Vad händer med skulden?

FRÅGA
Om jag vill kräva tillbaka pengar från mitt ex utifrån ett gemensamt bolån där all betalning skett från mig, vad har jag för rättigheter. kravet kommer baseras på tiden från det att hon beslutade att separeras tills att bodelningen blev klar. Lånet i fråga fortgick och betalningarna betalades in av mig men hon stod fortfarande som lånetagare. kronofogden har uppmanat mig att själv först kräva pengarna från henne och att det skulle ske med en tidsfrist och om det inte godtogs skulle jag gå vidare till kronofogden med en ansökan men mer relevant information fick jag ej. vet ni om det finns något specifikt kring detta (juridiskt)
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som du kanske förstår är din fråga väldigt öppen och det kan finnas en mängd olika omständigheter som skulle påverka vad som sker eller skulle kunna ske rent juridiskt för att den som är skyldig dig pengar ska betala.

Du nämner i din fråga att du har varit i kontakt med KFM, och att de rekommenderat dig att försöka lösa situationen på egen hand. För att KFM ska ha möjlighet att agera i ditt fall måste du ha framställt ett betalningskrav till den person som är skyldig dig pengar, och även angett ett förfallodatum där skulden senast ska vara betald. Det är därför viktigt att betalningsfristen görs tydlig för ditt ex för att hon ska ha en reell möjlighet att betala skulden utan inblandning av en myndighet. Skulle hon efter denna tidsfristen inte betala kan du ansöka om ett s.k. Betalningsföreläggande hos KFM.

Ett betalningsföreläggande innebär inget annat än att KFM fastställer skulden. Föreläggandet skicks därefter till den person som är skyldig pengar, i ditt fall är det ditt ex. Hon får då ta ställning till föreläggande, och kan välja att betala, bestrida eller inte göra någonting alls.

Betalar hon avskrivs ärendet. Gör hon inga invändningar gällande skulden fattar KFM ett utslagsbeslut som alltså är en exekutionstitel och innebär att hon dels blir skyldig att betala dig det begärda belopp, dels att KFM med tvång kan agera för att utsöka beloppet hos henne genom att utmäta hennes egendom.

Skulle hon däremot bestrida skulden, kan KFM inte besluta om utslag. Att hon bestrider skulden innebär nämligen att hon inte medger att skulden i sin helhet finns eller att det begärda beloppet är felaktigt. Du måste då ta ställning till hur du vill göra, och har två val till ditt förfogande. Du kan begära prövning av skulden och då lämnas ärendet över till en allmän domstol, begär du inte prövning avskrivs ärendet.

Sammanfattningsvis är det alltså svårt att bedöma vad som sker framöver samt att det är beroende av hur du ex förhåller sig till skulden. Men precis som KFM rekommenderat bör du framhålla ett tydligt betalningskrav med en förfallodag. Först efter att skulden förfallit till betalning kan man vidta åtgärder för att tvångsvis betala din skuld, i fall hon inte frivilligt betalar det begärda beloppet.

Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (514)
2021-05-31 Vad ska jag göra om min kollega vägrar att betala tillbaka lånet?
2021-05-19 Är det värt att vända sig till Kronofogden för att driva in en skuld från en vän?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar

Alla besvarade frågor (93231)