Hur får man någon att betala sin skuld?

Hejsan! jag svarade på en annons på blocket och ville köpa en mobil. Säljaren och jag skrev under ett kontrakt med bankid. Jag swishade för varan men den dök aldrig upp. detta blev polisanmält med lades ner. Jag vill gå vidare med det här då jag har ett kontrakt undertecknat med e legitimation och få varan eller pengar tillbaka. vad bör jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Hur jag tolkar din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har betalat, men att säljaren inte har skickat varan. Den har alltså inte kommit bort i posten. Har den kommit bort i posten är det som utgångspunkt inte säljaren som bär risken för den (KöpL 7 § andra stycket). Du får då istället vända dig till posten.

Vad kan du göra för att få tillbaka pengarna?

Har du inte redan gjort det är ett första steg att kontakta Blocket. Har företaget något köparskydd eller lämnar det några garantier vid denna typ av händelse? Finns det ingen hjälp att få där kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få pengarna tillbaka. Det kommer kosta dig 300 kr, men det är en summa du kan kräva tillbaka från säljaren.

Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden skickar en uppmaning till säljaren om att betala vad du påstår att han eller hon är skyldig. En förutsättning är förstås att du har säljarens personuppgifter (lag om betalningsföreläggande 18 §), d.v.s. de uppgifter som anges i RB 33 kap 1 §. Om säljaren varken besvarar Kronofogdens uppmaning eller betalar dig kommer myndigheten meddela utslag i enlighet med din ansökan (lag om betalningsföreläggande 42 §). Det innebär att skulden fastställs och, på din ansökan, kan läggas till grund för t.ex. utmätning (UB 1 kap 1 §, 3 kap 1 § 8 p och 4 kap 1 §).

Om säljaren istället bestrider betalningsföreläggandet, d.v.s. hävdar att din fordran inte har någon grund och är ogiltig, måste du överväga om du vill ta det vidare till domstol. I detta skede kan du isåfall be Kronofogden överlämna ärendet till tingsrätten (lag om betalningsföreläggande 33 §). Eftersom tvisten isåfall kommer röra ett relativt litet belopp (under ett halvt prisbasbelopp/23,650 kr) kommer du till stor del behöva stå för dina egna rättegångskostnader, även om du vinner (RB 1 kap 3 d § och 18 kap 8 a §).

Vad kan du göra för att få mobiltelefonen?

Eftersom tidpunkten för när mobiltelefonen ska avlämnas har passerat (KöpL 9 §), kan du ansöka om handräckning hos Kronofogden (lag om betalningsföreläggande 3 § 2 p). Precis som vid ett betalningsföreläggande kommer säljaren uppmanas att inrätta sig efter ditt krav. Om säljaren bestrider ditt krav får du precis som vid betalningsföreläggandet ansöka om att Kronofogden överlämnar ditt ärende till domstol. Väljer säljaren istället att förbli helt passiv kan Kronofogden fastställa ditt krav genom utslag. Det innebär att handräckningen, på din ansökan, kan verkställas av myndigheten (UB 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 3 kap 1 § 8 p). Det kostar 600 kr som myndigheten primärt kommer kräva av säljaren. Om säljaren inte kan betala kommer du att krävas.

Avslutande kommentar

Som du märker har du vissa verktyg att tillgå. Dock får Kronofogden in många ansökningar per år varför det kan ta ganska lång tid innan din ansökan handläggs. Eftersom Kronofogden har en viss dignitet bakom sitt namn väljer många att betala redan när det kommer ett betalningsföreläggande. Av den anledningen kan det vara ganska effektivt om du tycker det är värt väntan. Att ta det vidare till domstol är inte särskilt kostnadseffektivt eftersom du inte kan räkna med att få igen särskilt mycket av dina eventuella rättegångskostnader (för t.ex. juridiskt ombud).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns HellbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo