Vilka befogenheter har Kronofogden?

FRÅGA
Vilka befogenheter har KFM?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med KFM antar jag att du syftar på Kronofogdemyndigheten (även kallad Kronofogden). Eftersom din fråga inte behandlar någon särskild situation, utan är ganska allmän, kommer jag även besvara den någorlunda allmänt. Om du har en specifik fråga kring Kronofogdemyndighetens befogenheter, får du gärna skicka in en till fråga här ovanför.

Det finns flera tillämpliga lagar och författningar som berör din fråga, exempelvis förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten, lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL), skuldsaneringslagen (SksanL) och utsökningsbalken (UB).

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Myndigheten har i uppdrag från regeringen att hjälpa den som inte fått betalt, ge stöd och råd till den som ska betala och se till så att betalningar sker på ett rätt och säkert sätt. Kronofogdemyndigheten har också ett ansvar att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

Kronofogdens huvuduppgifter är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och granskning av konkurser (1 § förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten)

Indrivning är åtgärder för att en skuld ska bli betald, exempelvis utmätning (4 kap. UB).

Verkställighet innebär att det som fastställts i dom, beslut eller utslag genomförs.

Betalningsföreläggande är något man kan ansöka om hos Kronofogdemyndigheten för att man vill ha betalt av någon. (2 § BfL)

Handräckning är något man ansöker om hos Kronofogdemyndigheten för att man vill att någon ska uppfylla sina plikter gentemot en, men då gällande annat än betalning.

Det finns både vanlig handräckning (ex. vräkning, tillbakalämnande av lös egendom, borttagande av egendom) och särskild handräckning (när någon utan lov gjort något med någon annans egendom/nyttjanderätt). Man kan också kombinera ansökan om vanlig handräckning och betalningsföreläggande, exempel en ansökan om både vräkning och betalning av hyra. (3-4 §§ BfL)

Skuldsanering är till för den som inte kan betala sina skulder på egen hand och innebär att den personen helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av skulder som omfattas av skuldsaneringen. (1 § SksanL)

Granskning av konkurs innebär att Kronofogdemyndigheten granskar konkursförvaltningen och hur de sköter konkurser.

Mer om Kronofogdemyndigheten kan du läsa i tillämpliga lagar och författningar samt på Kronofogdens hemsida.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några funderingar, kan du kommentera här nedan eller skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (510)
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?
2021-03-28 Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?
2021-03-21 Kan jag kräva att min fru släpper in mig i vår gemensamma bostad?

Alla besvarade frågor (91320)