Kan jag kräva att min fru släpper in mig i vår gemensamma bostad?

FRÅGA
Hej, min fru har kastat ut mig ur vår gemensamma bostad och låter mig inte gå in i huset längre trots att jag är folkbokförd där fortfarande. Vi ska skilja oss, men äktenskapet är inte upplöst än. Har jag rätt att kräva henne att släppa in mig, och kan polisen hjälpa mig med det i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om samlevnad i äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Din fråga aktualiserar även Lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) och Brottsbalken (BrB).

Gemensamma bostad och egenmäktigt förfarande
Det framgår att ni ska skilja er men att äktenskapet inte är upplöst och jag förutsätter att det inte har skett en bodelning ännu. Inte heller framkommer det att din fru har rätt att bo kvar i er gemensamma bostad genom att ha ansökt om kvarsittningsrätt enligt 14 kap 7 § ÄktB. Det rör sig alltså om er gemensamma bostad enligt 7 kap 4 § ÄktB och ni har som makar samma rätt till bostaden. Genom att hindra dig tillgång till er gemensamma bostad kan din fru potentiellt göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att olovligen rubba din besittning till bostaden. (8 kap 8 § BrB).

Vad kan du göra?
För att få tillgång till bostaden kan du ta hjälp av Kronofogdemyndigheten genom att ansöka om särskild handräckning enligt 4 § BfL. Du kan läsa vidare om handräckning på kronofogdens hemsida. Det kostar 300 kronor att ansöka om handräckning. Ansökan om särskild handräckning ska göras skriftligen (9 § BfL). Det ska även tydligt framgå att ansökan ska handläggas som särskild handräckning och innehålla skriftliga bevis och andra handlingar (15 § BfL). Kronofogden meddelar ett utslag och detta kan läggas till grund ett verkställande av beslutet. (43 § BfL) Om ett utslag meddelas ska svaranden, alltså din fru, ersätta dina kostnader i målet. (46 § BfL)

Rekommendation
I första hand skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med din fru och försöka lösa tvisten på det sättet. Förtydliga att du annars kommer att behöva ansöka om särskild handräckning som är ett förfarande som är förenat med kostnader och att hon potentiellt kan bli tvingad att betala för detta.

Hoppas att du har fått den information som du behöver för att veta hur du ska gå tillväga!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?