Kan enskild egendom utmätas av kronofogden?

FRÅGA
Kan kronofogden göra utmätning på ett arv som är Bröstarvinges enskilda egendom ?Om jag har skulder till kronofogden och jag får ett arv som är en skild egendom kan då kronofogden mäta ut allt
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

För att finna svaret på vad som gäller för kronofogdsmyndigheten vid utmätning måste vi gå in i utsökningsbalken och titta.

Vilken egendom får utmätas?

Som utgångspunkt får kronofogden lov att utmäta all egendom som är gäldenärens, till och med arv.

Undantag:

Från denna utgångspunkt fråntas dock sådan egendom som är förbehållen att den ej får lov att säljas vidare (5 kap. 5 § Utsökningsbalken). Ett sådant förbehåll kan endast uppkomma genom gåva eller testamente.

Innefattas din enskilda egendom inom undantaget?

Enskild egendom innebär att den kommer att undantas vid en bodelning för såväl gifta som sambos (7 kap. 2 § äktenskapsbalken och 4 § sambolagen). Har egendomen bytts ut mot annan egendom så har innehavaren fortsätt samma rätt till den förvärvade egendomen.

Samma sak gäller vid arv om du vore gift. Den enskilda egendomen kan inte bli en del av arvet till din make/makas arvingar, eftersom den inte kan delas upp vid bodelningen som genomförs på grund av makan/makens bortgång.

Att egendomen är angiven som din enskilda egendom ger dig alltså rätten till att behålla den orörd trots bodelning. Däremot får du inte en rätt till att frånta egendomen från en utmätning. För att en ärvd egendom skall bli borttagen från utmätningen krävs ett förbehåll för att egendomen inte får lov att säljas. Ett sådant förbehåll ingår alltså inte i att egendomen är din enskilda.

Slutsats:

Eftersom det inte framgår av omständigheterna att det finns ett förbehåll som säger att du inte får lov att sälja vidare egendomen, så får därför kronofogden utmäta den enskilda egendomen du fått i arv. Finns det dock ett sådant förbehåll har dem inte denna rättighet.

Jag hoppas nu att allt löser sig för dig! Har du fler frågor och funderingar så tveka inte på att ställa en ny fråga till oss på Lawline.

Allt gott!

Vänligen,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (512)
2021-04-29 Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?

Alla besvarade frågor (92141)