Kommer kronofogden utmäta mitt arv?

FRÅGA
Jag ska få ett arv på 3000 kr. Jag har skulder hos kronofogden. Får kronofogden alltid veta att man ska få ett arv utbetalt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arv kan utmätas
Arvet är en tillgång som alla andra tillgångar. Detta innebär att arvet, på samma sätt som övriga tillgångar, är utmätningsbart (4 kap. 2 § utsökningsbalken). Kronofogden kan emellertid inte utmäta egendom som genom lag är undantaget, exempelvis genom att det är testamenterat att egendomen inte får överlåtas (5 kap. 5 § utsökningsbalken).

Kronofogden har inte alltid kännedom om när en skuldsatt person ärver
Det är emellertid inte så att kronofogden alltid har vetskap om ett specifikt arv som en skuldsatt person ska erhålla. Tvärtom är det så att kronofogden ofta inte vet när en skuldsatt person de facto ärver vilket resulterar i att utmätning inte sker.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (511)
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?
2021-03-28 Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?

Alla besvarade frågor (91410)