Få betalt från en person som vägrar betala

2019-12-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej ! Sålde en hund åt en bekants vän . Hunden va 2 år och blind på ett öga , vilket jag talade om . För övrigt visste jag inte så mycket om hunden . Hunden bodde hos mig och min hund i några veckor och det funkade kanon . Men jag ville inte ha 2 hundar . Hon / de som köpte honom kom och hälsade på och de fann varann direkt , så de fick köpa honom , trots att det va flera intresserade . Hon ville jag skulle kolla med ägaren om försäkring och vaccinationer . Vilket jag gjorde . Men fick inget svar från ägaren , då anledningen till att hunden skulle säljas va pga skilsmässa . Då hon blev lämnad med två små barn , blev det för mycket för henne och valde att sälja hunden. Hon pluggade åxå , så ekonomin funkade inte att ha hund . Priset var 1500:-. Då de nya ägarna var bekanta för mig , fick de ta honom med sig dagen efter. Betalning skulle göras via swish till mig . Jag betalade till ägaren då jag litade på köparen . Köparen frågade igen om jag hade fått nåt svar fr ägaren , men det fick jag inte . Visste att hon mådde dåligt och det sa jag till köparna. Några pengar fick jag inte . Sen blev jag sjuk i cancer och hade ingen ork att ta tag i det . Men skickade meddelande till köparen ang betalning 6 mån efter köpet. Men då ville hon inte betala , då hon fått lägga pengar på trimning - klipp och pälsvård , då han va tovig i pälsen . Men det såg de ju när de kom för att träffa hunden . De hade även fått gå till vet. pga analsäcksinfl. Vilket många hundar får . Hur får jag betalt ?
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, det finns faktiskt flera tillvägagångsätt att få betalt. Eftersom din fråga berör just betalningsdelen kommer jag att redovisa de olika tillvägagångsätt som finns att få betalt och inte beröra huruvida köpet är giltigt eller inte.De relevanta lagar som blir tillämpliga i ditt fall är inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt rättegångsbalken. Steg 1. Vi kan börja med den första. Inkassoföretag är privata företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner. De driver alltså in skulder för annans räkning. Om gäldenären (den som är skyldig pengar) är betalar via inkassokravet kommer inkassoföretaget att skicka vidare ärendet till kronofogdemyndigheten. Fördelen med inkassoföretag är att de räknar ut dröjsmålsräntan och hanterar det administrativa mot betalning utan att du själv behöver ha koll på det. Detta regleras i inkassolagen. Enligt 1 § i inkassolagen står det "med inkassoåtgärd förstås åtgärd som innebär annan påtryckning på gäldenären än angivande av tid för betalning eller uppgift om att fordringen, om den inte betalas, kommer att överlämnas till någon annan för inkasso" Steg 2.Som ett andra alternativ kan du som privatperson vända dig direkt till kronofogdemyndigheten (KFM) och begära betalningsföreläggande i enlighet med lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Effekten av sådan åtgärd är ett yrkande om att någon ska åläggas att fullgöra en förpliktelse som är förfallen till betalning, 2 § BfL. Om KFM tar upp ansökningen kommer svaranden (gäldenären) att föreläggas att yttra sig (bestrida/acceptera), 25 § BfL. Om gäldenären bestrider betalningsföreläggandet inom tidsramen (inte senare än två veckor) kommer ärendet att hänskjutas till tingsrätten som ett tvistemål, 33 § BfL. Om svaranden (gäldenären) inte bestrider betalningsföreläggande i rätt tid kommer KFM att meddela ett utslag, som medför att KFM utmäter gäldenärens egendom i enlighet med utsökningsbalken. Steg 3.Det tredje alternativet är att stämma gäldenären direkt i rättegång. Detta sker genom att skicka in en ansökan till tingsrätten (Stockholms tingsrätt om du exempelvis bor i Stockholm), RB 10:1. Du kan antingen driva en fastställelse- eller fullgörelsetalan, RB 13:1-2. En fastställelsetalan är en sådan där tingsrätten fastslår att en skuld föreligger. En fullgörelsetalan förutsätter att en skuld föreligger och att skulden ska betalas. I ditt fall är det fråga om en fastställelsetalan eftersom motparten verkar motsätta sig att en skuld ens föreligger av olika skäl. Du kan därför ange att det är fråga om en fastställelsetalan i ansökan. Vad du borde göraDu borde följa de stegen i den ordning de är skrivna eftersom i första steget är det fråga om en påminnelse. En påminnelse kostar mindre och är mindre allvarlig i förhållande till steg 2 och 3. Funkar inte det kommer processen att leda till steg 2 och kanske steg 3 beroende på hur gäldenären svarar på betalningsföreläggandet i steg 2. Ansökan och priser för att betalningsföreläggande hittar du i Kronofogdemyndighetens hemsida - https://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlBlanketten för stämning till tingsrätten hittar du i domstolens hemsida - https://www.domstol.se/tjanster-och-blanketter/tvist/Mvh,

Hur begär man att ett ärende hos Kronofogden ska lämnas över till tingsrätt?

2019-12-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, vi har skickat in en ansökan till Kronofogdemyndigheten då vi har en kund som inte betalat sin faktura. Kunden har nu bestridit vår ansökan med invändningen "jag anser att kravet är felaktigt. Jag bestrider (invänder) mot kravet och jag motsätter mig sökandes yrkanden".Vi har nu fått ett föreläggande att inkomma med svar om vi vill att målet ska överlämnas till domstol, vilket vi vill. Min fråga är dock, behöver man ta juridisk hjälp för att skriva ett sådant svar eller räcker det med ett svar och skriftliga handlingar "i all sin enkelhet". Är det några särskilda termer man bör använda sig av?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har skickat en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Den du begär betalt av har nu bestridit din ansökan enligt 31 § LBH. Du kan begära att målet överlämnas till tingsrätt (33 § LBH). Din ansökan måste vara skriftlig och ska komma in till Kronofogdemyndigheten inom 4 veckor från det att du fick föreläggandet (34 § LBH). I din ansökan ska du ange de omständigheter och bevis som du vill åberopa i tingsrätten. Med detta menas att du ska skriva varför du anser att du ska få betalt av kunden. Du ska också bifoga skriftliga bevis och andra handlingar som du vill åberopa (35 § LBH).Det är inte svårt att begära att målet ska lämnas över till tingsrätt. Det viktiga är att du skickar in en skriftlig ansökan till Kronofogdemyndigheten inom 4 veckor och att du skickar med de skriftliga bevis som du vill åberopa, till exempel fakturor och liknande. Du behöver normalt sett inte ta juridisk hjälp för att göra detta.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Var vänder man sig om hyresgäst ligger efter med hyran och vägrar flytta?

2019-12-08 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Min hyresgäst är döende, från sjukhuset har man flyttat henne till äldreboende och hyran är inte betald, möbler är fortvarande i huset,hennes barn har sagt att de ska tömma huset men det är inte gjort, hur gör jag?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att du önskar att få din hyra betald samt avhysa de gamla ägarna från lägenheten. Din fråga regleras i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFH). Vad gäller angående hyran?Mellan dig och din hyresgäst har det uppstått en fordran där du har egenskapen av borgenär och hyresgästen är gäldenär. Det påtryckningsmedel du kan tillgripa är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § första stycket BFH). Sådan ansökan ska innehålla ett krav (beloppet), grund för kravet (hyreskontraktet) samt eventuell önskad ränta (9 -11 § BFH). Ärendet prövas av kronofogden (1 §; Jfr 19 § BFH) som även meddelar ett utslag om ärendet inte bestrids av gäldenären (42 § BFH). Så fort utslag meddelas verkställs en utmätning (2 kap. 1 § tredje stycket UB). Utmätning innebär att gäldenärens egendom tas i beslag av kronofogden för att säkerställa betalning för ditt anspråk samt de kostnader som förfarandet medför. Om gäldenären är på obestånd och inte kan betala kan det hela rendera i ett konkursförfarande.Vad gäller angående möblerna och avhysning från lägenheten?Således kan du vända dig till kronofogden för att ansöka om avhysning (3 § första punkten BFH). Således ser kronofogden till att personen avlägsnar sig från fastigheten och tar sina tillhörigheter. Förfarandet liknar det som sker vid ansökan om betalningsföreläggande. Ansökan om betalningsföreläggande och avhysning görs via kronofogdens hemsida. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kronofogden drar pengar från mitt konto utan anledning

2019-12-03 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag vill ha hjälp från en bra advokat som kan hjälpa mig med att stoppa kronofogden ,som tar mina pengar utan anledning ,utan mitt tillstånd ,har ingen skulder men ändå tar de viss summa varje månad utan tillstånd ,behöver hjälp att stoppa dem och försök få hemligt konto och uppgifter ,,, jag har en dotter att hand om ,så jag vill inte att de tar min pengar , jag är arbetssökande . och det är mer som jag behöver hjälp med också efter . jag ber er att hjälpa mig med en bra advokat och nån annan som kan ,, en advokat som inte tar betalt till allt är klart och fixat .. jag vill tjata ,men jag måste ,det är akut .
Adam Novak |Hej!Tack för att du har kontaktat oss med denna fråga.Det jag misstänker i detta fall är att det inte är Kronofogdemyndigheten som gör dessa dragningar, utan att du har blivit utsatt för kortbedrägeri. Min misstanke är att de har bara skrivit "kronofogden" vid transaktionerna i ett försök att undgå bankens uppmärksamhet. Kronofogdemyndigheten skickar alltid ett brev innan de börjar använda tvång, där de framställer kraven i form av en faktura.Kontakta din bank för att kontrollera transaktionerna. Du kan ringa dem på telefon, eller besöka ett kontor. Jag rekommenderar att du vänder dig till ett kontor i första hand, eftersom bankmän där i regel brukar ha bredare behörigheter pga. Swedsec-reglerna.Om det är så att allt stämmer i alla fall behöver du kontakta kronofogden för att se vad det är frågan gäller och om det finns möjlighet att invända mot kraven.Hoppas du har fått den hjälp du sökerMed vänlig hälsning,

Går det att hamna hos Kronofogden trots att man är skriven utomlands?

2019-12-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag är skriven i Tyskland och inte Sverige längre. Kan jag hamna i kronofogden om man inte är skriven i Sverige?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Det korta svaret är ja. Det finns inget hinder för Kronofogden att bistå med att rikta krav eller utmäta egendom med anledning av att du är skriven utomlands. En annan omständighet är att myndigheten sällan eller närmast aldrig kan hjälpa till när den som får kravet riktat mot sig inte har några tillgångar i Sverige. Ett exempel är om personen enbart har tillgångar utomlands. Mer information hittar du på kronofogdens hemsida, särskilt under fliken "Internationellt".Med vänlig hälsning,

Hur ansöker jag om betalningsföreläggande och hur går processen till?

2019-12-15 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejvem kan jag vända mig till när jag inte får ut semesterersättning som jag har rätt till efter jag avslutat mitt jobb, arbetsgivaren vill inte betala ut något och det har gått en månad.Med vänlig hälsning
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Du har inte fått betalt för din semesterersättning. Detta innebär att du har en fordran gentemot arbetsgivaren. Det enklaste sättet att indriva denna skuld, förutsatt att du och din arbetsgivare inte kan lösa det utan rättsliga förfaranden, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Hur ansöker jag om betalningsföreläggande? Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din arbetsgivare samt skälen som du bygger ditt anspråk på. Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan? När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten, i detta fall din arbetsgivare, och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen: 1. Arbetsgivaren väljer att betala i enlighet med din ansökan. I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört. 2. Arbetsgivaren bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH). Om arbetsgivaren bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser). 3. Arbetsgivaren bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH). I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall arbetsgivaren därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland utföra en utmätning. Slutsats Sammanfattningsvis innebär ovanstående att du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få ut din semesterersättning. Beroende på motpartens, det vill säga arbetsgivarens, inställning till yrkandet kan förfarandet ta lite olika vägar. Det mest långtgående scenariot är att frågan behöver prövas i domstol, vilket givetvis kan bli en utdragen och kostsam process. Därför är mitt råd till dig att återigen kontakta din arbetsgivare för att lösa fråga på så vis. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Betalningsföreläggande hos kronofogden - vad kostar det?

2019-12-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Undrar vad man i normalfallet kan få betala som max extra vid betalningsföreläggande från kronofogden, utöver grund fakturan. Tänker att man betalar när man får brevet från kronofogden, inte att det går till tingsrätten. Om grund fakturan är på 1003kr, den som gör ansökan hos kronofogden får betala 300kr i avgift (men som jag kommer få betala), får denna även ansöka om en kostnad på 380kr för eget arbete eller för ombuds kostnader? Så att summan kan bli så stor som 1683kr?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som kan hamna på din faktura är 300 kr i ansökningsavgift och 380 kr för eget arbete eller ombuds arbete. Svaret på din fråga är alltså ja, personen som vänt sig till kronofogden får ansöka om en kostnad på 380 kr för eget arbete och/eller för ombuds kostnader.När kronofogden börjar driva in skulden så kostar det 600 kr för personen som ansökt. Denna avgift kommer kronofogden också försöka ta ut från dig. Totalt kan alltså processen kosta dig 1280 kr (fakturan exkluderad).Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan kronofogden utmäta huset för en mindre skuld?

2019-11-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hejsan...Jag och min fru har fått brev att dom ska utmäta vårt hus pga en skuld som jag har på totalt 66 000 kr, min fråga är om det är befogat att sätta oss på gatan för 66 000?Vänliga hälsningarAnders
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Utmätningsordningen Kronofogden (KFM) har rätt att utmäta fast egendom enligt gällande rätt. En utmätning ska medföra så lite skada som möjligt och utmätning av fast egendom ska alltid vara sista steget, enligt 4:3 utsökningsbalken (UB). Detta innebär att kontanter och lös egendom ska utmätas först. Trots att er skuld är relativ liten så har KFM rätt att utmäta fastigheten, förutsatt att inget annat finns att utmäta. Mer om utmätning kan läsas här. ÖverklaganOm ni anser att utmätningen är felaktig kan ni begära rättelse av beslutet om utmätning, 4:33 UB. Ni kan också överklaga beslutet hos tingsrätten, 18:1 UB. Överklagan måste ha kommit inkommit inom tre veckor från att ni fick beslutet om utmätning, 18:7 UB.Jag hoppas ni fått svar på er fråga.Vänligen,