Vad händer om jag inte kan betala mina skulder hos kronofogden?

FRÅGA
Jak kam inte betala skuld kronofogden. Jag äger ingeting . Vad som händer nu?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du har fått ett betalningsföreläggande från kronofogden och undrar vad som händer om du inte kan betala och inte äger några tillgångar.

Om du inte betalar din skuld kommer kronofogden att göra en utredning för att se vilka tillgångar du har och vad som kan eventuellt utmätas (2 kap. 17§ utsökningsbalken).

Kronofogden kan utföra utmätningsförrättning vilket innebär att de kommer till din bostad för att bedöma om de äger några tillgångar som kan säljas för att betala dina skulder. Du anger dock att du inte äger nånting, då finns det inget att utmätta. Kronofogden kan inte utmäta det som tillhör dig eller din familj för att klara ert uppehälle (5 kap. utsökningsbalken). Om du jobbar och får lön kan även den utmätas (7 kap. 3 § utsökningsbalken).

I vissa fall kan skuldsaneringen beviljas (47 § skuldsaneringslagen). Skuldsaneringen innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. För att kronofogden ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.

En skuld kan preskriberas efter tio år om det inte sker preskriptionsavbrott (8 § preskriptionslagen). Vilket innebär att du befrias från att betala din skuld till borgenären.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (511)
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?
2021-03-28 Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?

Alla besvarade frågor (91430)