden. Ge henne sedan en skälig tidsram att hämta sina saker innan du vänder dig till polisen alternativt Kronofogdemyndigheten. Med vänliga hälsningar,

Vad har jag rätt att göra med annans kvarlämnade saker?

2020-08-13 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har ett litet problem. Det är så att min styvpappa gick bort för två år sen och han efterlämnade två söner. Vi är inte syskon utan hans söner fick han i ett tidigare äktenskap. Dessa söner har haft två år på sig att hämta de saker som de vill ha efter sin far, hemma hos min mamma. Nu är det så att min mamma ska flytta i oktober och fortfarande har de inte hämtat sina saker.Tiden börjar rinna ut och jag vill börja röja lite åt min mamma, det fick jag höra att jag inte får göra om inte sönerna godkänner det. Stämmer det, hur gör man om de inte godkänner det inom rimlig tid? Lägenheten min mamma bor i måste ju tömmas inför flytten och en hel del vill hon inte ha kvar, hur gör vi i denna låsta situation? Har sönerna någon skyldighet att godkänna inom rimlig tid och isf hur kort/lång tid är rimlig tid? Vi kan ju inte stå och börja röja, packa och flyttstäda två veckor innan flytten.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Möjligheten att göra sig av med sakernaPrecis som du skriver kan ni tyvärr inte göra er av med sakerna utan sönernas godkännande. Detta har att göra med att man, om man slänger någon annans tillhörigheter, kan göra sig skyldig till den brottsliga gärningen olovligt förfogande (10 kap 4 § brottsbalken - BrB). Ni hamnar i en lite komplicerad situation med dessa saker eftersom även en förflyttning av sönernas saker kan utgöra en brottslig gärning, nämligen egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § BrB). Dock kan man även anse att sönerna genom att inte hämta sina saker gör sig skyldiga till egenmäktigt förfarande eftersom dem hindrar din mamma från att bruka bostaden på det sätt som hon har rätt till.Vad ni kan göraI första hand tycker jag att ni ska vända er till sönerna och tydliggöra situationen samt sätta ett datum då sakerna bör vara hämtade. Det ni kan göra om sönerna inte godkänner att hämta sina saker inom den tid ni anger är att ni kan ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM) enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. I ansökan ska framgå vad ni vill att KFM ska göra och varför. KFM meddelar sedan utslag vilket kan innebära att sönerna blir skyldiga att ta bort sakerna från din mammas lägenhet. De kan även hjälpa dig att verkställa utslaget, det vill säga hämta sakerna åt sönerna. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Återbetalning av lån

2020-07-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |jag lånade min systers man 135 tusen kroner och han vägrade bettala tulbacka och hag har söktte honom via kronfogden han erskenr inte jag vill gå till domstol med han kan ni hjälpa mig skriva ett brev till domstol
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag antar att du tidigare ansökt om betalningsföreläggande via kronofogden men att din systers man bestridit detta och du nu vill gå vidare till domstol. Om du vill ta det vidare ska du skriftligen meddela kronofogden om att du vill få målet överlämnat till tingsrätten. Då det är du som har bevisbördan för att han har en skuld till dig ska du även lämna in bevis för detta (ex ett avtal) och övriga omständigheter i målet. För att få hjälp med detta skulle jag råda dig att kontakta våra jurister på Lawline här för att boka en tid. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning

​Kronofogden och Skadestånd

2020-08-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |För fyra år sedan vart jag misshandlad och fick skadestånd som jag aldrig sett röken av. Får kronofogden ta pengar som helt klart är skadestånd? Vad kan jag göra nu för att få tillbaka dom?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du tror att Kronofogden har utmätt ditt skadestånd, och du funderar på om detta är möjligt och lagligt. Tillämplig lag för din fråga är främst utsökningsbalken (UB). Utmätning av skadeståndKronofogden får inte utmäta all typ av egendom, det krävs att den är rättsligt utmätningsbar (4 kap. 1 § UB) . Huvudregeln är att skadestånd med anledning av personskada inte får utmätas innan skadeståndet har betalats ut till dig. Därefter får skadeståndet i regel utmätas, med vissa undantag (5 kap. 1 § och 7 § UB)Kronofogden har rätt att utmäta skadeståndet om det är blandat med övriga tillgångar, således ej avskiljt från andra likvida medel. Det går därmed inte att göra en bedömning av vad som är pengarna från skadeståndet och övriga pengar, så som lön och liknande. Ett tips är således att behålla pengarna som härstammar från skadeståndet på ett enskilt konto, separat från dina övriga likvida medel. Det kan således vara detta som har hänt dig, att kronofogden har utmätt ditt skadestånd eftersom den icke var separerad. Det finns däremot praxis från Hovrätten som visar på att det i dessa situationer ställs betydligt lägre krav på privatpersoner angående att hålla skadeståndet avskiljt (RH 2009:57). Detta bygger på att skadestånd från en personskada har en väldigt personlig prägel samt att privatpersoner oftast enbart har ett bankkonto där alla medel hamnar. En viktig faktor är även hur lång tid som har förflutit från utbetalning av skadestånd till utmätning av skadeståndet. Det blir svårt att bevisa vad som är skadeståndet om det har gått alldeles för lång tid, och andra medel har flutit in på samma konto. Du bör höra av dig till Kronofogden för att höra mer om ditt specifika ärende. Men jag hoppas att du fått lite vägledning och svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur får man ett lån återbetealat när gäldenär vägrar betala tillbaks?

2020-08-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min son fick låna 200 000 kr, men vägrar nu att betala tillbaka dom, vad kan jag göra ?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta vad du har för möjligheter att få ett lån till sin son återbetalat. Du kan vända dig till kronofogden Om lånet inte betalas tillbaks vid den avtalade tiden eller på anmodan kan du vända dig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Betalningsförelägganden regleras i lag (1990:746) om betalningsförelägganden (BFL). En förutsättning för att en ansökan ska beviljas är som sagt att skulden ska vara förfallen till betalning (2 § BFL). I ansökan som ska göras skriftligt ska du ange hur mycket pengar det rör sig om och grunden för kravet (9-10 §§ BFL). Du kan även få ränta på det utlånade beloppet, du ska då ange vilken ränta som begärs in ansökan (11 § BFL). Om ansökan går igenom och din son delges den och inte bestrider den skriftligt kommer kronofogden att meddela utslag (42 § BFL). Utslag innebär att kronofogdens beslut kan verkställas, detta gör kronofogden som huvudregel självmant (45 § BFL). Om utslag meddelas kommer alltså kronofogde börja driva in skulden åt dig. Möjligheterna att få en ansökan om betalningsföreläggande godkänd blir bättre om du har någon typ av bevis på att du lånat ut pengar till sin son. Du bör därför samla så mycket bevis som möjlig som kan styrka att du faktiskt lånat ut pengarna. Du kan läsa mer om att ansöka om betalningsföreläggande på kronofogdens hemsida. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan kronofogden gå in i mitt bankfack?

2020-08-12 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Kan kronofogden gå in i mitt bankfack.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På sida 115 i Kronofogdemyndighetens handledarbok om utmätning som du hittar här står angivet att Kronofogden kan öppna en gäldenärs bankfack. Som huvudregel underrättas inte gäldenären om att bankfacket kommer att öppnas. Det stadgas vidare att Kronofogden måste förvissa sig om att gäldenären äger bankfacket ensam eller tillsammans med någon. Om gäldenären innehar bankfacket själv anses innehållet utgöra gäldenärens egendom och kan då utmätas. Om gäldenären äger bankfacket tillsammans med någon måste det göras en bedömning av om egendomen tillhör gäldenären eller inte och om den kan utmätas eller inte. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan Kronofogden utmäta egendom som jag inte äger?

2020-07-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har två barn som bor med mig och jag har hamnat i en situation där jag kanske måste flytta och folkbokföra mig hos min mamma och hennes man. De bor i villa och jag har skulder hos kronofogden! Min fråga: Kan kronofogden på något sätt mäta ut något som min mamma och hennes man äger? De är gifta och äger fastigheten gemensamt. Jag kommer endast att vara inneboende och hyra en del av fastigheten.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Endast dina tillgångar kan utmätasDin fråga besvaras i Utsökningsbalken (UB) som reglerar hur utmätning får ske. Det är endast din egendom som kan utmätas av Kronofogden (4 kap. 17 § och 24 § UB). Detta gäller för både lös och fast egendom. Kronofogden kommer därför inte kunna utmäta något som tillhör din mamma och hennes man. Men om det verkar som om du är ägare till viss egendom fast du egentligen inte är det kan Kronofogden utmäta denna egendom. Det gäller framförallt lös egendom som lättare sammanblandas inom hemmet. Jag föreslår därför att din mamma och hennes man sparar kvitton på inköp och att ni inför flytten skriver ned vad som ägs av vem och vad som gäller vid nyinköpt egendom under tiden du bor hos dem. SammanfattningKronofogden kommer inte kunna mäta ut din mammas och hennes mans egendom. Finns det däremot frågetecken om vem som äger viss egendom kan det hända att egendomen utmäts om Kronofogden anser att den tillhör dig, även om den inte gör det. Se därför till att spara kvitton på inköp och skriv ner vilken egendom som tillhör vem innan du flyttar in. Med vänliga hälsningar,