Vän vägrar ge tillbaka sak som tillhör mig

FRÅGA
Hej, Jag har en fråga angående en lös sak som jag äger men som är i någon annans besittning. Jag har en klocka som jag för ca 9 månader sedan glömt hos en bekant och som jag sedan dess försökt få tillbaka. Varje gång jag jag velat hämta den eller kontaktat hen i syftet att planera att få tillbaka den har hen inte svarat eller kommunicerat med mig. Det känns omöjligt för mig att få tillbaka den, hur kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du har beskrivit din fråga tolkar jag det som att du vet att klockan finns hos din bekanta, samt att denne även är medveten om att hen har den och att du också vet detta. Därför förstår jag ditt problem som att det i huvudsak går ut på att få tillbaka din klocka. I det följande kommer jag således redogöra för några alternativ som kan vara dig för handen. Är du bara ute efter en snabb överblick finns en sammanfattande del i slutet.

Begära handräckning

Om du så problemfritt som möjligt vill få tillbaka din egendom är det förmodligen bästa alternativet att kommunicera med personen som har det och försöka göra upp i godo. Jag förstår dock omständigheterna i din fråga som att du redan har försökt med detta utan framgång. Som du beskriver det har det dessutom gått relativt lång tid utan att den bekanta har varit dig tillmötes angående återtagandet av din egendom. Det kan då vara troligare att du får tillbaka din klocka genom att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten (KFM), se här.

Vanlig handräckning

Det finns två olika typer av handräckning. Det ena är vanlig handräckning, vilket du kan använda dig av om du anser att en person ska lämna tillbaka viss egendom till dig (3 § BfL). Vid vanlig handräckning prövar inte KFM om ditt krav är riktigt, utan skickar ut ett brev med kravet till den du pekat ut. Det är då upp till den svarande, d.v.s. din bekanta, att bestrida kravet om hen anser att det är fel. Om hen skulle göra en sådan invändning mot kravet är det sedan upp till dig att avgöra om frågan ska lämnas över och prövas av tingsrätt.

För ansökningsblankett, information om kostnader och mer information om vanlig handräckning hänvisar jag dig till Kronofogdemyndighetens hemsida, se här.

Särskild handräckning

Den andra typen av handräckning är särskild handräckning och även denna kan du använda dig av om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör dig (4 § BfL). Särskild handräckning inleds på samma sätt som vanlig handräckning genom att ett brev skickas ut till din bekanta som hen antingen godkänner eller bestrider. Om hen skulle bestrida beslutar dock sedan KFM om din ansökan ska godkännas eller inte. Vid särskild handräckning är det således viktigt att du bifogar den bevisning du har att tillgå som styrker din rätt till klockan (t.ex. kvitto, fotografier eller SMS-konversationer med den bekanta e.dyl.). Du kan då även få hjälp av KFM att verkställa beslutet, d.v.s. återfå din klocka, om du ansöker om det.

För ansökningsblankett, information om kostnader och mer information om särskild handräckning hänvisar jag dig till Kronofogdemyndighetens hemsida, se här.

Göra en polisanmälan

Din bekanta skulle kunna dömas för olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken.

Om någon tillvaratar hos hen kvarglömd sak gäller det som stadgas i 1–5 § Lag (1938:121) om hittegods, dock utan att du behöver betala hittelön (6 § hittegodslagen). Du som ägare till saken har då rätt att återta din klocka enligt 3 § samma lag. Klockan ska under tiden dessutom vårdas väl av din bekanta enligt 2 § samma lag.

Om det är så att din bekanta har din klocka i sin besittning och vägrar att lämna tillbaka den till dig när du begär det så kan hen dömas för olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken. Avgörande för frågan är om du går miste om egendomen eller din rätt till den. Att din bekanta tillägnar sig klockan innefattar alltid ett frånhändande som skulle vara straffbart i denna mening. Att tillägna sig klockan innebär att din bekanta gör den till sin egen. Hen behöver nödvändigtvis inte fysiskt använda den, utan det räcker med att hen haft avsikten/viljan att tillägna sig klockan.

Detta innebär att om du inte lyckas få tag i din bekanta och på så sätt kan göra upp i godo, eller vill testa det kanske mindre ingripande alternativet om handräckning, så kan du göra en polisanmälan i saken.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har du alltså rätt att få tillbaka din klocka från din bekanta. Det bästa skulle enligt min mening vara att försöka komma i kontakt med hen och göra upp i godo. Får du inte tag i den bekanta på andra sätt skulle du kanske kunna skicka ett brev där du tydligt uppger vad det rör sig om.

Når du ingen vidare framgång med detta kan du hos Kronofogdemyndigheten ansöka om vanlig eller särskild handräckning. Ansökningsblankett för detta hittar du här.

Då situationen eventuellt skulle kunna utgöra brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. § 4 brottsbalken finns även det kanske mer drastiska alternativet att göra en polisanmälan.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (510)
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?
2021-03-28 Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?
2021-03-21 Kan jag kräva att min fru släpper in mig i vår gemensamma bostad?

Alla besvarade frågor (91357)