Hur kan jag få mitt husdjur återlämnad?

Har lånat ut en hund till en bekant och även sagt att denne bekant kan få hunden, men hon skrev då i sms att hon inte ville ha hunden. Hon vill inte stå som ägare på hunden. Nu har denna människa hållit på att krångla fram och tillbaka och inte velat skriva papper så nu vill jag ha tillbaks min hund. Nu vägrar hon dock att lämna ifrån sig hunden. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är viktigt att konstatera vad ett husdjur faktiskt är för något. Kontentan är att husdjur är en sak och utgör således lös egendom. Det finns ingen paragraf som konstaterar att husdjur är lös egendom utan detta görs genom att allt som inte är fast egendom anses vara lös egendom (1 kap. 1 § jordabalken).

Frågan blir således hur kan man återfå sin egendom som är i någon annans besittning. Svaret är handräckning, mer specifikt vanlig handräckning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Vanlig handräckning ansöks hos Kronofogden där man ansöker om att man vill få egendom återlämnad, sakligheten i den ansökan är inget som kronofogden tar ställning till. Det som sker är att detta förmedlas vidare till den som har din egendom som sedan måste ta ställning, antingen bekräfta eller motsätta sig kravet som du framställer. Detta går sedan vidare till domstol ifall personen motsätter sig och där det blir det en bevisfråga. Utifrån vad jag kan tyda från omständigheterna ser bevisläget bra ut för din del.

En ansökan om handräckning, kan göras genom en blankett eller på "Mina sidor". Informationen har du här.

Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro VargasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo