Kommer kronofogden utmäta mitt arv?

FRÅGA
Jag ska få ett arv på 3000 kr. Jag har skulder hos kronofogden. Får kronofogden alltid veta att man ska få ett arv utbetalt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arv kan utmätas
Arvet är en tillgång som alla andra tillgångar. Detta innebär att arvet, på samma sätt som övriga tillgångar, är utmätningsbart (4 kap. 2 § utsökningsbalken). Kronofogden kan emellertid inte utmäta egendom som genom lag är undantaget, exempelvis genom att det är testamenterat att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § utsökningsbalken).

Kronofogden har inte alltid kännedom om när en skuldsatt person ärver
Det är emellertid inte så att kronofogden alltid har vetskap om ett specifikt arv som en skuldsatt person ska erhålla. Tvärtom är det så att kronofogden ofta inte vet när en skuldsatt person de facto ärver vilket resulterar i att utmätning inte sker.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (463)
2020-09-16 Hur får man någon att betala sin skuld?
2020-09-15 Kommer kronofogden utmäta mitt arv?
2020-09-14 Kan man som skadeståndberättigad kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om skulden?
2020-09-06 Vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (84332)