Vad ska man göra när ett myndig barn inte vill flytta ut?

FRÅGA
Jag har en dotter som bor hemma som är 19 år.Vi går inte ihop här hemma O jag vill att hon flyttar men hon vägrar.Va ska man göra i ett sånt läge. Vi bara bråka jämt. Hon hjälper inte till o det uppstår konflikter hela tiden.Kan jag kräva att kommunen hjälper min dotter med lägenhet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som förälder har man en underhållsskyldighet som bland annat innebär att låta sitt barn bo kvar hemma. Reglerna kring detta finns i 7 kap föräldrabalken (FB). Denna underhållsskyldighet gäller fram till dess att barnet fyllt 18 år eller till dess att barnet slutat skolan, dock hör inte universitet eller högskolan till detta krav, enligt 7 kap 1 § andra stycket FB.

Avhysning med hjälp av kronofogdemyndigheten

Om du inte har en underhållsskyldighet behöver du inte låta din dotter bo kvar hos dig. Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om avhysning. Detta kallas för vanlig handräckning. Se 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan begära att kronofogdemyndigheten ska verkställa beslutet om avhysning innebärandes att du får hjälp med att se till att dottern flyttar ut. En sådan ansökan kostar 300 kronor. På kronofogdens hemsida kan du finna närmare information om detta.

Hjälp med bostad av kommunen

Bestämmelser beträffande denna fråga återfinns i Socialtjänstlagen (SoL).

Socialnämnden ska "främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning" enligt 3 kap 2 § SoL. Att "främja" innebär dock inte att Socialnämnden har en skyldighet att ordna en bostad åt sina medborgare. Utgångspunkten är alltså att Socialnämnden inte har en skyldighet att ordna bostad. Det har dock genom rättspraxis konstaterats att Socialnämnden kan vara skyldig att tillgodose en bostad i vissa fall. Ett exempel är domstolsavgörandet RÅ 1990 ref. 119 som handlade om en sjuk kvinna med fyra barn där två av dem var funktionsnedsatta och som bodde i en husvagn som inte var större än åtta kvm. Det som ska kunna få hjälp med bostad ska vara bostadslös och dessutom ha mycket svårt med att ordna en bostad på egen hand.

Min bedömning är att din dotter bör söka bostad på egen hand. Om hon skulle vara sjuk att hon inte kan ordna en bostad själv kan socialnämnden finna att det finns skäl att hjälpa henne med det. Det ska även nämnas att det däremot finns möjlighet för din dotter att ansöka om bistånd så att hon har en ekonomisk möjlighet att ordna en bostad.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (512)
2021-04-29 Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?

Alla besvarade frågor (92029)