Vad kan jag göra när min hyresgäst inte betalar hyra?

FRÅGA
Hej!Vi har en hyresgäst på övervåningen i vår privatägda villa. Hon går på socialbidrag och vi har fått pengarna för hyran direkt av dem. Hon är uppsagd från och med den 1 oktober 2020 med tre månaders uppsägningstid. Enligt kontraktet ska hyran betalas in i förskott. Då hon nyligen har bytt socialkontor har hon fått hyran för november betalad till sitt eget konto, istället för att socialtjänsten betalade in direkt till oss. Dessa pengar har hon nu spenderat på annat istället för att betala oss för sin hyra. Hur kan vi som hyresvärdar gå vidare med detta på något sätt?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Ni har en hyresgäst som sagts upp med 3 månaders uppsägningstid. Hyresgästen är därmed fortfarande skyldig enligt kontraktet att betala hyra under uppsägningstiden. Ni har vanligtvis mottagit hyresgästens hyresbetalning direkt från socialtjänsten. Vid ett tillfälle betalade socialtjänsten ut pengarna till hyresgästen istället för direkt till er, hyresgästen har vid det tillfället inte betalat hyran. Ni undrar nu hur ni kan få de obetalda hyrespengarna från hyresgästen.

Betalningsföreläggande

Tillämplig lag är lag om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) (förkortning Bfl).

Hyresgästen har i detta fall inte betalat sin hyra vid den utsatta tiden. Ni som hyresvärdar har då en penningfordran mot hyresgästen som är förfallen till betalning. Det betyder enkelt att hyresgästen anses ha en skuld till er på visst belopp. Om hyresgästen inte betalar hyran/skulden på egen hand kan man som hyresvärd ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (1 och 2 §§ Bfl). Kronofogdemyndigheten hjälper er då att driva in skulden.

Ansökan hos Kronofogdemyndigheten

En ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla ert krav, det vill säga den uteblivna hyresbetalningen. Ni ska även visa grunden för ert yrkande vilket är hyreskontraktet (se 10 och 11 §§ Bfl). Ni kan läsa mer om hur en sådan ansökan görs hos Kronofogdemyndigheten här.

Mål om betalningsföreläggande är ofta snabbade och billigare än domstolsförfaranden. Det är först i det fall att svaranden skulle bestrida betalningsskyldighet som målet riskerar att gå till tingsrätt (se t.ex. 33 § Bfl).

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga.

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (514)
2021-05-31 Vad ska jag göra om min kollega vägrar att betala tillbaka lånet?
2021-05-19 Är det värt att vända sig till Kronofogden för att driva in en skuld från en vän?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar

Alla besvarade frågor (93149)