Utslag från kronofogden

2020-03-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej min bolag har fått utslag i kronofogden för 10 dagar sedan . Idag fick jag info från min kompis som för en lista av alla bolag med skulder från kronofogden att en av mina bolag har fått utslag , jag har inte fått någon paper från kronofogden alls om detta så jag kunde ta ställning till skulden. Vad kan jag göra för att försöka fixa detta? Mvh Alex
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar det som att du undrar över vad som gäller i de fall man inte har fått besked om utslag från Kronofogden. Alltså kommer lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt utsökningsbalken (1981:774) att tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga. UtslagUtslag meddelas i de fall där man inte har invänt mot det krav som man fått i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning (42 § första stycket lag om betalningsföreläggande och handräckning). Vad detta innebär är att man måste följa/betala det som framgår av utslaget. På så sätt kan det likställas med en dom. Man måste alltså direkt betala till sökanden eller dennes ombud. Om sökanden istället har vänt sig till Kronofogden för verkställighet är det Kronofogden som du ska betala till. Underrättelse om utslaget ska som huvudregel sändas genast till parterna (44 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Det är alltså märkligt om du inte ännu har fått ett brev från Kronofogden angående utslaget. Beroende på om utslaget i målet är om särskild handräckning eller inte ser dina möjligheter olika ut för att gå vidare med din fråga. Du kan läsa mer om utslag på kronofogdens hemsida. Utslag om betalningsföreläggande eller vanlig handräckningOm du är missnöjd med utslaget i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning kan du - Ansöka om återvinning (52 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Vad detta innebär är att du omprövar utslaget i domstol. Denna ansökan ska skickas in skriftligen till kronofogdemyndigheten inom en månad från utslagets datum (53 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Du måste i vart fall betala det som utslaget kräver även då du ansöker om återvinning. - Överklaga utslaget hos tingsrätten inom tre veckor från utslagets datum (55 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Överklagandet ska lämnas in skriftligen (18 kap. 1 § första stycket utsökningsbalken). Utslag om särskild handräckningOm det istället rör sig om särskild handräckning har du möjlighet att även här överklaga utslaget. I sådana fall gäller samma krav som för överklagandet ovan. Den uteblivna underrättelsenEftersom du har "förlorat" 10 dagar för att ta ställning till huruvida du vill överklaga beslutet kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och argumentera att laga förfall föreligger i ditt ärende (18 kap. 9 § tredje stycket utsökningsbalken). Med laga förfall avses en sådan omständighet som inte borde kunnat förutses som ursäktar ditt sena ställningstagande. Du måste alltså kunna visa att du inte fått någon underrättelse från kronofogden angående utslaget mot ditt bolag. Det vore alltså smart att kontakta Kronofogden för att klargöra situationen som har uppstått. Om du fortfarande känner dig osäker på hur du kan gå vidare i ditt ärende rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kanMed vänliga hälsningar

Vanlig handräckning

2020-02-03 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej hyr en sommarstuga på årsbasis. En kompis behövde renovera sin lgh, kom till mig och frågade - kan jag köra ut lite grejer? ja ok svarade jag. nu är hela undervån c:a 45 kvm fylld med prylar från golv till tak. renoveringen gjord men prylarna kvar, mkt oroande. Vad kan jag göra?
Sebastian Kjellkvist |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag förstår dig så vill du få bort din kompis egendom från din sommarstuga. Denna situation regleras av 3 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (Lbfh), s.k vanlig handräckning. 3 § 2 p anger att ett åläggande för svaranden att fullgöra något annat än betalning, om tidpunkten för fullgörelse har inträtt. I detta fall att hen ska fullgöra sin förpliktelse att flytta sin egendom bort från din sommarstuga. Ansökan görs skriftligt (9 §) och du, i egenskap av sökande, ska i ansökan ange yrkande och grunder (10 §) och ska sedan ges in till kronofogdemyndigheten (19 §). Du kan ansöka och läsa mer om det på kronofogdemyndighetens hemsida. I första hand rekommenderar jag dock att du försöker få kontakt med din kompis innan du lämnar in en ansökan. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle det återstå några oklarheter är du välkommen att ställa ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra när någon är skyldig en pengar?

2020-01-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |vet ej hur jag ska göra i detta fall...jag har blivit rejält blåst på pengar.en tjej har lånad av mig, sen lovade hon att betala tillbaka, vilket hon inte gjort.sen har hon sagt att hon kan lösa pengar genom att jag betalar henne ytterligare, vilket jag gjort.så har det varit flera gånger.hon har till och med skrivit kontrakt via sms på att om jag bara swishar "denna summa" så får hon lös pengar och jag kan få "såhär mycket tillbaka".Så jag har gjort så med henne, men det hjälpte inte.sen kom det fram att hon kommer att få ut ett lån, men hon måste betala in en viss summa för att få ut det.då skrev vi nytt kontrakt via sms...så jag swishar och sen samma sak igen.blir bara lurad hela tiden.vad ska jag göra? polisanmäla? skicka henne till kronofogden?är vårat kontrakt något bra bevis som hjälper mig att få dom pengar hon lovar mig?för jag vill verkligen ha det hon lovat mig + att jag tagit stor ekonomisk skada av detta.våra kontrakt lyder sähär..."jag ( hennes namn och födelsenunmmer ) lovar att "han" ska få "si och så mycket" då han swishat mig så att jag får lös mina pengar, han får dom senas ( tid och datum )...det måste väl ändå vara ett giltigt kontrakt som gör att jag kan få det hon lovat?jag har alla sms och swishar sparade osv. kan jag också kräva skadestånd? osv?ber er om bra svar och gärna exampel på vad man kan göra och vad man kan få av henne och kräva med mera.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När någon är skyldig en pengar och inte betalar kan man vända sig till Kronofogdemyndigheten.Hur det går till hos Kronofogden:Det första du gör är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det kostar 300 kronor att ansöka om ett sådant föreläggande. Detta innebär att Kronofogden hjälper dig att fastställa skulden, som ett bevis på att personen är faktiskt är skyldig dig pengar. Kronofogden skickar då ett föreläggande till personen du vill få betalt av (svaranden) samt ett delgivningskvitto som personen ska skriva under och skicka tillbaka. Efter att du ansökt om betalningsföreläggande så kommer svaranden antingen betala dig, bestrida skulden eller eventuellt inte höra av sig alls.- Om svaranden betalar så är tvisten löst. Då måste du meddela Kronofogden om detta så ärendet kan läggas ned. Du måste även meddela myndigheten om svaranden endast skulle betala en del av skulden.- Om svaranden bestrider skulden får du möjlighet om du vill skriva av ärendet eller ta det till domstol. Det krävs en avgift för att gå vidare till domstol.- Om svaranden inte hör av sig meddelar Kronofogden ett utslag där svaranden förpliktas betala vad han eller hon är skyldig. Även här kan svaranden invända och ärendet går till domstol om du betalar avgiften. Efter utslag/dom på skulden kan du ansöka om verkställighet hos Kronofogden, vilket innebär att de ger svarande en viss tid på sig att betala innan dennes ekonomi undersöks efter utmätningsbara tillgångar.Här är en länk till hur du ansöker om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Sålt produkter som jag inte fått betalt för

2020-01-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om jag sålt produkter så som Mary Kay, men inte fått betalt. Kan jag då göra en anmälan på detta? Denna människa har nonchalerat mig o varken svarar eller öppnar dörren när man kommer. Har även lånat ut mina balklänningar som kosta mig 3500:- samt en tiara för 500:- har inte fått tillbaka detta heller. Så hur gör jag?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag beklagar det inträffade och självklart ska jag hjälpa dig!KronofogdenOm vi börjar med försäljningen av produkterna, har ni kommit överens om vilket datum som personen ska betala till dig? I sådana fall räknas dagen efter det bestämda datumet som den dag då betalningen har förfallit till betalning. Om ni inte pratat om något datum, så bör ni börja med att bestämma ett datum. Om personen efter det datumet inte har betalat kan du vända dig till Kronofogden (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande.Ansökan om betalningsföreläggande innebär att KFM ålägger personen som är betalningsskyldig enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva hela skulden till dig d.v.s. (lånet+summans ränta) + räntan för dröjsmålet + ansökningsavgiften. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol, som i en dom slår fast att personen som är betalningsskyldig ska betala tillbaka det till dig.Eventuella brott som kan bli aktuellaJag vet inte riktigt omständigheterna kring händelsen, men betalar hon inte tillbaka kan hon bli skyldig till bedrägeri enligt 9 kap § Brottsbalken. Avseende balklänningarna och tiaran nämner du att det varit ett lån. Lämnar hon dock inte tillbaka kan hon bli skyldig till stöld enligt 8 kap 1 § Brottsbalken. Avslutande rådDu skriver att hon i princip är okontaktbar. Jag skulle rekommendera dig att polisanmäla händelsen och förklara för polisen vad som har hänt. Därefter kommer åklagaren bedöma vilken brottstyp som blir aktuell. Dessutom bör du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden avseende Mary Kay produkterna, då det kan ta tid att få pengarna via en rättegång.Återkom gärna vid ytterligare funderingar, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Ex-make vägrar hämta upp sina saker

2020-02-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Mitt ex friade till mig 31/12 - 2019. Jag sa ja. En månad senare är han otrogen och jag gör då slut med honom. Han har saker kvar hos mig, så som kläder och tvspel (jag har inget kvar hos honom). Har bett honom hämta detta under 2 veckors tid nu men han vägrar och menar att jag skall åka och möta honom halvvägs med hans saker något jag inte vill göra. Dels för att det är hans saker och dels för att han är orsaken till att vår relation tagit slut. Vad har jag rätt att göra med hans saker han vägrar hämta? Vill inte ha dessa liggandes här utan vill kunna gå vidare med mitt liv utan ett spår utav honom i det.Tack på förhand.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Dina rättigheter och skyldigheter regleras i det här fallet i 8 och 10 kap. brottsbalken. Vill du följa med i lagrummen får du gärna klicka på länkarna eller söka upp de på nätet!Ex-maken vägrar hämta upp sina sakerDet är beklagligt att ditt ex vägrar hämta upp sina saker, dock är det viktigt att poängtera att det han lämnat kvar fortfarande är hans saker. Det betyder att du tyvärr inte har rätt att förfoga över det han lämnat kvar hur som helst, t.ex. genom att slänga bort det. Det brottet du riskerar att begå om du slänger sakerna är olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. Ett annat exempel är att du skulle lämna sakerna på en annan plats utan hans tillstånd, då blir brottet egenmäktigt förfarande aktuellt enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Detta betyder dock inte att ditt ex har rätt att vägra att hämta upp sina saker. Precis på samma sätt som du inte får flytta hans saker utan tillåtelse får ditt ex inte heller lämna kvar sina saker utan tillåtelse. Han kan därför riskera att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att ta upp plats i din bostad utan din tillåtelse. Möta varandra halvvägs?Du har ingen skyldighet att möta upp ditt ex halvvägs utan det är något du får bestämma själv om du vill göra. Här kan det dock vara värt att komma ihåg att ditt ex har en skyldighet att hämta upp sina saker, varför han inte kan vägra att åka till dig för att hämta upp sakerna så länge du håller allt tillgängligt för hämtning.Ansök om handräckningEtt av de medlen du kan ta till är att ansöka om s.k. handräckning hos kronofogden. En sådan ansökan innebär att kronofogden förelägger ditt ex att hämta upp sakerna som lämnats. Beslutet som kronofogden sedan tar om handräckning kan leda till att ditt ex blir skyldig att snarast hämta sina saker. Denna ansökan gör du genom att fylla i en blankett på kronofogdens hemsida. Själva ansökan kostar 300kr, du kan dock begära att få ersättning för kostnaden i din ansökan. SammanfattningDu har alltså en begränsad rätt till vad som får göras med sakerna som ditt ex lämnat kvar. Allting måste hållas tillgängligt för upphämtning. Ni har möjlighet att bestämma själva hur det ska ske men det finns ingen skyldighet för dig att gå längre än att hålla sakerna tillgängliga för upphämtning hos dig. Om ditt ex fortfarande skulle vägra att hämta upp sakerna kan du ansöka om handräckning hos kronofogden för att försöka snabba på processen. Med vänliga hälsningar,

Obefogade skulder krävs av mig - Vad gör jag?

2020-02-01 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Kan X lämna in betalningsföreläggande utan att ha något som skriftligen styrker att mina släktingar är skyldiga pengar? X hotar med detta trots att mina släktingar inte är skyldiga denne något över huvud taget. Denne kanske hoppas att mina släktingar ska betala innan det går till rättegång. Jag ser det som trakasseri. Behöver mina släktingar oroa sig eller t.ex. spara sms från "hotar en".N---i
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din frågaI situationer som denna behöver man se till att kommunicera med Kronofogden. Innan någon form av utmätning kan göras behöver ett beslut tas hos dem gällande fordringens giltighet.När ansökan lämnats in hos kronofogden ska den svarade(den som kravet riktar sig mot) på kronofogdens anmodan ge sin inställning till kravet (25 § Betalningsföreläggandelagen). Om kravet bestrids kommer beslut tas av myndigheten om skulden är giltig. Sökande har bevisbördan för att svarande är skyldig dem pengar. Bestridande skall skickas in skriftligen till Kronofogden (31 § Betalningsföreläggandelagen)Om det kan antas att kravet är obefogat eller ogiltigt kommer det behandlas som om det vore bestritt redan från början (23 § Betalningsföreläggandelagen). Utan bevis för skulden kommer detta troligen att ske.Jag rekommenderar att ni säger till den som hävdar att ni är skyldiga dem pengar att vända sig till Kronofogden. De kommer som oberoende tredje part besluta om skulden är giltig. Dessutom kan de hjälpa er på vägen med hanteringen av ärendet ifall fler frågor skulle uppkomma. Om ni behöver hjälp av andra myndigheter kan de hänvisa er dit också.Jag hoppas att ni lyckas lösa situationen. Vi står också till ert förfogande ifall ni behöver mer hjälpMed vänliga hälsningar,

Betalningsföreläggande

2020-01-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Min vän har lånat pengar av mig (mindre än 5000kr) och vi skrev aldrig något kontrakt vid tillfället då hon lånade dessa pengar. Vi är inte vänner längre och jag har bett om pengarna tillbaka. Personen i fråga påstår att denne inte kan ge tillbaka pengarna "just nu" pga sin ekonomiska situation. Nu vet jag inte till 100% hur den ekonomiska situationen ser ut men jag vet att det är inte en omöjlighet för personen. Hur kan jag se till att få tillbaka mina pengar? Är det möjligt att skriva ett kontrakt i efterhand? Kan jag gå via kronofogden?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en person vägrar betala tillbaka en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Enligt 2 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH) är en ansökan om betalningsföreläggande möjlig om en skuld inte betalats tillbaka vid det datum man kommit överens om. I 5 § Lag (1936:81) om skuldebrev står det att om ingen tid för återbetalning har avtalats ska pengarna betalas tillbaka när den personen som lånat ut pengarna begär det. Eftersom du har begärt pengarna och inte fått tillbaka dem har du alltså rätt att ansöka om ett betalningsföreläggande.Ansökan ska göras skriftligt och det ska tydligt framgå varför du gör ansökan och vad du vill att den ska resultera i, 9 § och 10 § LBH.När Kronofogden fått din ansökan skickar de information till personen som är skyldig dig pengar, 25 § LBH. Personen ska fylla i ett delgivningskvitto för att visa att han eller hon har tagit del av ditt krav. Antingen betalar personen efter detta eller så kan personen hävda att det inte finns någon skuld. Kronofogden tar då kontakt med dig och du får avgöra om tvisten ska drivas vidare i domstol (mot en viss kostnad), 33-34 LBH. Om du inte vill ta processen vidare till domstol kommer ärendet inte att utredas vidare. Skulle personen inte svara på delgivningen i tid kommer kronofogden meddela ett utslag som innebär att personen måste betala det du ansökt om. Då kan personen även bli skyldig att betala ränta.På Kronofogdens hemsida kan du läsa om hur man går tillväga för att göra en ansökan. En ansökan kostar 300 kr. Med vänlig hälsning,

Får ej tillbaka pengar från låntagare,, vad kan man göra?

2020-01-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag lånade ut 57000kr till mina arbetskamrater för 2 år sedan och skulle få tillbaka de in om 6 månader, fick en del men 22500kr vill de inte betala tillbaka. De säger att de inte har själv tros att bada jobbar och har egen firma. Snälla vad ska jag göra att få mina pengar.
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då man lånat ut pengar till någon och de inte betalar tillbaka allt eller en del av summan som i ditt fall kan man vända sig till kronofogden. Det första steget är att få det fastställt att personen i fråga har en skuld till dig och är skyldig dig pengar. Det gör man genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Om din skuld redan är fastställd (antingen genom en dom i tingsrätten eller i ett tidigare betalningsföreläggande) ansöker du om verkställighet hos kronofogden och då börjar de undersöka möjligheterna för att du ska få betalt. Jag utgår från att din skuld inte är fastställd. Du kan då ansöka om betalningsföreläggande. Kravet ska avse pengar och det sista datumet för att betala tillbaka ska vara passerat. Detta är klart uppfyllt i ditt fall då de skulle betala åter inom 6 månader. Du ansöker genom att fylla i denna blankett från kronofogdens hemsida (här är länken). Tänk på att fylla i informationen noga och utförligt, annars kan du behöva att komplettera den. Du ska ange ditt krav (att du vill ha dina pengar tillbaka och summan) och grunderna för det (du har lånat ut pengarna till X och de har endast betalat tillbaka en del av pengarna). Det kostar 300 kr att ansöka men det kan du begära ersättning för i själva ansökan. Om du väljer att anlita ett ombud kan du även begära ersättning för arbetet, normalt 380 kr. När din ansökan kommit in till kronofogden skickar de ett föreläggande till personen/personerna i fråga med ett delgivningskvitto de ska skriva under och skicka tillbaka. Det är ett bevis på att de tagit del av betalningsföreläggandet. Personen kan sedan reagera på olika sätt och vidta olika åtgärder. Kravet kanske får denne att betala det återstående av skulden till dig eller ytterligare en del av hela skulden. I båda fall ska du kontakta kronofogden via mail eller brev, om hela skulden betalas ska du ta tillbaka ansökan. Personen kan invända mot ditt krav och då bestrida. Då får du avgöra om du vill ta det vidare till domstol, om inte så avskrivs ärendet. Om du väljer att gå vidare tar domstolen över och du får betala mellan 600-2500 kr i avgift, beroende på hur stor skulden är och handläggningen. Om personen inte skulle reagera eller svara så kommer dennes skuld gentemot dig att fastställas. Du kan då begära verkställighet. Med vänlig hälsning