Betalningsföreläggande av kronofogden

FRÅGA
Jag har fått kravbrev från Kronofogden och kravställaren uppger att hen inte fått medel som är inbetalda samt vill inte uppge detaljer hur hen räknat lhop sitt krav. Jag skulle få tydliggörande från kravställaren men fick info att ärendet ska hamna i tingsrätten. Har kvitton och bevis om inbetalningar som är gjorda och både kravställaren och Kronofogden är informerade. Hur blev det så här? Inget tydliggörande gavs. Bör jag kontakta jurist? Tacksam för vägledning.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du har hamnat i den här situationen. I mitt svar kommer jag först gå igenom vad kravställaren kan ha gjort för att sätta dig i denna situation, för att sedan gå vidare och berätta vad du kan göra nu.

Vad har kravställaren gjort?
Regler om kronofogdemyndigheten finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning. Nu vet jag inte alla detaljer om ärendet men av det jag kan utläsa från frågan har kravställaren troligtvis ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om någon är skyldig pengar kan kronofogdemyndigheten hjälpa till att driva in skulden om vissa krav är uppfyllda. Här ska jag förklara hur processen går till och vad ett betalningsföreläggande är.

Förutsättningar för att få hjälp av kronofogden:
För att få hjälp av kronofogdemyndigheten ansöker man om betalningsföreläggande. De krav som måste vara uppfyllda för att ansöka om betalningsföreläggande är:
1. att skulden ska avse pengar, och
2. att sista datum för betalning har passerat

Ansökan
Det första personen gör är att fylla i en ansökan om betalningsföreläggande. En sådan kan göras direkt på kronofogdens hemsida. I ansökan ska kravställarens personuppgifter finnas med samt vissa detaljer om kravet, exempelvis hur mycket pengar personen är skyldig. Kravet ska vara så pass tydligt att den som är skyldig pengar ska förstå vad kravställaren menar.

Föreläggande
Efter att ansökan är inlämnad skickar kronofogden ett brev (ett föreläggande) till den kravställaren vill ha betalt av. I brevet ska det finnas ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till den som är skyldig pengar.

I den här situationen har du tre alternativ:

Du betalar av hela skulden. Om du gör det så bör kravställaren ta tillbaka sin ansökan. Detta är dock inte ett alternativ för dig eftersom du redan har betalat skulden.Du invänder mot kravet, d.v.s. bestrider det. Om du gör det så behöver kravställaren ta ställning till om hen vill driva ärendet vidare till domstol. Om svaret är nej så skriver kronofogden av ärendet. Om svaret är ja tar domstolen över ärendet. Det verkar vara detta som har hänt i din situation, d.v.s. att du har bestridit kravet och nu har kravställaren valt att ta det vidare till domstol.Du säger inte att kravet är fel och betalar inte. Då fattar kronofogden ett beslut: ett utslag som säger att du ska betala var kravställaren begärt. Skulden blir då fastställd. I din fråga framgår att du sagt att kravet är felaktigt, vilket innebär att detta inte är ett alternativ för dig.

Sammanfattning
Kravställaren har troligen ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogden. Du har sedan bestridit kravet vilket har lett till att kravställaren beslutat att driva ärendet vidare till domstol.


Vad kan du göra nu?
Går ärendet till domstol kan det vara bra att ha med sig en jurist som vet hur det ska gå till och som kan hjälpa dig i processen. Du kan alltid boka ett möte med en jurist och diskutera ditt ärende och hur du ska gå vidare. Du kan exempelvis boka tid med en av lawlines jurister, se länk till bokningssidan här.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (511)
2021-04-21 Få tillbaka utlånade pengar
2021-04-06 Får man kasta andras egendom?
2021-03-30 Återbetalningsskyldighet av pengar från en vän?
2021-03-28 Kan jag slänga ut hyresgäst som vägrar flytta ut?

Alla besvarade frågor (91430)